ua
Абітурієнтам
Студентам
Викладачам

Болдак Андрій Олександрович

Наукові інтереси:

Автоматизація синтезу тестового забезпечення для засобів обчислювальної техніки, теорія проектування програмного забезпечення та розподілених інформаційних систем, комп’ютерна обробка зображень, багатовимірний статистичний аналіз та аналітична обробка даних, системне узгодження даних різної природи у дослідженнях сталого розвитку.

Дисципліни

Інженерія програмного забезпечення
Мультипарадигмове програмування
Організація баз даних
Технології розподілених обчислень
Технології системного програмування

Публікації

2017
Болдак А. О., Згуровський М.З., Єфремов К.В., Лазаренко І.С., Пишнограєв І.О., Петренко В.В. // Аналіз соціально-економічних процесів розвитку суспільства, заснованого на знаннях // К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 26 с. – Бібліогр.: с. 26. ISBN 978-966-622-819-5 2017
Болдак А. О., Згуровський М.З., Бойко Т.В., Войтко С.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В., Джигирей І.М., Диба В.А., Єфремов К.В., Іщенко А.М., Калапа А.А., Кухарук А.Д., Маторина Т.А., Мельниченко А.А., Пишнограєв І.О., Путренко В.В., Скоробогатова Н.Є. // Аналіз сталого розвитку — глобальний і регіональний контексти // Міжнар. рада з науки (ICSU) та ін.; наук. кер. проекту М. З. Згуровський. — К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. — Ч. 1. Глобальний аналіз якості та безпеки життя (2016). — 208 с. — ISBN 978-966-622-858-4 2017
Болдак А. О., Лазаренко І.С. // Верифікація моделей складних систем на прикладі індексу нерозповсюдження зброї // Матерiали 19-ї Мiжнародної науково-технiчної конференцiї SAIT 2017, Київ, 2017 р. / ННК “IПСА” НТУУ “КПI iм. Iгоря Сiкорського”, 2017. – с.54. 2017
2009
Болдак А. О., Згуровський М. З., Войтко С. В. // Аналіз сталого розвитку – глобальний та регіональний контексти. Частина I. Глобальний аналіз якості та безпеки життя людей // К., Політехніка, Міжнародна рада з науки (ICSU) 2009
Болдак А. О., Згуровський М. З., Войтко С. В. // Аналіз сталого розвитку – глобальний та регіональний контексти. Частина II. Україна в індикаторах сталого розвитку 2009 // К., Політехніка, Міжнародна рада з науки (ICSU) 2009
Болдак А. О., Померанцева Т. // Основний компонентний аналіз для вивчення проблеми світової безпеки // К., Системні дослідження та інформаційні технології 2009
2007
Болдак А. О., Невдащенко М.В. // Математичний апарат формалізації моделей використовуваних при проектуванні інформаційних систем // Вісник КПІ. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка» 2007
1998
Болдак А. О., Бельхадри Н., Чебаненко Т.М. // Надійність і контроль апаратних компонент СВТ // К., Век+ 1998

Болдак Андрій Олександрович доцент, кандидат технічних наук
Вітаємо на оновленому сайті! Ми ведемо уточнення та оновлення інформації. Чекаємо на ваші відгуки та пропозиції. Якщо ви помітили якусь помилку, будь ласка, повідомте нас
finish what you start
© 2021 Кафедра обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського
Про сайт
Друзі сайту
Архів