ua
Абітурієнтам
Студентам
Викладачам

Болонський процес

Шкала оцінювання в Національному технічному університету України «Київський політехнічний інститут»

Відповідно до ПОЛОЖЕННЯ про рейтингову систему оцінювання результатів навчання студентів в НТУУ «КПІ» затверджено 100 бальну шкалу оцінювання знань студентів.

Успішними вважаються оцінки : А – Відмінно, В - Дуже добре, С – Добре, D – Задовільно, Е – Достатньо.

Рейтингова оцінка - Оцінка ECTS та її визначення - Традиційна екзаменац. (диф. зал.) оцінка - Традиційна залікова оцінка

95 .. 100 - А (Відмінно) - Відмінно - Зараховано
85 .. 94 - В (Дуже добре) - Добре  - Зараховано
75 .. 84 - С (Добре) - Добре  - Зараховано
65 .. 74 - D (Задовільно) - Задовільно - Зараховано
60 .. 64 - Е (Достатньо) - Задовільно - Зараховано

Негативними оцінками вважаються оцінки : Fх – Незадовільно, F - Незадовільно (потрібна додаткова робота).

Отримання студентом незадовільної оцінки потребує перескладання заліку або екзамену.

Менш ніж 60 - Fх (Незадовільно) - Незадовільно - Незараховано
Невиконання умов допуску до семестрової атестації - F (Незадовільно) - Не допущено

Інформацію отримано з офіційного сайту

Вітаємо на оновленому сайті! Ми ведемо уточнення та оновлення інформації. Чекаємо на ваші відгуки та пропозиції. Якщо ви помітили якусь помилку, будь ласка, повідомте нас
finish what you start
© 2024 Кафедра обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського
Про сайт
Друзі сайту
Архів