ua
Абітурієнтам
Студентам
Викладачам

Навчально-методична література

Навчальні посібники

Жабін В.І. Прикладна теорія цифрових автоматів: Навч. Посібник / В.І.Жабін, І.А.Жуков, І.А.Клименко, В.В.Ткаченко. – К.: Вид-во НАУ, 2009. – 364 с. (Гриф МОН України)

Жабін В.І. Арифметичні та управляючі пристрої цифрових ЕОМ. Навчальний посібник / В.І.Жабін, І.А.Жуков, І.А.Клименко, С.Г.Стіренко. – К.: ВЕК+, 2008. – 176 с. (гриф МОН України)

Жабін В.І., Жуков І.А.,Ткаченко В.В., Клименко І.А.. Мікропроцесорні системи. : Навчальний посібник.- К.: Видавництво «СПД ГуральникО.Ю.», 2009.- 492 с (гриф МОН України)

Алещенко О.В. Програмування-2. Об’єктно-орієнтоване програмування: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. [Електронний ресурс]. – Київ : Кафедра ОТ, НТУУ "КПІ", 2021

Алещенко О.В. Програмування-2. Об’єктно-орієнтоване програмування: конспект лекцій. [Електронний  ресурс].  –  Київ  :  Кафедра  ОТ,  НТУУ  "КПІ",  2021

Комп'ютерна логіка. Частина 1. Комп'ютерна логіка. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Комп’ютерні системи та мережі» спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія денної та заочної форми навчання / Уклад.: В.І.Жабін, О.А.Верба. НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2022. – 79 с.

Комп’ютерна логіка. Частина 2. Комп’ютерна арифметика. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Комп’ютерні системи та мережі» спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія денної та заочної форми навчання / Уклад.: В.І.Жабін, О.А.Верба. НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2022. – 79 с.

Інженерія програмного забезпечення: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія»: Ч. І. Структурні шаблони. / Уклад.: А. О. Болдак, О. Н. Абу Усбах. -К.: НТУУ «КПІ», 2011. -40 с.

Інженерія програмного забезпечення: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія»:Ч. ІІ. Шаблони поведінки та породжувальні шаблони / Уклад.: А. О. Болдак, О. Н. Абу Усбах.-К.: НТУУ «КПІ», 2011. -44 с. 

Архітектура комп'ютерів. Процесори: Теорія та лабораторний практикум. Навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія» / уклад.: І.А. Клименко, В.А. Таранюк, А.В. Каплунов, В.В. Ткаченко  – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 92 с., Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 1 від 02.09.2022 р.). https://ela.kpi.ua/handle/123456789/52163

Архітектура комп’ютерів 3. Мікропроцесорні засоби». Частина 2. Програмування для мікроконтролерів STM32. Теорія та лабораторний практикум. Навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія» / уклад.: І.А. Клименко, В.А. Таранюк, В.В. Ткаченко, Каплунов А.В. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 198 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 1 від 02.09.2022 р.). https://ela.kpi.ua/handle/123456789/52015

Тестування та контроль якості (QA) вбудованих систем: лабораторний практикум. Навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія» / уклад:. В.А. Таранюк, І.А. Клименко, В.В. Ткаченко, О.О. Писарчук. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 75 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 1 від 02.09.2022 р.). https://ela.kpi.ua/handle/123456789/52162 

Жуков І.А., Корочкін О.В. Паралельні та розподілені обчислення. Навч. посібник. Друге видання. – К.: Корнійчук, 2014. – 284 с. Гриф надано МОН 

Паралельне програмування. Лабораторний практикум. /Корочкін О.В.,  – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 32 с. Електронний ресурс. Гриф надано Вченою радою ФІОТ КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол No 11 від 11.07.2022 р.) 

Системне програмне забезпечення . Лабораторний практикум. /Симоненко А.,  – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 32 с. Електронний ресурс. 

Кулаков, Ю. О. Комп’ютерні мережі [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студ. спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія / Кулаков Ю. О. ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 18,3 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 247 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/51465

Комп’ютерні системи. Навч. посібник /Методичні указівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерні системи » //Луцький Г., Русанова О. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 28 с. Електронний ресурс

Новотарський  М.А. Алгоритми та методи обчислень [Електронний ресурс] : навч. посіб. для  студ. спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення», спеціалізації «Програмне забезпечення високопродуктивних комп’ютерних  систем та мереж» та 123 «Комп’ютерна інженерія», спеціалізації «Комп’ютерні системи та мережі» / М. А. Новотарський; КПІ ім. Ігоря  Сікорського.‐https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27864

Новотарський, М. А. Дискретна математика [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія», спеціалізації «Комп’ютерні системи та мережі» / М. А. Новотарський ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 10,66 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 278 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/37806

Новотарський, М. А. Основи програмування алгоритмічною мовою Python [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. освітньої програми «Комп’ютерні системи та мережі» спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» / М. А. Новотарський ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 17.93 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 701 с.  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/49913

Новотарський, М. А. Основи науки про дані [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» / М. А. Новотарський ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3.95 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 294 с.  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/49912

Комп’ютерна логіка. Курсова робота. Методичні вказівки до виконання курсової роботи. [Текст] / Укладачі: В.І.Жабін, О.А. Верба. – НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2022, 19 с. . (Погоджено Методичною радою ФІОТ, протокол № 10 від 09.06.2022 р.).  

Архітектура  комп’ютерів.  Курсова  робота.  Навчальний  посібник.-  /  Ткаченко  В.В.,  Корочкін О.В. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 24 с. Електронний ресурс.

Структури даних і алгоритми. Конспект лекцій для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» / уклад.: А. М. Сергієнко, О. І. Марченко, А. А. Молчанова. – 2022. – 118 с. Гриф надано методичною комісією факультету інформатики та обчислювальної техніки. 

Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Структури даних і алгоритми» для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» / уклад.: А. М. Сергієнко, О. І. Марченко, А. А. Молчанова. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2022. – 60 с. 

Інженерія програмного забезпечення: лабораторний практикум. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «інженерія програмного забезпечення» [Електронний ресурс] : Методичні вказівки. для студ. Спеціальності 123 «Комп'ютерна інженерія» / уклад.: А. І. Антонюк, А. О. Болдак. – КПІ ім. Ігоря Сікорського. –  Електронні текстові дані (1 файл: 512 Кбайт). –  Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 51 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/52000

Software engineering: laboratory workshop. Methodological instructions for performing laboratory work in the discipline "software engineering" [Electronic source] : Methodological instructions. for stud. Specialty 123 "Computer Engineering" / A. I. Antoniuk, A. O. Boldak. – Igor Sikorsky KPI. – Electronic text data (1 file: 648 KB). – Kyiv : Igor Sikorsky KPI, 2022. – 49 p. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/52001

Інженерія програмного забезпечення. Конспект лекцій. [Електронний ресурс] / уклад.: А. І. Антонюк. – КПІ імені Ігоря Сікорського, 2022. – 230 с.

Системне програмування. Програмування на асемблері: комп'ютерний практикум [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. освітньої програми «Комп'ютерні системи та мережі» спеціальності 123 «Комп'ютерна інженерія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: В. М. Порєв. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,2 МБайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 146 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/51573

 Об'єктно-орієнтоване програмування: конспект лекцій [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. освітньої програми «Інженерія програмного забезпечення комп'ютерних систем» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: В. М. Порєв. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,8 МБайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 271 с.  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/51571

Об'єктно-орієнтоване програмування: комп'ютерний практикум [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. освітньої програми «Інженерія програмного забезпечення комп'ютерних систем» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: В. М. Порєв. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,5 МБайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 105 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/51572

 

 

Методичні рекомендації з дисциплін

Вітаємо на оновленому сайті! Ми ведемо уточнення та оновлення інформації. Чекаємо на ваші відгуки та пропозиції. Якщо ви помітили якусь помилку, будь ласка, повідомте нас
finish what you start
© 2024 Кафедра обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського
Про сайт
Друзі сайту
Архів