ua
Абітурієнтам
Студентам
Викладачам

Вступ до магістратури 2021

Більш детальна інформація про вступ до магістратури на сайті приймальної комісії  КПІ ім. Ігоря Сікорького:

                                 https://kpi.ua/master,

та на сайті факультету:  https://kpi.ua/fiot.


                  Гаряча лiнiя:  +38(095) 108-10-65 

                  Електронна пошта:  vstup.fiot@gmail.com

Телеграм-канал для вступників у магістратуру:  https://t.me/fictmaster


Телеграм-чат для питань/відповідей:  https://t.me/fictmasterchat

 

  Коротка інформація:

кафедра здійснює підготовку студентів за наступними освітніми програмами:

освітня програма  «Комп’ютерні системи та мережі» за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія

освітня програма  «Інженерія програмного забезпечення комп’ютерних систем» за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення 

Вартість одного року навчання за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія:  

44 100 грн. денна форма, 25 000 грн. заочна форма.

Вартість одного року навчання  за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення: 

45 000 грн. денна форма, 35 000 грн. заочна форма. 

Навчання в магістратурі триває 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців залежно від обраної програми для навчання — освітньо-професійної або освітньо-наукової.

Форма навчання: денна та заочна.

ВСТУПНИКАМ ДО МАГІСТРАТУРИ потрібно скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) у формі ЗНО, 

 а для цього: 

СКАСОВАНО https://pk.kpi.ua/cancelled20/

Єдиний вступний іспит (ЗНО) з іноземної мови відбудеться 30 червня.

Документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно.

За державним замовленням можна подати до 5 заяв, кількість заяв за кошти фізичних та/або юридичних осіб — максимум 30.

 Перелік скан-копій документів, що подають вступники для реєстрації на ЄВІ (розмір кожного файлу – до 1 мегабайта, формати .jpg, .pdf):

Прийом до магістратури здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань з урахуванням інтегрального рейтингу.

ВСТУПНИК ВВАЖАЄТЬСЯ ЗАРЕЄСТРОВАНИМ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ЛИСТКА.

Для кожного вступника, який отримав екзаменаційний листок, на веб-сайті Українського центру створюється інформаційна сторінка «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

 http://testportal.gov.ua/uchasnyku-vstupnyh-vyprobuvan/ – посилання на український центр оцінювання якості освіти.

Важливі дати:  (https://pk.kpi.ua/entry-5-course/ – посилання на сайт приймальної комісії (Магістратура)).

Розклад роботи відбіркової комісії ФІОТ під час першого етапу прийому документів для вступу на ОР «магістр» в 2021 р.: (https://pk.kpi.ua/schedule/ – посилання на розклад роботи приймальної комісії)

Перелік документів для вступу (подається після подання заяви у елекронному вигляді)

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу (оригінал та копії 1, 2 сторінки + 11 (реєстрація) для паперового паспорту, для ID карти – копія карти з обох боків);
- ідентифікаційний код (оригінал та копія);
- диплом бакалавра (спеціаліста, магістра) та додаток до нього — за наявності (оригінал та копії);
- 2 кольорові фотографії 3х4.

Конкурсний бал при вступі для здобуття ступеня магістра визначається згідно Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра, за посиланням:

         https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/official-documents/mag21.pdf

Конкурсний бал (далі КБ) при вступі магістра на всі спеціальності розраховується за формулою:

КБ = ,25×П1 + 00,75×П2 +RA,

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), RA – чисельний еквівалент оцінки академічного рейтингу вступника.

Академічний рейтинг RA вступника розраховується атестаційною комісією на підставі додатка відповідного диплома та поданих документів щодо творчих досягнень вступника за формулою:

RA = 2RA + 2RT ,

де: RA – академічний складник, RT – складник творчих досягнень.

Академічний складник (RA) академічного рейтингу вступника визначається як середнє арифметичне результатів за всі показники наведені в додатка до диплома (результати вивчення предметів, захисту курсових/дипломних робіт, складання екзаменів тощо) виражених у чисельному або літерному еквіваленті згідно наведеної нижче шкали. За наявності і літерного, і чисельного показника, пріоритет надається чисельному показнику. При цьому не враховуються тільки ті показники для яких відсутній і чисельний і літерний еквівалент (результати яких зазначені у додатка до диплома як атестовано, зараховано, вивчав тощо).

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

Чисельний еквівалент оцінки визначається за наступною шкалою:

95-100 (A) – 5 балів;

85-94 (B) – 4,5 бали;

75-84 (C) – 4 бали;

65-74 (D) – 3,5 бали;

60-64 (E) – 3 бали;

31-59 – 2,5 бали;

1-30 – 2 бали.

Посилання:  https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/official-documents/mag21.pdf,  на творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю) (оригінал збірника або журналу та копія). Копії: титульного аркуша, аркуша з редколегією та реквізитами журналу, змісту та самої статті. Складова творчих досягнень академічного рейтингу вступника визначається з урахуванням рівня результативності відповідного досягнення та кількості цих досягнень: 

де:  – ранг творчого досягнення (згідно таблиці);

 – кількість творчих досягнень j-го рівня.

Значення рангів творчих досягнень.

 1. Якщо є співавтори певної роботи, ваговий коефіцієнт  поділяється на їх кількість.

2. Творчі досягнення враховуються тільки у випадку, якщо їх тематика відповідає спеціальності (освітній програмі), на яку проводиться набір (відповідність визначається атестаційними комісіями факультетів/інститутів та/або підкомісіями за відповідними спеціальностями (освітніми програмами).

Максимальна кількість балів творчих досягнень, що враховується під час визначення академічного рейтингу вступника, дорівнює 5.

Творчі досягнення для оцінювання надсилаються на електронну адресу: fict_master@ukr.net

Етапи вступної компанії для магістрів:

Обґрунтована апеляція подається в день оголошення результатів випробування на ім’я голови атестаційної комісії з 14:00 до 16:00. Розгляд цих заяв проводиться в той же день.

У зв’язку з пандемією COVID-19 та карантинними заходами у строках можливі зміни.

Вітаємо на оновленому сайті! Ми ведемо уточнення та оновлення інформації. Чекаємо на ваші відгуки та пропозиції. Якщо ви помітили якусь помилку, будь ласка, повідомте нас
finish what you start
© 2021 Кафедра обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського
Про сайт
Друзі сайту
Архів