ua
Абітурієнтам
Студентам
Викладачам

Вступ на 1 курс (Національний мультипредметний тест або сертифікатами ЗНО)

Детальніша інформація про вступ на перший курс на офіційному сайті приймальної комісії  КПI iм. I. Сiкорського за посиланням:  https://pk.kpi.ua/entry-1-course

 

 Гаряча лінія відбіркової комісії ФІОТ : (095) 108-10-65

 

 Порядок прийому для здобуття вищої освіти в 2022 році

 ПРАВИЛА прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського 2022 році 

 Кафедра ОТ здійснює підготовку студентів бакалаврів, магістрів та докторів філософії наступних спеціальностей:

    Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія
   Освітня програма: "Комп’ютерні системи та мережі"

   Спеціальність:  121 Інженерія програмного забезпечення
   Освітня програма:  "Інженерія програмного забезпечення комп’ютерних систем"

Форми навчання на кафедри ОТ – денна та заочна. 

Кафедра дає студентам грунтовні знання із таких профілюючих дисциплін:

1. Розробка програмного забезпечення.
2. Розробка апаратного забезпечення.

   Короткий опис освітніх програм. 

  Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія

Вивчають: Програмування, розробку, супроводження та підтримку програмно-апаратних систем широкого застосування на основі збалансованого та ефективного поєднання програмної та апаратної складової сучасних та перспективних комп’ютерних систем, в тому числі: прикладні та системні засоби програмування, сервісне програмно-апаратне забезпечення; програмування та розробку вбудованих систем різноманітного призначення в межах концепції Інтернету речей та мобільних додатків; розробку та оптимізацію баз даних; розробку, налаштування та модернізацію серверних і клієнтських систем локальних та глобальних комп’ютерних мереж; інструментальні засобі підтримки процесу програмування тощо.
  Супроводження та підтримку програмних систем різного призначення з адаптацією на різних апаратних платформах та ефективним поєднанням програмної та апаратної складової сучасних та перспективних комп’ютерних систем, в тому числі: технології програмування, парадигми та стилі програмування; алгоритми та їх реалізація для рішень типових завдань в різних проблемних областях і способи їх застосування; апаратно-програмні платформи, стандартні бібліотеки та інструментальні засоби підтримки систем програмування; технології побудови вбудованих систем та програмних засобів; методології і технології проектування і використання баз даних; сучасні компілятори, інструменти налагодження та оптимізації програмного коду тощо.

  Спеціальність:​ 121 Інженерія програмного забезпечення

Вивчають: Розробку та супроводження програмного забезпечення широкого застосуванняна основі аналізуі оптимізаціїпродуктивності та пропускної спроможності діючих та перспективних комп’ютерних систем для відкритих та корпоративних застосувань, в тому числі: сервіс-орієнтовані, монолітні, розподілені та однорангові системи; мобільні, десктопні, веб-орієнтовані, серверні, хмарні та вбудовані, високонавантажені, високодоступні та високонадійні системи; системи з елементами штучного інтелекту та системи аналізу та обробки надвеликих об’ємів даних за допомогою багатоядерних і багато серверних систем та великих масивів пам’яті, мультимедійне програмне забезпечення в тому числі за допомогою графічних прискорювачів; системи на основі баз даних та знань; програмні засобі захисту інформації в комп’ютерних системах.А також методи верифікації та валідації програмного забезпечення; методи оцінки якості та тестування програмних продуктів; оцінки ризиків, реінжиніринг, рефакторінг; мови опису архітектури і інтерфейсу, методи проектування програмного забезпечення.    

Увага! Вступу на 1 курс за дипломом молодшого спеціаліста на факультеті  не проводиться.

Терміни вступної кампанії
(можуть змінюватися в залежності від ситуації в країні)

Початок подання заяв                                29 липня

Закінчення прийому заяв                          23 серпня

Оприлюднення рекомендації на місця
за державним замовленням                    29 серпня

Закінчення прийому оригіналів
для зарахування за державним
замовленням                                                 2 вересня

Наказ на зарахування
за державним замовленням                    5 вересня

Закінчення прийому
оригіналів для зарахування
на контракт                                                   16 вересня

Наказ на зарахування
на контракт                                                   17 вересня

 

- Конкурсний відбір

УВАГА! На всі спеціальності ФІОТ (121, 123 та 126) для вступу як за державним замовленням, так і за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на контракт), обов’язково потрібно надати результати НМТ 2022 рік або сертифікати ЗНО 2019-2021 рр. з трьох конкурсних предметів та мотиваційний лист.

Конкурсний бал розраховується відповідно до вагових коефіцієнтів:

1. Українська мова – 0,3
2. Математика – 0,5
3. Історія України – 0,2
4. Мотиваційний лист

Мінімальний конкурсний бал для вступу за державним замовленням – 125

Мінімальний конкурсний бал для вступу за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 100

Калькулятор конкурсного бала.  За посиланням: https://pk.kpi.ua/calculator/

Оскільки спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення», та 123 «Комп’ютерна інженерія» НЕ ВХОДЯТЬ до спеціальностей, яким надається особлива підтримка держави (див. дод. №2 до Умов прийому на навчання), то: 

ДОДАТКОВІ БАЛИ НЕ НАРАХОВУЮТЬСЯ:

середній бал документа про повну загальну середню освіту
бал за успішне закінчення у рік вступу системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського
Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів
Учасникам Всеукраїнської олімпіади КПІ ім. Ігоря Сікорського для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти галузевий коефіцієнт.

-  Подання заяв для участі у конкурсному відборі

Вступники можуть подати до 5 заяв на місця державного замовлення та до 20 заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

- Необхідні документи для вступу 
(можуть бути зміни в залежності від ситуації в країні)

 

- Подання документів за допомогою кваліфікованого електронного підпису

  Як отримати електронний підпис, за посиланням: https://diia.gov.ua/faq/1

- Підготуйте сканкопії необхідних оригіналів  за переліком: https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/08/documents2020-bakalavrat-zno.pdf

- Підготуйте сканкопію заяви та заповненого бланку про пріоритетність вибору освітньої програми (121, 123 бакалавр). Пріоритети розставляються в порядку зменшення 1 – високий, 2, 3, 4 – низький. Заяву можна самостійно роздрукувати, інструкція тут: https://pk.kpi.ua/druk-zayavy/

- Зайдіть на портал Дія: https://diia.gov.ua/services/pidpisannya-dokumentiv, та за допомогою інструкції підпишіть кожен документ кваліфікованим електронним підписом. В разі використання Дія.Підпис документи можна підписати на порталі МінЦифри: https://id.gov.ua/sign

- Надішліть підписані документи  на електронну адресу pkkpiua.doc@gmail.com  з вказанням у темі абревіатури факультету/інституту, освітнього рівня (бакалавр, магістр) та прізвища, ім’я та по батькові повністю.

- Подання оригіналів особисто до відбіркової комісії факультету

- Підготуйте за переліком: https://pk.kpi.ua/zayava-docs/ всі необхідні оригінали документів та копії до тих документів, які залишаються у закладі освіти в копіях (паспорт або ID-карта, індивідуальний податковий номер, військовий квиток, довідка про реєстрацію місця проживання).

- Оберіть факультет, на який ви вступаєте, відповідно до розміщення: https://pk.kpi.ua/location/

- Подайте документи до відбіркової комісії.

           Вартість навчання у 2022/2023 році.

 Офіційні документи щодо вартості навчання за кошти фізичних та юридичних осіб – контракт - https://kpi.ua/contract

Вартість одного року навчання - за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія:  

42 000 грн. денна форма, 25 000 грн. заочна форма.

Вартість одного року навчання - за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення: 

45 000 грн. денна форма, 35 000 грн. заочна форма.

                 

      Корисна інформація для вступників до КПІ ім. ігоря Сікорського у 2022 році: https://pk.kpi.ua/whattoknow-2022/

Національний мультипредметний тест — історія України: https://pk.kpi.ua/nmt-history/  

Національний мультипредметний тест — математика: https://pk.kpi.ua/nmt-math/

Національний мультипредметний тест — українська мова: https://pk.kpi.ua/nmt-ukr/

Максимальні обсяги державного замовлення на 2022 рік: https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/official-documents/max-kpi.pdf

Контактна інформація Приймальної комісії «КПІ ім. Ігоря Сікорського»: https://pk.kpi.ua/contacts/ 

Як подати документи електронно? За посиланням: https://pk.kpi.ua/faq/

 

  Студентам  нашого факультету надається можливість одночасного навчання в Університеті м. Мерзебург (Німеччина) з отриманням дипломів бакалавра та магістра, а також випускники бакалаврату можуть одночасно отримати і диплом магістра в Університеті міста Ле Ман (Франція) за спеціальностями «Людина і комп’ютер» або «Архітектура комп’ютерних систем реального часу».

На кафедрі працює перший в Україні Навчально-науковий центр відкритий компанією Hewlett-Packard (HP). Завдання центру – надання підтримки вузам України у підготовці ІТ-фахівців високого рівня і забезпечення доступу студентів до найсучасніших комп’ютерних технологій. Студенти проходять курс навчання серверним технологіям HP і отримують сертифікат міжнародного зразка.

Починаючи з третього року навчання студентам надається можливість навчатись на Воєнній кафедрі і отримати звання молодшого лейтенанта запасу.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 11 професорів, д.т.н., 14 доцентів, к.т.н., ст.викладачів 7, асистентів 18. Наукова школа кафедри представлена більш ніж 200 випускниками аспірантури та докторантури в 18 країнах світу.

Вітаємо на оновленому сайті! Ми ведемо уточнення та оновлення інформації. Чекаємо на ваші відгуки та пропозиції. Якщо ви помітили якусь помилку, будь ласка, повідомте нас
finish what you start
© 2023 Кафедра обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського
Про сайт
Друзі сайту
Архів