ua
Абітурієнтам
Студентам
Викладачам

Кулаков Юрій Олексійович

Наукові інтереси:

Проектування комп’ютерних мереж та організація обчислювальних процесів в них, підвищення ефективності функціонування проблемно-орієнтованих систем розподіленої обробки інформації, розробка та впровадження мережених технологій, розробка способів та засобів організації функціонування територіально розподілених кластерних та GRID-систем.

Дисципліни

Глобальні комп’ютерні мережі
Дослідження та проектування комп'ютерних мереж
Комп'ютерні мережі
Наукова робота за темою магістерської дисертації
Проектування комп’ютерних мереж

Контакти

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

Публікації

2017
Кулаков Ю. О., R. Rader // Computing Resources Scaling Survey // Of the v international scientific conference Advanced information systems and technologies Aist-2017 (Sumy, may 17–19, 2017) Sumy Sumy state university 2017, С.- 111-114 2017
Кулаков Ю. О., Danik Yu., Vorotnikov V., Gumenyuk I. // Estimation of data transfer routes fractal dimension in large scale networks. // Journal of mathematics and system science, 2016, Vol. 1, no 1, pp. 38 – 45. 2017
Кулаков Ю. О., Коган А. В., Диброва М. А. // Организация надежной передачи данных в беспроводных компьютерных сетях большой размерности // Тези доповідей П’ятої Міжнародної науково-практичної конференції «Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації» м. Вінниця, 19-21 квітня 2016 року. – Вінниця: ВНТУ, 2016. – С.31-33. 2017
Кулаков Ю. О., Коган А.В., Храпов В. // Спосіб конструювання трафіку при організації багатоколійної маршрутизації // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.:Век+, 2017. – № 65. – C. 10-15 2017
Кулаков Ю. О., В.В.Воротніков, І.В.Гуменюк, П.В. Поздняков // Спосіб формування фрактальної топології безпровідної повітряної мережі для підвищення надійності передачі даних між територіально розділеними мобільними абонентами // Патент на корисну модель № 116448 Україна, МПК (2017.01) № u 2016 11251; заявл. 07.11.2016; опубл. 25.05.2017, Бюл. №10 про видачу патенту – 6с. 2017
Кулаков Ю. О., Лопушен Ю.И. // Способ масштабирования кластерного приложения в программно определяемой сети // ХVIІ международная научная конференция им. Т. А. Таран ИАИ-2017 Киев, 17–19 мая 2017 г. 2017
Кулаков Ю. О., Копычко С.Н. // Способ планирования задач  в распределенных системах с учетом  их гранулярности // Сборник трудов ХVI международной научной конференции “Интеллектуальный анализ информации ИАИ-2016” им. Таран Т.А. -Київ: Просвіта – 2016.- -С.108- 113 2017
Кулаков Ю. О., Коган А.В., Диброва М.А // Способ формирования множества непересекающихся путей от одной к нескольким вершинам в компьютерной сети большой размерности // Сборник трудов ХVI международной научной конференции “Интеллектуальный анализ информации ИАИ-2016” им. Таран Т.А. -Київ: Просвіта – 2016.- C.104-107. 2017
Кулаков Ю. О., Диброва М.А., Коган А.В. // Формирование множества непересекающихся путей между граничными маршрутизаторами сети MPLS // Electronics and Communications. Електроніка та зв'язок. Електроніка та зв'язок. – 2016. – Том 21. – №1(90), – С.50-55. 2017
2010
Кулаков Ю. О., Левчук А.В. // Багатоколійні маршрутизація в бездротових мережах // Електроніка та системи управління – К.: НАУ 2010
2009
Кулаков Ю. О., Деревянчук А.О. // Алгоритми безпечної маршрутизації для мобільних комп'ютерних мереж // Проблеми інформатизації та управління: Зб.наук.пр.– К.: НАУ 2009
Кулаков Ю. О., // Спосіб підвищення ефективності процедури ремаршрутізаціі в мобільних мережах // Проблеми інформатизації та управління: Зб.наук.пр.– К.: НАУ 2009
Кулаков Ю. О., Клименко І. А., // Функції планування в мобільному GRID // Сучасні комп’ютерні системи та мережі, розробка, використання. Матеріали 4-ої Міжнародної науково-технічної конференції ACSN 2009. -Львів НВФ «Українські технології 2009
2008
Кулаков Ю. О., Аленин О.И. // Спосіб формування розподіленого кластера в системі з декількох кластерів, з'єднаних через глобальну мережу // Проблеми інформатизації та управління: Зб.наук.пр.– К.: НАУ 2008

Кулаков Юрій Олексійович професор
Доктор технічних наук
Вітаємо на оновленому сайті! Ми ведемо уточнення та оновлення інформації. Чекаємо на ваші відгуки та пропозиції. Якщо ви помітили якусь помилку, будь ласка, повідомте нас
finish what you start
© 2021 Кафедра обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського
Про сайт
Друзі сайту
Архів