ua
Абітурієнтам
Студентам
Викладачам

Жабін Валерій Іванович

Наукові інтереси:

Розробка та дослідження методів підвищення ефективності обробки інформації  в автономному (off-line) та неавтономному (on-line) режимах. Методи та засоби підвищення ефективності паралельних обчислень в мультипроцесорних та розподілених системах.

Дисципліни

Архітектура комп’ютерів
Комп’ютерна логіка

Контакти

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

Публікації

2017
Жабін В. І., Кукса В.В. // Метод виявлення атак на основі статистичного аналізу показників завантаження системи // Матеріали наукової конференції студентів, магістрантів та аспірантів «Інформатика та обчислювальна техніка – ІОТ-2017», 23 травня 2017 року, м. Київ. – К.: Кафедра ОТ, 2017. – С. 18-23. 2017
Жабін В. І., Скоріченко О.В. // Обробка даних в неавтономному режимі на ПЛІС // Матеріали десятої Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції ТНТУ імені Івана Пулюя “Природничі та гуманітарні науки. актуальні питання – 2017” (ПГН-2017), 25-26 квітня 2017, м. Тернопіль. Україна. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя. – С. 85. 2017
Жабін В. І., Скоріченко О.В. // Обчислення поліномів у симетричних надлишкових системах числення на ПЛІС // Матеріали дев’ятої наукової конференції магістрантів та аспірантів «Прикладна математика та комп’ютинг – 2017» (ПМК-2017), 19-21 квітня 2017 р., Київ, Україна. – К.: Просвіта. – С. 141-146. 2017
Жабін В. І., Скоріченко О.В. // Обчислювальний модуль для потокової системи на ПЛІС // Матеріали сьомої міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Сучасні інформаційні технології – 2017» (СІТ-2017), 22-24 травня, 2017, Одеса. Україна. – Одеса: ФОП Бондаренко О.М., 2017. – С. 204-205. 2017
Жабін В. І., Жабіна В.В. // Підвищення ефективності обміну даними в мультипроцесорних системах з неоднорідним доступом до пам'яті // Вісник НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. Наук. праць. – К.: ВЕК+. – 2017.– № 65. – С. 95-100. 2017
Жабін В. І., Жабіна В.В. // Скорочення необхідного ресурсу ПЛІС для обчислювальних систем на кристалі // Зб. статей Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання» (ІТСМ-2017), м. Івано-Франківськ, 15-20 травня 2017 року. – Івано-Франківськ: п. Голіней О.М., 2017. – С. 269-273. 2017
Жабін В. І., Скоріченко О.В. // Скорочення необхідного ресурсу ПЛІС для реалізації обчислювальних систем з безпосередніми зв’язками між модулями // Матеріали наукової конференції студентів, магістрантів та аспірантів «Інформатика та обчислювальна техніка – ІОТ-2017», 23 травня 2017 року, м. Київ. – К.: Кафедра ОТ, 2017. – С. 39-43. 2017
Жабін В. І., // Функціональний контроль обчислювальних пристроїв, що працюють в неавтономному режимі // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Розвиток промисловості та суспільства», 24-26 травня 2017 р., м. Кривий Ріг, Україна. – Кривий Ріг: КНУ, 2017. – С. 352. 2017
Жабін В. І., // Функціональний контроль процесорів в системах на кристалі // Матеріали IV Міжнародщї науково-практичнщї конференції «Summer InfoСom Advanced Solutions 2017», 1-2 червня 2017, м. Київ. – К.: ТОВ «Інжиніринг», 2017. – C. 23-24. 2017
2015
Жабін В. І., // Підвищення ефективності паралельної обробки даних і забезпечення відмовостійкості мультипроцесорних обчислювальних систем реального часу // Исскуственный интеллект 2015
2010
Жабін В. І., // Паралельні обчислення під керуванням дескрипторів // Розподілені комп'ютерні системи. Т1. Збірник праць ювілейної міжнародної науково-практичної конференції РКС-2010. – Київ, НУТУ "КПІ" 2010
2009
Жабін В. І., Ткаченко В. В., Жуков І.А., Клименко В.В. // Мікропроцесорні системи: Навчальний посібник з грифом МОН України. // К.: Видавництво «СПД Гуральник» 2009
Жабін В. І., Клименко І. А., Ткаченко В. В., Жуков І. А. // Мікропроцесорні системи: Навчальний посібник з грифом МОН України. // К.: Видавництво «СПД Гуральник» 2009
Жабін В. І., Клименко І. А., Ткаченко В. В., Жуков І.А. // Прикладна теорія цифрових автоматів: Навчальний посібник з грифом МОН України. // К.: Книжкове видавництво НАУ 2009
Жабін В. І., Клименко І. А., Ткаченко В. В., Жуков І.А. // Прикладна теорія цифрових автоматів: Навчальний посібник з грифом МОН України. // К.: Книжкове видавництво НАУ 2009
Жабін В. І., Клименко І. А., Ткаченко В. В., Жуков І. А. // Прикладна теорія цифрових автоматів: Навчальний посібник з грифом МОН України. // К.: Книжкове видавництво НАУ 2009
2008
Жабін В. І., Жуков І.А., Клименко І.А., Стіренко С.Г. // Арифметичні та управляючі пристрої цифрових ЕОМ: Навч. посібник з грифом МОН України. // К.: ВЕК+ 2008
Стіренко С. Г., Жабін В. І., Клименко І. А., Жуков І.А. // Арифметичні та управляючі пристрої цифрових ЕОМ: Навч. посібник з грифом МОН України. // К.: ВЕК+ 2008
Жабін В. І., Клименко І. А., Ткаченко В. В., Жуков І.А. // Арифметичні та управляючі пристрої цифрових ЕОМ: Навч. посібник з грифом МОН України. // К.: ВЕК+ 2008
2007
Жабін В. І., // Виконання послідовностей залежних операцій в режимі суміщення // Вiсник Нацiонального технiчного унiверситету України “КПІ”. „Iнформатика, управлiння та обчислювальна техніка”. 2007
2005
Жабін В. І., Клименко І. А., Ткаченко В. В., Жуков І. А. // Прикладна теорія цифрових автоматів: Навчальний посібник з грифом МОН України. // К.: Книжкове видавництво НАУ 2005
Жабін В. І., Клименко І. А., Ткаченко В. В., Жуков І.А. // Прикладна теорія цифрових автоматів: Навчальний посібник з грифом МОН України. // К.: Книжкове видавництво НАУ 2005
2003
Жабін В. І., // Архітектура обчислювальних систем реального часу. Монографія. // К.: ВЕК+ 2003
0
Жабін В. І., Клименко І. А., // Забезпечення відмовостійкості потокових систем на однотипних обчислювальних модулях. // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.: Видавництво «ВЄК +» 0
Жабін В. І., Клименко І. А., Ткаченко В. В., Жуков І.А. // Мікропроцесорні системи: Навчальний посібник з грифом МОН України. // К.: Видавництво «СПД Гуральник» 0

Жабін Валерій Іванович професор
Доктор технічних наук
Вітаємо на оновленому сайті! Ми ведемо уточнення та оновлення інформації. Чекаємо на ваші відгуки та пропозиції. Якщо ви помітили якусь помилку, будь ласка, повідомте нас
finish what you start
© 2021 Кафедра обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського
Про сайт
Друзі сайту
Архів