ua
Абітурієнтам
Студентам
Викладачам

Кафедра сьогодні

Сьогодні кафедра ОТ є однією з провідних кафедр України в галузі програмно-апаратного проектування та забезпечення комп’ютерних систем та мереж. Учбову та наукову роботу ведуть  висококваліфіковані викладачі та наукові співробітники, серед яких 11 професорів, д.т.н., 14 доцентів, к.т.н.. Для більшої частини навчальних курсів викладачі кафедри видали підручники, а також навчальні посібники.

Кафедра має сучасну технічну базу, до складу кафедри входять 8 учбових та 7 учбово-наукові лабораторії, які обладнані сучасною технікою. Кафедра обчислювальної техніки є одним з фундаторів та розробників концепції побудови центру суперкомп`ютерних обчислень. Співробітники кафедри обіймають ключові посади в штаті цього центру, їх зусиллями забезпечується високий рівень працездатності та технічної підтримки роботи центру.

         GRID система

На кафедрі обчислювальної техніки відкрито GRID систему на основі middleware gLite 3.1, яка використовується з метою навчання студентів сучасним IT технологіям, а також розв`язання складних науково-технічних задач. Навички роботи у GRID середовищі дають можливість ефективно використовувати обчислювальні ресурси GRID-систем України та всього світу.

Професор Кулаков Юрій Олексійович проводить консультацію для студентів кафедри обчислювальної техніки з приводу сучасних комп’ютерних систем та мережних технологій у учбово-науковій лабораторії проектування GRID систем.

На базі кафедри створено міжнародний інститут технологій HP, головною метою якого є впровадження сучасних компьютерних технологій в навчальний процес і промисловість України.

Завдяки цьому НТУУ "КПІ" став одним з більш ніж 20 вузів країн Центральної та Східної Європи, які приєдналися до програми МІТ НР. Програма була створена в 2008 році спеціально для російських вузів, а її унікальність і перші успіхи дозволили стати міжнародною вже після року роботи.

Київ, 27 квітня 2010 р - урочиста церемонія відкриття навчально-наукового центру НР пройшла за участі заступника міністра освіти і науки Євгена Миколайовича Сулеми, ректора НТУУ "КПІ" Михайла Захаровича Згуровського, Герберта Растбіхлера, директора НР в країнах Центральної та Східної Європи, Cергія Савенка, генерального директора НР в Україні та інших почесних гостей.

Привітання Герберта Растбихлера у залі учбової ради. Відкриття міжнародного інституту HP-технологій.

Науковці кафедри Г.М. Луцький, С.Г. Стіренко, О.І Алєнін, О.П. Роковий, брали активну участь в розробці концепції високопродуктивного обчислювального комплексу і побудові кластера НТУУ «КПІ». Цей комплекс включений до високопродуктивного GRID-середовища та приймає для обробки завдання з всесвітнього відомого Європейського Центру ядерних досліджень (CERN, Швейцарія).

          Навчальна робота

Напрями підготовки спеціалістів. Кафедра готує бакалаврів з програмної інженерії та комп’ютерної інженерії,  магістрів з програмного забезпечення комп’ютерних систем, а також з комп’ютерних систем та мереж. Складена з урахуванням багаторічного досвіду кафедри, досвіду провідних університетів США та Європи, програма підготовки бакалаврів та магістрів відповідає сучасному світовому рівню. Фахівці за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі» отримують глибокі та всебічні знання з проектування, розробки, експлуатації, системного та прикладного програмування складних обчислювальних комплексів: розподілених та кластерних комп’ютерних систем, локальних, глобальних та корпоративних комп’ютерних мереж. Діяльність фахівців за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем» пов’язана з розробкою та супроводженням прикладного програмного забезпечення комп’ютерних систем та мереж, корпоративних систем та мереж, систем підтримки прийняття рішень, автоматизованих систем управління, інтелектуальних систем, програмних продуктів для бізнесу, Web-порталів, мультимедійного програмного забезпечення, баз даних та знань, програмних засобів захисту інформації в комп’ютерних системах та мережах.

        Учбово-дослiдні лабораторiї кафедри

Учбовий процес і науково-дослідницьку роботу студентів забезпечують навчально-дослiдні лабораторiї:

  1. Сучасних iнформацiйних технологій, комп’ютерних мереж та високопродуктивних обчислювальних систем.
  2. Програмування i автоматизації обчислювальних систем. 
  3. Системного програмування i систем штучного інтелекту, баз даних. 
  4. Архітектури обчислювальних систем.
  5. Моделювання розподілених систем та комп’ютерної безпеки. 
  6. Лабораторія технології п’єзоелектричних пристроїв. 
  7. Лабораторія функціональної електроніки.

        Учбово-наукова робота кафедри

На сьогодні сформований науковий напрям: «Теорія мережевих інформаційних технологій, методи і засоби апаратної та програмної реалізації високопродуктивних комп’ютерних систем та мереж, орієнтованих на розподілену обробку інформації в кластерних, GRID та Cloud середовищах». 

             Даний учбово-науковий напрямок включає:

Кафедра обчислювальної техніки є одним з фундаторів та розробників концепції побудови центра суперкомп`ютерних обчислень. Співробітники кафедри обіймають ключові посади в штаті цього центру, їх зусиллями забезпечується високий рівень працездатності та технічної підтримки роботи центру. Науковці кафедри Г.М. Луцький, Ю.О. Кулаков, О.В. Корочкін, С.Г. Стіренко брали активну участь в розробці концепції високопродуктивного обчислювального комплексу і побудові кластера НТУУ «КПІ». Цей комплекс включений до високопродуктивного GRID-середовища та приймає для обробки завдання з всесвітнього відомого Європейського Центру ядерних досліджень (CERN, Швейцарія). 

Директор Центру суперкомп’ютерних обчислень Стіренко С.Г.

        Студентські олімпіади

Співробітники кафедри взяли активну участь в організації міжнародної олімпіади з програмування «KPI-OPEN». Студенти кафедри займають призові місця в республіканських олімпіадах з програмної інженерії та комп’ютерних мереж.

Стіренко Сергій Григорович професор, доктор технічних наук
Завідувач кафедри ОТ
Вітаємо на оновленому сайті! Ми ведемо уточнення та оновлення інформації. Чекаємо на ваші відгуки та пропозиції. Якщо ви помітили якусь помилку, будь ласка, повідомте нас
finish what you start
© 2024 Кафедра обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського
Про сайт
Друзі сайту
Архів