ua
En
Абітурієнтам
Студентам
Викладачам

PROCEEDINGS ICSFTI 2018

PROCEEDINGS

Философия знаний в научной и педагогической деятельности В.П. Широчина.

Генеративні змагальні мережі та їх застосування.

​Студентська електронна пошта та сховище даних на основі хмарних технологій.

​​Алгоритм цифрового підпису з використанням поліноміальної арифметики на полях Галуа.

Cпосіб планування перевірки результатів волонтерських обчислень для задач реального часу.

Моделювання сценарію кібератаки на основі атаки «petya», «notpetya»

Загрози безпеки в хмарних системах та шляхи їх уникнення.

 Заходи безпеки в системах з інтернету речей.

Помилки при роботі з web-системами автентифікації.

Система обеспечения безопасности вычислительного узла на основе  режима аудит.

Вразливості безпеки та конфіденційності інформації при використанні популярних javascript бібліотек.

 Ефективна  організація багаторівневої хеш-пам’яті.

Комбинаторный анализ булевых функций, специальных классов для систем криптографической защиты информации.

 Method of evaluating the effectiveness of distributed computing system tools monitoring.

 Надёжность электроснабжения компьютерных систем и методы её повышения.

 Фільтри зі скінченною характеристикою з мінімізованими апаратними витратами.

 Алгоритм і структура модуля для обчислення квадратного кореня у ПЛІС.

 Апаратне моделювання поширення ультразвукових хвиль у твердому тілі.

 Розробка системи автоматичного прогнозування зрошень сільськогосподарських культур з використанням модульних пристроїв.

Модель підводної життєздатної системи на основі мікроконтролера ATMEGA328 платформи Arduino Uno.

 Побудова моделі системи масового обслуговування для видання рекомендацій щодо обрання черг.

 Implementation and research of neural networks of direct propagation on FPGA.

Оптимізація алгоритму виявлення падіння на основі акселерометра та гіроскопа.

Спосіб інтеграції розподілених обчислень на базі носимої електроніки.

 Поліпшення входження в медитативний стан за допомогою мобільного застосунку з елементами управління світлодіодними лампами.

 Оцінка якості стійкого захвату, спланованого на основі тривимірної реконструкції цільового об’єкту по зображенням з монокамери.

 Питання передачі даних від сенсорів на мобільний телефон користувача в контексті інтернету речей.

Організація захищеного обчислення модулярної експоненти з використанням адитивного маскування.

Метод захисту операндів модулярного експоненціювання від їх реконструкції аналізом динаміки споживання потужності.

Огляд сучасних технологій створення цифрових пристроїв на базі мікропроцесорних систем.

Досвід запуску роботизованого зварювального комплексу.

Аналіз ефективності реалізації додавання в неавтономному режимі.

Вплив плями сприйняття на швидкість та точність розпізнавання згорткової нейронної мережі.

Метод вирішення задачі розпізнавання людей в реальному часі в умовах ускладненої видимості.

Розпізнавання мови з використанням технології глибокого навчання.

Обробка візуальних даних за допомогою технології Computer Vision.

Система візуального мультітрекінга в реальному часі.

Метод оптимізованого знаходження подібних бінарних рядків у певній множнині.

Метод вимірювання подібності відеоматеріалів.

Спосіб опрацювання пропусків в результатах експертних опитувань.

Застосування штучних нейронних мереж до моделювання електричних кіл змінного струму.

Integration model for knowledge representation for semantic web.

Локалізація тексту на зображеннях за допомогою згорткових нейронних мереж.

Діагностика технічного стану автомобілів з використанням нейронної мережі.

Моделювання й розпізнавання жестів скелетону руки.

Зменшення розмірності ознак об’єктів в машинному навчанні та візуалізація даних. Метод t-SNE.

Використання методів розпізнавання символів для виначення достовірності особистого підпису.

Методи інтеграції елементів доповненої реальності з системою розпізнавання образів.

Елементи інтелектуальної програмної системи для підтримки навчального процесу.

Питання вибору cloud-додатку на основі аналізу google, amazon та apple рішень.

Алгоритм рою частинок пошуку найкоротшого шляху в телекомунікаційній мережі.

Спосіб організації багатошляхової маршрутизації з використанням частково-пересічних шляхів.

Модель побудови інтерфейсу користувача з використанням мікросервісної архітектури.

Модифікація алгоритму енергозберігаючого управління трафіком в гібридних магістральних SDN/IP мережах.

Питання якості мобільних додатків на основі їх тестування.

Застосування дрібнозернистого паралелізму для підвищення ефективності паралельних та розподілених обчислень.

Спосіб моніторингу обчислювальних ресурсів в програмно-конфігурованих мережах.

Використання СУБД із архітектурою In-Memory Data Grid.

Метод  строгої автентифікації  віддалених абонентів  на  основі алгебри полів галуа.

Метод корекції багатократних помилок в каналах передачі цифрових даних зі спектральною модуляцією. 

Метод паралельного обчислення модулярної експоненти з використанням передобчислень. 

Оразбиение графа на подграфы. 

 

 

Вітаємо на оновленому сайті! Ми ведемо уточнення та оновлення інформації. Чекаємо на ваші відгуки та пропозиції. Якщо ви помітили якусь помилку, будь ласка, повідомте нас
finish what you start
© 2024 Кафедра обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського
Про сайт
Друзі сайту
Архів