ua
Абітурієнтам
Студентам
Викладачам

Стіренко Сергій Григорович

Наукові інтереси:

Організація ефективних обчислювальних процесів в гетерогенних високопродуктивних середовищах; екстремальні паралельні обчислення для проблемно-орієнтованих предметних областей; побудова схем метаданих і онтологій для підвищення якості інтелектуального пошуку та семантичної сумісності різнорідних, географічно розподілених ресурсів національної GRID-інфраструктури.

Дисципліни

Дослідження та проектування інтелектуальних систем
Системи штучного інтелекту

Контакти

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

Публікації

2012
Стіренко С. Г., Грибенко Д. В., Зіненко О. І., Михайленко А. В. // Засоби паралельного програмування // Київ 2012
2010
Стіренко С. Г., Поспешный А.С., Барабаш М.А. // Інформаційні сервіси GRID-систем. Їх недоліки та семантичний похід до їх вирішення // Збірник праць ювілейної міжнародної науково-практичної конференції, що присвячена 50-річчю створення першої на Україні кафедри обчислювальної техніки «Розподілені комп’ютерні системи», Київ 2010
2009
Стіренко С. Г., Тимошин Ю.А. // Ефективне застосування технології віртуалізації для підвищення роботи ІТ інфраструктури // Проблеми інформатизації та управління: Зб. наук. пр. - К. 2009
2008
Стіренко С. Г., Жабін В.І., Жуков І.А., Клименко І.А. // Арифметичні та управляючі пристрої цифрових ЕОМ // Навчальний посібник з грифом МОН України, Київ 2008
Стіренко С. Г., Жабін В. І., Клименко І. А., Жуков І.А. // Арифметичні та управляючі пристрої цифрових ЕОМ: Навч. посібник з грифом МОН України. // К.: ВЕК+ 2008
Стіренко С. Г., V. Pustovarov, A. Kuznetsov // Об’єктна модель проблемної області для семантичної обробки текстових даних // 21st International CODATA Conference abstracts. Scientific Information for Society Today to the Future, Kyiv, Ukraine. 2008
2006
Стіренко С. Г., Скалько С.Я. // Засоби інтелектуальної підтримки спеціального програмного забезпечення для систем автоматизованої розробки технічної документації // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. - К. 2006
2004
Стіренко С. Г., Пустоваров В.И. // Програмні методи підтримки семантико-цільового аналізу текстових документів // Вісник НТУУ «КПІ». Інфор­матика, управління та обчислювальна тех­ніка: Зб. наук. пр. - К. 2004
1997
Стіренко С. Г., // Система інтелектуальної обробки медичної інформації. // Тематический сборник «Элект­ро­­ника и связь» по материалам Международной научно-тех­ни­ческой конфе­ренции. - Київ. 1997

Стіренко Сергій Григорович професор
Доктор технічних наук. Завідувач кафедри ОТ
Вітаємо на оновленому сайті! Ми ведемо уточнення та оновлення інформації. Чекаємо на ваші відгуки та пропозиції. Якщо ви помітили якусь помилку, будь ласка, повідомте нас
finish what you start
© 2021 Кафедра обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського
Про сайт
Друзі сайту
Архів