ua
Абітурієнтам
Студентам
Викладачам

Вступ до бакалаврату (Національний мультипредметний тест (НМТ) 2023, або НМТ 2022, або ЗНО 2020-2021)

 Детальніша інформація про вступ на перший курс на офіційному сайті приймальної комісії  КПI iм. I. Сiкорського за посиланням:  https://pk.kpi.ua/entry-1-course

 Гаряча лінія відбіркової комісії ФІОТ : (095) 108-10-65

 ПРАВИЛА прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2023 році 

  ПОРЯДОК прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році

 Кафедра ОТ здійснює підготовку студентів бакалаврів, магістрів та докторів філософії наступних спеціальностей:

    Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія
   Освітня програма: "Комп’ютерні системи та мережі"

   Спеціальність:  121 Інженерія програмного забезпечення
   Освітня програма:  "Інженерія програмного забезпечення комп’ютерних систем"

Форми навчання на кафедрі ОТ – денна та заочна. 

Кафедра ОТ дає студентам грунтовні знання із таких профілюючих дисциплін:

1. Розробка програмного забезпечення.
2. Розробка апаратного забезпечення.

   Короткий опис освітніх програм. 

  Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія

Вивчають: Програмування, розробку, супроводження та підтримку програмно-апаратних систем широкого застосування на основі збалансованого та ефективного поєднання програмної та апаратної складової сучасних та перспективних комп’ютерних систем, в тому числі: прикладні та системні засоби програмування, сервісне програмно-апаратне забезпечення; програмування та розробку вбудованих систем різноманітного призначення в межах концепції Інтернету речей та мобільних додатків; розробку та оптимізацію баз даних; розробку, налаштування та модернізацію серверних і клієнтських систем локальних та глобальних комп’ютерних мереж; інструментальні засобі підтримки процесу програмування тощо.
  Супроводження та підтримку програмних систем різного призначення з адаптацією на різних апаратних платформах та ефективним поєднанням програмної та апаратної складової сучасних та перспективних комп’ютерних систем, в тому числі: технології програмування, парадигми та стилі програмування; алгоритми та їх реалізація для рішень типових завдань в різних проблемних областях і способи їх застосування; апаратно-програмні платформи, стандартні бібліотеки та інструментальні засоби підтримки систем програмування; технології побудови вбудованих систем та програмних засобів; методології і технології проектування і використання баз даних; сучасні компілятори, інструменти налагодження та оптимізації програмного коду тощо.

  Спеціальність:​ 121 Інженерія програмного забезпечення

Вивчають: Розробку та супроводження програмного забезпечення широкого застосуванняна основі аналізуі оптимізаціїпродуктивності та пропускної спроможності діючих та перспективних комп’ютерних систем для відкритих та корпоративних застосувань, в тому числі: сервіс-орієнтовані, монолітні, розподілені та однорангові системи; мобільні, десктопні, веб-орієнтовані, серверні, хмарні та вбудовані, високонавантажені, високодоступні та високонадійні системи; системи з елементами штучного інтелекту та системи аналізу та обробки надвеликих об’ємів даних за допомогою багатоядерних і багато серверних систем та великих масивів пам’яті, мультимедійне програмне забезпечення в тому числі за допомогою графічних прискорювачів; системи на основі баз даних та знань; програмні засобі захисту інформації в комп’ютерних системах.А також методи верифікації та валідації програмного забезпечення; методи оцінки якості та тестування програмних продуктів; оцінки ризиків, реінжиніринг, рефакторінг; мови опису архітектури і інтерфейсу, методи проектування програмного забезпечення.    

    Вступ на 1 курс ФІОТ за спеціальностями 121 «Інженерія програмного забезпечення», 123 «Комп’ютерна інженерія», 126 «Інформаційні системи та технології» проводиться виключно на основі повної загальної середньої освіти.

   Увага!  За дипломом молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, або молодшого бакалавра вступ  не проводиться.

   У 2023 році для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра використовують результати:

   -    національного мультипредметного тесту (НМТ) 2023 року;
   -    або НМТ 2022 року;
   -    або ЗНО 2020–2021 років за бажанням вступника можуть бути зараховані замість результатів з відповідних навчальних предметів НМТ 2023 року або НМТ 2022 року, якщо різниця балів НМТ та ЗНО з відповідного предмета не перевищує 15 балів;
   -    мотиваційний лист (обов’язково для всіх вступників).

 

   Зараховуються результати з української мови та математики (обов’язково);  третій предмет за вибором вступника - фізика або іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська), або хімія, або біологія, або історія України.   

    Конкурсний бал (КБ) для вступу за спеціальностями 121, 123, 126:

  -за результатами НМТ 2023, НМТ 2022, ЗНО 202-2021 з трьох предметів розраховується:

 

        КБ = (К1 × П1) + (К2 × П2) + (К3 × П3) /(К1 + К2 + К3)

 

     де П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів;

     К1, К2, К3 – відповідний коефіцієнт конкурсного предмету.

 

     -за результатами ЗНО 2020-2021 років з двох предметів розраховується:

 

                         КБ = (К1 × П1 + К2 × П2) /(К1 + К2)

 

     де П1, П2 – оцінки з першого (українська мова / українська мова і література) та другого (математика, або історія України, або іноземна мова, або біологія, або фізика,   або хімія, або географія) предметів.

 

    Мінімальний бал для вступу на бюджет – 130

    Мінімальний бал для участі у конкурсі за кошти фізичних та\або юридичних осіб – 100

      Вагові коефіцієнти (К1, К2, К3):

     Мотиваційний лист

   Для участі в конкурсному відборі всі спеціальності ФІОТ (121, 123 та 126) для вступу як за державним замовленням, так і за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на контракт), обов’язково потрібно надати результати НМТ (сертифікати ЗНО) та мотиваційний лист.

    Мотиваційний лист повинен містити такі обов’язкові складники:

   − обґрунтування вибору вступником КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття вищої         освіти;

   − бачення вступником власного майбутнього та внеску у розвиток суспільства після завершення навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського;

  − виклад попередніх здобутків вступника (участь та перемоги у конкурсах, олімпіадах, інших освітніх та професійних заходах); наявність публікацій (за наявності) з повним бібліографічним описом та посиланнями, наявність патентів та авторських свідоцтв (за наявності), волонтерська діяльність або інші здобутки, про які вступник виявив бажання повідомити та які вплинули на його вибір КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття вищої освіти, допоможуть у навчанні або потребують розвитку в закладі вищої освіти);

  − ім’я та прізвище вступника.

    Загальний обсяг мотиваційного листа не має перевищувати 4 тисячі знаків (без врахування пробілів).

   Мотиваційний лист подається українською мовою з дотриманням норм чинного Правопису та мовностилістичних особливостей сучасної української літературної мови. Не дозволяється використання варваризмів, сленгових одиниць, табуйованої лексики. У мотиваційному листі не можуть міститись оціночні судження стосовно інших вступників та образливі для будь-яких представників суспільства висловлювання (сепаратизм, екстремізм, ксенофобія, гомофобія тощо).

              Подання заяв у 2023 році

     5 заяв на місця державного замовлення (бюджет)

    +

    15 заяв за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на контракт)

 

         Ключові дати вступної компанії (у зв’язку із воєнним станом можливі зміни):

 

             Вартість навчання у 2022/2023 навчальному році

              за посиланням:   https://fiot.kpi.ua/?page_id=10412

Вартість одного року навчання - за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія:  

44 900 грн. денна форма, 29 900 грн. заочна форма.

Вартість одного року навчання - за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення: 

49 900 грн. денна форма, 33 300  грн. заочна форма.

Контактна інформація Приймальної комісії «КПІ ім. Ігоря Сікорського»: https://pk.kpi.ua/contacts/,  https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/official-documents/price.pdf

  Студентам  нашого факультету надається можливість одночасного навчання в Університеті м. Мерзебург (Німеччина) з отриманням дипломів бакалавра та магістра, а також випускники бакалаврату можуть одночасно отримати і диплом магістра в Університеті міста Ле Ман (Франція) за спеціальностями «Людина і комп’ютер» або «Архітектура комп’ютерних систем реального часу».

На кафедрі працює перший в Україні Навчально-науковий центр відкритий компанією Hewlett-Packard (HP). Завдання центру – надання підтримки вузам України у підготовці ІТ-фахівців високого рівня і забезпечення доступу студентів до найсучасніших комп’ютерних технологій. Студенти проходять курс навчання серверним технологіям HP і отримують сертифікат міжнародного зразка.

Починаючи з третього року навчання студентам надається можливість навчатись на Воєнній кафедрі і отримати звання молодшого лейтенанта запасу.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 11 професорів, д.т.н., 14 доцентів, к.т.н., ст.викладачів 7, асистентів 18. Наукова школа кафедри представлена більш ніж 200 випускниками аспірантури та докторантури в 18 країнах світу.

Вітаємо на оновленому сайті! Ми ведемо уточнення та оновлення інформації. Чекаємо на ваші відгуки та пропозиції. Якщо ви помітили якусь помилку, будь ласка, повідомте нас
finish what you start
© 2024 Кафедра обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського
Про сайт
Друзі сайту
Архів