ua
Абітурієнтам
Студентам
Викладачам

Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО)

 

            Детальніша інформація про вступ на перший курс на офіційному сайті приймальної комісії  КПI iм. I. Сiкорського:

                за посиланням:  https://pk.kpi.ua/entry-1-course

                                                                                           

Кафедра ОТ здійснює підготовку студентів бакалаврів, магістрів та докторів філософії наступних спеціальностей:

  Спеціальність:      123 Комп’ютерна інженерія

  Освітня програма:  "Комп’ютерні системи та мережі"

  Спеціальність:  121 Інженерія програмного забезпечення

  Освітня програма:  "Інженерія програмного забезпечення комп’ютерних систем"

Форми навчання на кафедри ОТ – денна та заочна. 

Кафедра дає студентам ґрунтовні знання із таких профілюючих дисциплін:

1. Розробка програмного забезпечення
2. Розробка апаратного забезпечення.

 

 

  

Короткий опис освітніх програм. 

Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія

Вивчають: Програмування, розробку, супроводження та підтримку програмно-апаратних систем широкого застосування на основі збалансованого та ефективного поєднання програмної та апаратної складової сучасних та перспективних комп’ютерних систем, в тому числі: прикладні та системні засоби програмування, сервісне програмно-апаратне забезпечення; програмування та розробку вбудованих систем різноманітного призначення в межах концепції Інтернету речей та мобільних додатків; розробку та оптимізацію баз даних; розробку, налаштування та модернізацію серверних і клієнтських систем локальних та глобальних комп’ютерних мереж; інструментальні засобі підтримки процесу програмування тощо.
Супроводження та підтримку програмних систем різного призначення з адаптацією на різних апаратних платформах та ефективним поєднанням програмної та апаратної складової сучасних та перспективних комп’ютерних систем, в тому числі: технології програмування, парадигми та стилі програмування; алгоритми та їх реалізація для рішень типових завдань в різних проблемних областях і способи їх застосування; апаратно-програмні платформи, стандартні бібліотеки та інструментальні засоби підтримки систем програмування; технології побудови вбудованих систем та програмних засобів; методології і технології проектування і використання баз даних; сучасні компілятори, інструменти налагодження та оптимізації програмного коду тощо.

         Спеціальність:​ 121 Інженерія програмного забезпечення

Вивчають: Розробку та супроводження програмного забезпечення широкого застосуванняна основі аналізуі оптимізаціїпродуктивності та пропускної спроможності діючих та перспективних комп’ютерних систем для відкритих та корпоративних застосувань, в тому числі: сервіс-орієнтовані, монолітні, розподілені та однорангові системи; мобільні, десктопні, веб-орієнтовані, серверні, хмарні та вбудовані, високонавантажені, високодоступні та високонадійні системи; системи з елементами штучного інтелекту та системи аналізу та обробки надвеликих об’ємів даних за допомогою багатоядерних і багато серверних систем та великих масивів пам’яті, мультимедійне програмне забезпечення в тому числі за допомогою графічних прискорювачів; системи на основі баз даних та знань; програмні засобі захисту інформації в комп’ютерних системах.А також методи верифікації та валідації програмного забезпечення; методи оцінки якості та тестування програмних продуктів; оцінки ризиків, реінжиніринг, рефакторінг; мови опису архітектури і інтерфейсу, методи проектування програмного забезпечення.    

  Вартість одного року навчання: 

  Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія : 

42 000 грн. денна форма, 25 000 грн. заочна форма.

Вартість одного року навчання: 

  Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення

45 000 грн. денна форма, 35 000 грн. заочна форма

 https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/official-documents/price2021.pdf

При вступі на перший курс подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з результатами проходження зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковим, крім випадків, передбачених Умовами прийому до вищих навчальних закладів України та іншими нормативними документами.

Для вступу до закладу вищої освіти для навчання за освітнім ступенем бакалавра, вступник має подати до ЗВО сертифікати ЗНО з трьох конкурсних предметів.

У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.

Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Умов прийому та цих Правил.  Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти мають особи, визначені розділом VIII Умов прийому. https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/vstupna-kampaniya-2021/umovi-prijomu-dlya-zdobuttya-vishoyi-osviti-2021-roku

Перелік предметів ЗНО, з яких проводитиметься конкурс за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти за спеціальностю:

 123 "Комп’ютерна інженерія", 121 "Інженерія програмного забезпечення",

https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/official-documents/table5-21.pdf 

Мінімальний конкурсний бал для участі в конкурсі в 2021 році не може бути меншим за 125 балів. 

Конкурсний бал для спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення», та 123 «Комп’ютерна інженерія» розраховується за формулою:

Конкурсний бал=0,5×Математика+0,2×Фізика(іноземна, тощо)+0,3×Укр.мова.

Можливість розрахувати бали ЗНО:  

за цим посиланням:  https://pk.kpi.ua/calculator/

Увага! Вступу на 1 курс за дипломом молодшого спеціаліста на факультеті немає

Оскільки спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення», та 123 «Комп’ютерна інженерія» НЕ ВХОДЯТЬ до спеціальностей, яким надається особлива підтримка держави, інформація за цим посиланням:  https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/12/Dod2-2020.pdf, то:

     ДОДАТКОВІ БАЛИ НЕ НАРАХОВУЮТЬСЯ:

-призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів;
-учасникам Всеукраїнської олімпіади КПІ ім. Ігоря Сікорського для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти;
-бал за успішне закінчення у рік вступу системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського ;
-галузевий коефіцієнт.

Остаточний конкурсний бал множиться на сільський коефіцієнт (СК) – 1,02, якщо на такий вступники мають право.

ДОДАТКОВО БАЛИ НАРАХОВУЮТЬ

Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Міністерства молоді та спорту України), зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

Остаточно конкурсний бал множиться на сільський (СК) коефіцієнт шляхом його множення на їх добуток, причому: СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу  Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207. СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується.

  Подання заяв для участі у конкурсному відборі

Вступники на навчання для здобуття вищої освіти подають заяви: тільки в електронній формі, крім визначених у п.5 Правил прийому випадків.

https://pk.kpi.ua/faq/

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного замовлення та до тридцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається Приймальною комісією у порядку, визначеному законодавством.

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти.

Під час подання заяв на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:
-«Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)»;
-«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».
Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб і попереджаються про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення.

Пріоритет заяв — показник, виражений числами від 1 до 5, який вступник особисто присвоює своїм заявам, де 1 є показником найбільшої пріоритетності заяви, тобто на першому місці та спеціальність, на яку ти хочеш вступити найбільше. Пріоритетність визначається під час вступу на навчання на денну та заочну форми навчання на місця державного замовлення на основі повної загальної середньої освіти.

Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти вступники подають окремі заяви.

 

  Необхідні документи для вступу 
- Подання документів за допомогою кваліфікованого електронного підпису

Як отримати електронний підпис

- Підготуйте сканкопії необхідних оригіналів  за переліком

- Підготуйте сканкопію заяви та заповненого бланку про пріоритетність вибору освітньої програми (123 бакалавр, 121 бакалавр). Пріоритети розставляються в порядку зменшення 1 – високий, 2, 3, 4 – низький. Заяву можна самостійно роздрукувати, https://pk.kpi.ua/druk-zayavy/

- Зайдіть на портал Дія, https://diia.gov.ua/, підпишіть кожен документ кваліфікованим електронним підписом

- Надішліть підписані документи  на електронну адресу pkkpiua.doc@gmail.com  з вказанням у темі абревіатури факультету/інституту, освітнього рівня (бакалавр,) та прізвища, ім’я та по батькові повністю.

 

 Подання оригіналів документів «Укрпоштою»

- Підготуйте оригінали за переліком

- Роздрукуйте заяву  (двосторонній друк), підпишіть. Заяву можна самостійно роздрукувати, https://pk.kpi.ua/druk-zayavy/

- Роздрукуйте бланк про пріоритетність вибору освітньої програми

(123, або121 бакалавр) заповніть на підпишіть бланк. Пріоритети розставляються в порядку зменшення 1 – високий, 2, 3, 4 – низький.

 - Уважно підпишіть конверт із документами за зразком та зверніться до найближчого відділення «Укрпошти»

 - У поштовому відділені зробіть детальний опис вкладень та надішліть рекомендований лист або лист з оцінкою вартості.

 

 Подання оригіналів особисто до відбіркової комісії факультету

- Підготуйте за переліком всі необхідні оригінали документів та копії до тих документів, які залишаються у закладі освіти в копіях (паспорт або ID-карта, індивідуальний податковий номер, військовий квиток, довідка про реєстрацію місця проживання).

- Оберіть факультет, на який ви вступаєте, відповідно до розміщення.

- Подайте документи до відбіркової комісії.

 

Етапи вступної кампанії

Розклад роботи Приймальної комісіїhttps://pk.kpi.ua/schedule/

Розклад роботи Приймальної (відбіркових) комісій КПІ ім. Ігоря Сікорського під час прийому документів (вступники на основі повної загальної середньої освіти):

 

  Увага: у розкладі роботи можливі зміни

Корисна інформація для вступників

Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти 2021році:  https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/official-documents/rules21.pdf

Як вступити до закладів вищої освіти у 2021 році? https://pk.kpi.ua/podcast/

Що потрібно знати про ЗНО з математики у 2021 році?

 https://pk.kpi.ua/math2021/

Контактна інформація: https://pk.kpi.ua/contacts/ 

Іногороднім студентам надається можливість проживання в гуртожитку.

Студентам  нашого факультету надається можливість одночасного навчання в Університеті м. Мерзебург (Німеччина) з отриманням дипломів бакалавра та магістра, а також випускники бакалаврату можуть одночасно отримати і диплом магістра в університеті міста Ле Ман (Франція) за спеціальностями «Людина і комп’ютер» або «Архітектура комп’ютерних систем реального часу».

На кафедрі працює перший в Україні навчально-науковий центр відкритий компанією Hewlett-Packard (HP). Завдання центру – надання підтримки вузам України у підготовці ІТ-фахівців високого рівня і забезпечення доступу студентів до найсучасніших комп’ютерних технологій. Студенти проходять курс навчання серверним технологіям HP і отримують сертифікат міжнародного зразка.

Починаючи з третього року навчання студентам надається можливість навчатись на Воєнній кафедрі і отримати звання молодшого лейтенанта запасу.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 11 професорів, д.т.н., 14 доцентів, к.т.н., ст.викладачів 7, асистентів 18. Наукова школа кафедри представлена більш ніж 200 випускниками аспірантури та докторантури в 18 країнах світу.

Вітаємо на оновленому сайті! Ми ведемо уточнення та оновлення інформації. Чекаємо на ваші відгуки та пропозиції. Якщо ви помітили якусь помилку, будь ласка, повідомте нас
finish what you start
© 2022 Кафедра обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського
Про сайт
Друзі сайту
Архів