ua
Абітурієнтам
Студентам
Викладачам

Співробітники кафедри

Вигляд
списку
Стіренко
Сергій
Григорович
професор, доктор технічних наук Завідувач кафедри ОТ
Луцький
Георгій
Михайлович
професор, доктор технічних наук Голова спеціалізованої вченої ради
Селіванов
Віктор
Левович
доцент, кандидат технічних наук Заступник завідувача кафедри по учбово-організаційній роботі
Виноградов
Юрій
Миколайович
старший викладач Заступник декана факультету по роботі з іноземними студентами
Корочкін
Олександр
Володимирович
доцент, кандидат технічних наук Заступник завідувача кафедри по учбово-методичній роботі
Роковий
Олександр
Петрович
доцент, кандидат технічних наук
Мартинюк
Яків
Васильович
доцент, кандидат технічних наук
Ліповська
Ольга
Борисівна
Секретар кафедри
Жабін
Валерій
Іванович
професор, доктор технічних наук
Кулаков
Юрій
Олексійович
професор, доктор технічних наук
Новотарський
Михайло
Анатолійович
професор, доктор технічних наук
Сімоненко
Валерій
Павлович
професор, доктор технічних наук
Болдак
Андрій
Олександрович
доцент, кандидат технічних наук
Верба
Олександр
Андрійович
доцент, кандидат технічних наук
Волокита
Артем
Миколайович
доцент, кандидат технічних наук
Долголенко
Олександр
Миколайович
доцент, кандидат технічних наук
Клименко
Ірина
Анатоліївна
доцент, доктор технічних наук
Марковський
Олександр
Петрович
доцент, кандидат технічних наук
Павлов
Валерій
Георгійович
доцент, кандидат технічних наук
Русанова
Ольга
Веніамінівна
доцент, кандидат технічних наук
Сергієнко
Анатолій
Михайлович
доцент, доктор технічних наук
Ткаченко
Валентина
Василівна
доцент, кандидат технічних наук
Антонюк
Андрій
Іванович
старший викладач, кандидат технічних наук
Габінет
Артем
Вікторович
старший викладач, кандидат технічних наук
Кузнєцов
Олександр
Вікторович
старший викладач
Куц
Володимир
Юрійович
старший викладач, кандидат технічних наук
Порєв
Віктор
Миколайович
старший викладач, кандидат технічних наук
Саверченко
Василь
Григорович
старший викладач
Алещенко
Олексій
Вадимович
асистент
Алєнін
Олег
Ігорович
асистент
Болдак
Людмила
Олексіївна
асистент
Стешин
Віктор
Васильович
асистент Відповідальний за e-campus
Бариніна
Людмила
Іванівна
провідний інженер
Волошина
Тетяна
Сергіївна
провідний инженер
Горохова
Людмила
Анатоліївна
учбовий майстер
Єфіменко
Людмила
Ігорівна
провідний інженер
Клименко
Марія
Костянтинівна
Провідний інженер
Кудренко
Олена
Іванівна
завідуюча лабораторіями
Куц
Наталія
Євгеніївна
провідний инженер
Кучмій
Едуард
Володимирович
провідний інженер
Лесик
Тетяна
Мілетіївна
інженер 2 категорії
Молчанова
Анастасія
Анатоліївна
асистент Асистент кафедри обчислювальної техніки
Гордієнко
Юрій
Григорович
професор Доктор фізико-математичних наук
Сімоненко
Андрій
Валерійович
старший викладач
Корабльов
Геннадій
Федорович
інженер 1 категорії
Калюжний
Олександр
Олегович
асистент
А
Алещенко Олексій Вадимович
Алєнін Олег Ігорович
Антонюк Андрій Іванович
Б
Бариніна Людмила Іванівна
провідний інженер,
Болдак Андрій Олександрович
Болдак Людмила Олексіївна
В
Верба Олександр Андрійович
Виноградов Юрій Миколайович
Заступник декана факультету по роботі з іноземними студентами,
Волокита Артем Миколайович
Волошина Тетяна Сергіївна
провідний инженер,
Г
Габінет Артем Вікторович
Гордієнко Юрій Григорович
Доктор фізико-математичних наук,
Горохова Людмила Анатоліївна
учбовий майстер,
Д
Долголенко Олександр Миколайович
Є
Єфіменко Людмила Ігорівна
провідний інженер,
Ж
Жабін Валерій Іванович
К
Калюжний Олександр Олегович
Клименко Ірина Анатоліївна
Клименко Марія Костянтинівна
Провідний інженер,
Корабльов Геннадій Федорович
інженер 1 категорії,
Корочкін Олександр Володимирович
Заступник завідувача кафедри по учбово-методичній роботі,
Кудренко Олена Іванівна
завідуюча лабораторіями,
Кузнєцов Олександр Вікторович
Кулаков Юрій Олексійович
Куц Володимир Юрійович
Куц Наталія Євгеніївна
провідний инженер,
Кучмій Едуард Володимирович
провідний інженер,
Л
Лесик Тетяна Мілетіївна
інженер 2 категорії,
Ліповська Ольга Борисівна
Секретар кафедри,
Луцький Георгій Михайлович
Голова спеціалізованої вченої ради,
М
Марковський Олександр Петрович
Мартинюк Яків Васильович
Молчанова Анастасія Анатоліївна
Асистент кафедри обчислювальної техніки,
Н
Новотарський Михайло Анатолійович
П
Павлов Валерій Георгійович
Порєв Віктор Миколайович
Р
Роковий Олександр Петрович
Русанова Ольга Веніамінівна
С
Саверченко Василь Григорович
Селіванов Віктор Левович
Заступник завідувача кафедри по учбово-організаційній роботі,
Сергієнко Анатолій Михайлович
Сімоненко Андрій Валерійович
Сімоненко Валерій Павлович
Стешин Віктор Васильович
Відповідальний за e-campus,
Стіренко Сергій Григорович
Завідувач кафедри ОТ,
Т
Ткаченко Валентина Василівна
Вітаємо на оновленому сайті! Ми ведемо уточнення та оновлення інформації. Чекаємо на ваші відгуки та пропозиції. Якщо ви помітили якусь помилку, будь ласка, повідомте нас
finish what you start
© 2021 Кафедра обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського
Про сайт
Друзі сайту
Архів