ua
Абітурієнтам
Студентам
Викладачам

Співробітники кафедри

Вигляд
списку
Шемседінов
Тимур
Гафарович
старший викладач Старший викладач
Ткаченко
Валентина
Василівна
доцент Кандидат технічних наук
Таран
Владислав
Ігорович
старший викладач Доктор філософії
Стіренко
Сергій
Григорович
професор, доктор технічних наук Завідувач кафедри ОТ
Сергієнко
Анатолій
Михайлович
професор Доктор технічних наук
Селіванов
Віктор
Левович
доцент Кандидат технічних наук. Заступник завідувача кафедри по учбово-організаційній роботі
Русанова
Ольга
Веніамінівна
доцент Кандидат технічних наук. Вчений секретар кафедри
Роковий
Олександр
Петрович
доцент Кандидат технічних наук
Порєв
Віктор
Миколайович
старший викладач Кандидат технічних наук
Писарчук
Олексій
Олександрович
професор Доктор технічних наук, Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки
Павлов
Валерій
Георгійович
доцент Кандидат технічних наук. Заступник декана факультету по роботі з іноземними студентами
Новотарський
Михайло
Анатолійович
професор Доктор технічних наук
Молчанова
Анастасія
Анатоліївна
асистент Асистент кафедри обчислювальної техніки
Марковський
Олександр
Петрович
доцент Кандидат технічних наук
Луцький
Георгій
Михайлович
професор Доктор технічних наук. Голова спеціалізованої вченої ради
Ліповська
Ольга
Борисівна
Секретар кафедри
Лесик
Тетяна
Мілетіївна
інженер 2 категорії
Кучмій
Едуард
Володимирович
провідний інженер
Куц
Наталія
Євгеніївна
провідний инженер
Кулаков
Юрій
Олексійович
професор Доктор технічних наук
Кудренко
Олена
Іванівна
завідуюча лабораторіями
Корочкін
Олександр
Володимирович
доцент Кандидат технічних наук. Заступник завідувача кафедри по учбово-методичній роботі
Кочура
Юрій
Петрович
асистент Асистент кафедри обчислювальної техніки
Корабльов
Геннадій
Федорович
інженер 1 категорії
Клименко
Марія
Костянтинівна
Провідний інженер
Клименко
Ірина
Анатоліївна
професор, доктор технічних наук Доктор технічних наук, доцент
Жабін
Валерій
Іванович
професор Доктор технічних наук
Єфіменко
Людмила
Ігорівна
провідний інженер
Долголенко
Олександр
Миколайович
доцент Кандидат технічних наук
Іваніщев
Богдан
Вячеславович
асистент Асистент кафедри обчислювальної техніки
Горохова
Людмила
Анатоліївна
учбовий майстер
Гордієнко
Юрій
Григорович
професор Доктор фізико-математичних наук
Волошина
Тетяна
Сергіївна
провідний инженер
Волокита
Артем
Миколайович
доцент Кандидат технічних наук. Заступник декана з міжнародної діяльності та перспективного розвитку.
Виноградов
Юрій
Миколайович
Старший викладач
Верба
Олександр
Андрійович
доцент Кандидат технічних наук
Болдак
Андрій
Олександрович
доцент Кандидат технічних наук
Бариніна
Людмила
Іванівна
провідний інженер
Антонюк
Андрій
Іванович
доцент Кандидат технічних наук
Алєнін
Олег
Ігорович
Старший викладач
Алещенко
Олексій
Вадимович
Старший викладач
Пономаренко
Артем
Миколайович
асистент
Ковальчук
Олександр
Миронович
асистент
Васильєва
Марія
Давидівна
Старший викладач
Сімоненко
Андрій
Валерійович
Старший викладач
Калюжний
Олександр
Олегович
Асистент
А
Алещенко Олексій Вадимович
Старший викладач,
Алєнін Олег Ігорович
Старший викладач,
Антонюк Андрій Іванович
Кандидат технічних наук,
Б
Бариніна Людмила Іванівна
провідний інженер,
Болдак Андрій Олександрович
Кандидат технічних наук,
В
Васильєва Марія Давидівна
Старший викладач,
Верба Олександр Андрійович
Кандидат технічних наук,
Виноградов Юрій Миколайович
Старший викладач,
Волокита Артем Миколайович
Кандидат технічних наук. Заступник декана з міжнародної діяльності та перспективного розвитку.,
Волошина Тетяна Сергіївна
провідний инженер,
Г
Гордієнко Юрій Григорович
Доктор фізико-математичних наук,
Горохова Людмила Анатоліївна
учбовий майстер,
Д
Долголенко Олександр Миколайович
Кандидат технічних наук,
Є
Єфіменко Людмила Ігорівна
провідний інженер,
Ж
Жабін Валерій Іванович
Доктор технічних наук,
І
Іваніщев Богдан Вячеславович
Асистент кафедри обчислювальної техніки,
К
Калюжний Олександр Олегович
Клименко Ірина Анатоліївна
Доктор технічних наук, доцент,
Клименко Марія Костянтинівна
Провідний інженер,
Ковальчук Олександр Миронович
Корабльов Геннадій Федорович
інженер 1 категорії,
Корочкін Олександр Володимирович
Кандидат технічних наук. Заступник завідувача кафедри по учбово-методичній роботі,
Кочура Юрій Петрович
Асистент кафедри обчислювальної техніки,
Кудренко Олена Іванівна
завідуюча лабораторіями,
Кулаков Юрій Олексійович
Доктор технічних наук,
Куц Наталія Євгеніївна
провідний инженер,
Кучмій Едуард Володимирович
провідний інженер,
Л
Лесик Тетяна Мілетіївна
інженер 2 категорії,
Ліповська Ольга Борисівна
Секретар кафедри,
Луцький Георгій Михайлович
Доктор технічних наук. Голова спеціалізованої вченої ради,
М
Марковський Олександр Петрович
Кандидат технічних наук,
Молчанова Анастасія Анатоліївна
Асистент кафедри обчислювальної техніки,
Н
Новотарський Михайло Анатолійович
Доктор технічних наук,
П
Павлов Валерій Георгійович
Кандидат технічних наук. Заступник декана факультету по роботі з іноземними студентами,
Писарчук Олексій Олександрович
Доктор технічних наук, Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки,
Пономаренко Артем Миколайович
Порєв Віктор Миколайович
Кандидат технічних наук,
Р
Роковий Олександр Петрович
Кандидат технічних наук,
Русанова Ольга Веніамінівна
Кандидат технічних наук. Вчений секретар кафедри,
С
Селіванов Віктор Левович
Кандидат технічних наук. Заступник завідувача кафедри по учбово-організаційній роботі,
Сергієнко Анатолій Михайлович
Доктор технічних наук,
Сімоненко Андрій Валерійович
Старший викладач,
Стіренко Сергій Григорович
Завідувач кафедри ОТ,
Т
Таран Владислав Ігорович
Доктор філософії,
Ткаченко Валентина Василівна
Кандидат технічних наук,
Ш
Шемседінов Тимур Гафарович
Старший викладач,
Вітаємо на оновленому сайті! Ми ведемо уточнення та оновлення інформації. Чекаємо на ваші відгуки та пропозиції. Якщо ви помітили якусь помилку, будь ласка, повідомте нас
finish what you start
© 2024 Кафедра обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського
Про сайт
Друзі сайту
Архів