Головна » » Про кафедру » Співробітники кафедри » Русанова Ольга Веніамінівна » Про викладача
Співробітники кафедри

Русанова Ольга Веніамінівна


доцент, кандидат технічних наук

Про викладача

Викладає такі дисципліни:

 • «Комп’ютерні системи»
 • «Програмне забезпечення комп’ютерних систем»
 •  «Дослідження та проектування комп’ютерних систем»

 

Наукові інтереси:

Теорія паралельних обчислень, синтез паралельних комп’ютерних систем, організація обчислень у паралельних, кластерних, гетерогенних розподілених та GRID- системах, розробка методів та засобів планування розподілу ресурсів на базі спискових та дублюючих алгоритмів, розробка програмного забезпечення для аналізу ефективності кластерних систем.

 

Публікації

Автор 45 наукових праць, 1 навчального посібника та 15 методичних вказівок, 2-х авторських свідоцтв. Публікації за останні роки:

 1. Программное обеспечение компьютерных систем. Особенности программирования и компиляции. Учебное пособие. Киев, «Корнійчук»,2003,94 с.
 2. Побудова ізоефективних масштабованих комп’ютерних систем . Вісник НТУУ”КПИ”.Сер. Інформатика, управління та обчислювальна техніка.  - 2004. Випуск 41. - С.10 – 14
 3. Topology of fault-tolerant izoeffective scalable computer systems.Доклад  на  міжнародній конф. “Scalnet`04”, Кременчуг, 2004, - С.11-15.
 4. Effective Scheduling Algoritable MPP Systems.Доклад  на  міжнародній конф. “Scalnet`04”, Кремен чуг, 2004, - С.103-106.
 5. List scheduling algorithm modification for MPP.Вісник НТУУ”КПИ”.Сер. Інформатика, управління та обчислювальна техніка.  - 2006. Випуск 45. - С.101 – 111.
 6. Планирование вычислений в кластерных системах.Збірник наукових праць «Проблеми інформатизації та управління» -  1(23)/2008 Київ, 2008.- С.122-127.
 7. Scheduling problems for cluster systems.Scientific Information for Society – from Today to the Future. Abstracts of the 21st International CODATA Conference. – October 5-8, 2008 Kyiv, Ukraine. – P.119
 8. Иерархический способ планирования для GRID.-Вісник НТУУ "КПІ".Сер.Інформатика, управління та обчислювальна техніка.  - 2009. Випуск 51. - С.57– 66.
 9. Task scheduling method for heterogeneous cluster systems based on list approach.Розподілені комп’ютерні системи, НТУУ  «КПІ»,2010.
 10. Комп‘ютерні системи .Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 7.091502«Системне програмування» - К.:НАУ,2008.– 68 с.
 11. Обчислювальні системи.Методичні рекомендації та завдання до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 6.091501 «Комп’ютерні системи та мережі» - К.:НАУ,2010.– 24 с.

 

Підготувала 12 магістрів.

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

Розклад викладача на rozklad.org.ua


e-mail: rusanova@comsys.kpi.ua
тел. 454-93-38

Мы в Google+
4.6 stars(359 reviews)

RSS кафедри ОТ