ua
Абітурієнтам
Студентам
Викладачам

Наукові напрямки

У 1960 році була заснована наукова школа  кафедри . До 2010 року  головним напрямком наукової роботи був - "Високопродуктивні комп`ютерні  системи та мережі: теорія, методи і засоби апаратної та програмної реалізації". 

Кафедра вiдома своїми науковими працями, якi знайшли вiдображення у 46 монографiях, 162 пiдручниках та навчальних посiбниках, 850 авторських свiдоцтвах, патентах i, звичайно, у пiдготовцi спецiалiстiв вищої квалiфiкацiї через аспiрантуру та докторантуру. Наукову школу кафедри представляють в Українi та 18 країнах свiту понад 300 кандидатiв та 18 докторiв технiчних наук.

З 2010 року школа змінила науковий напрям.

На сьогодні сформований новий науковий напрям: «Теорія мережевих інформаційних технологій, методи і засоби апаратної та програмної реалізації високопродуктивних комп’ютерних систем та мереж, орієнтованих на розподілену обробку інформації в кластерних, GRID та Cloud середовищах». 

Керівник: Луцький Георгій  Михайлович, д.т.н., проф., засл. діяч науки і техніки України.

 Галузі науки. Інформаційні технології; інформаційно-комунікаційні технології в освіті;  математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем; математичне моделювання та обчислювальні методи; системи та засоби штучного інтелекту; системи захисту інформації; системи автоматизації проектувальних робіт; комп’ютерні системи та компоненти;  електроніка.

При формуванні наукового напряму каф. ОТ  враховувалась   ст. 3. «Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки на період до 2020 року»  Закону України, прийнятого ВР України 09.09.2010 р., Про внесення змін до Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки». У відповідності з цим Законом   другим за переліком, всього із шести напрямів,  є: «2) інформаційні та комунікаційні технології». Напрям  сформовано 04.10.2010 р. за вимогами  НДЧ НТУУ«КПІ» на основі напряму наукової школи ОТ та  напрямів науково-технічної діяльності  лабораторій, наданих  науковими керівниками.

Наукові групи кафедри обчислювальної техніки

ФІОТ- 07 Штучній інтелект та розумні пристрої (Машинне навчання, Глибинне навчання,
Комп’ютерний зір, Аналіз і розпізнавання зображень, Розробка та програмування
вбудованих систем), керівник - Стіренко Сергій Григорович.
ФІОТ- 08 Високопродуктивні спеціалізовані процесори, керівник - Сергієнко Анатолій
Михайлович.
ФІОТ- 09 Високопродуктивні комп’ютерні системи та мережі: теорія, методи і засоби
апаратної та програмної реалізації, керівник - Луцький Георгій Михайлович.

Вітаємо на оновленому сайті! Ми ведемо уточнення та оновлення інформації. Чекаємо на ваші відгуки та пропозиції. Якщо ви помітили якусь помилку, будь ласка, повідомте нас
finish what you start
© 2024 Кафедра обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського
Про сайт
Друзі сайту
Архів