ua
Абітурієнтам
Студентам
Викладачам

Співробітники кафедри

Вигляд
списку
Стіренко
Сергій
Григорович
професор, доктор технічних наук
Луцький
Георгій
Михайлович
професор, доктор технічних наук
Селіванов
Віктор
Левович
доцент, кандидат технічних наук
Виноградов
Юрій
Миколайович
старший викладач
Корочкін
Олександр
Володимирович
доцент, кандидат технічних наук
Роковий
Олександр
Петрович
доцент, кандидат технічних наук
Мартинюк
Яків
Васильович
доцент, кандидат технічних наук
Ліповська
Ольга
Борисівна
Гордієнко
Юрій
Григорович
професор, доктор технічних наук
Жабін
Валерій
Іванович
професор, доктор технічних наук
Кулаков
Юрій
Олексійович
професор, доктор технічних наук
Новотарський
Михайло
Анатолійович
професор, доктор технічних наук
Сімоненко
Валерій
Павлович
професор, доктор технічних наук
Болдак
Андрій
Олександрович
доцент, кандидат технічних наук
Верба
Олександр
Андрійович
доцент, кандидат технічних наук
Волокіта
Артем
Миколайович
доцент, кандидат технічних наук
Долголенко
Олександр
Миколайович
доцент, кандидат технічних наук
Клименко
Ірина
Анатоліївна
доцент, доктор технічних наук
Корнійчук
Віктор
Іванович
доцент, кандидат технічних наук
Марковський
Олександр
Петрович
доцент, кандидат технічних наук
Павлов
Валерій
Георгійович
доцент, кандидат технічних наук
Русанова
Ольга
Веніамінівна
доцент, кандидат технічних наук
Ткаченко
Валентина
Василівна
доцент, кандидат технічних наук
Антонюк
Андрій
Іванович
старший викладач, кандидат технічних наук
Габінет
Артем
Вікторович
старший викладач, кандидат технічних наук
Кузнєцов
Олександр
Вікторович
старший викладач
Куц
Володимир
Юрійович
старший викладач, кандидат технічних наук
Порєв
Віктор
Миколайович
старший викладач, кандидат технічних наук
Саверченко
Василь
Григорович
старший викладач
Аленін
Олег
Ігорович
асистент
Алещенко
Олексій
Вадимович
асистент
Берест
Руслана
Юріївна
асистент
Болдак
Людмила
Олексіївна
асистент
Стешин
Віктор
Васильович
асистент
Бариніна
Людмила
Іванівна
Волошина
Тетяна
Сергіївна
Горохова
Людмила
Анатоліївна
Єфіменко
Людмила
Ігорівна
Клименко
Марія
Костянтинівна
Кудренко
Олена
Іванівна
Куц
Наталія
Євгеніївна
Кучмій
Едуард
Володимирович
Лесик
Тетяна
Мілетіївна
Сергієнко
Анатолій
Михайлович
доктор технічних наук
Сімоненко
Андрій
Валерійович
старший викладач
Подрубайло
Олександр
Олександрович
асистент
Корабльов
Геннадій
Федорович
Аленін Олег Ігорович
асистент кафедри ОТ
Алещенко Олексій Вадимович
асистент кафедри ОТ
Антонюк Андрій Іванович
кандидат технічних наук, старший викладач кафедри ОТ
Берест Руслана Юріївна
асистент кафедри ОТ
Болдак Андрій Олександрович
кандидат технічних наук, доцент кафедри ОТ
Болдак Людмила Олексіївна
асистент кафедри ОТ
Верба Олександр Андрійович
кандидат технічних наук, доцент кафедри ОТ
Виноградов Юрій Миколайович
Заступник декана факультету по роботі з іноземними студентами, старший викладач кафедри ОТ
Волокіта Артем Миколайович
кандидат технічних наук, доцент кафедри ОТ
Габінет Артем Вікторович
кандидат технічних наук, старший викладач кафедри ОТ
Гордієнко Юрій Григорович
доктор технічних наук, професор кафедри ОТ
Долголенко Олександр Миколайович
кандидат технічних наук, доцент кафедри ОТ
Жабін Валерій Іванович
доктор технічних наук, професор кафедри ОТ
Клименко Ірина Анатоліївна
доктор технічних наук, доцент кафедри ОТ
Корнійчук Віктор Іванович
кандидат технічних наук, доцент кафедри ОТ
Корочкін Олександр Володимирович
Заступник завідувача кафедри по учбово-методичній роботі, кандидат технічних наук, доцент кафедри ОТ
Кузнєцов Олександр Вікторович
старший викладач кафедри ОТ
Кулаков Юрій Олексійович
доктор технічних наук, професор кафедри ОТ
Куц Володимир Юрійович
кандидат технічних наук, старший викладач кафедри ОТ
Луцький Георгій Михайлович
Голова спеціалізованої вченої ради, доктор технічних наук, професор кафедри ОТ
Марковський Олександр Петрович
кандидат технічних наук, доцент кафедри ОТ
Мартинюк Яків Васильович
Заступник завідувача кафедри по НДР, кандидат технічних наук, доцент кафедри ОТ
Новотарський Михайло Анатолійович
доктор технічних наук, професор кафедри ОТ
Павлов Валерій Георгійович
кандидат технічних наук, доцент кафедри ОТ
Подрубайло Олександр Олександрович
асистент кафедри ОТ
Порєв Віктор Миколайович
кандидат технічних наук, старший викладач кафедри ОТ
Радченко Костянтин Олександрович
асистент кафедри ОТ
Роковий Олександр Петрович
кандидат технічних наук, доцент кафедри ОТ
Русанова Ольга Веніамінівна
кандидат технічних наук, доцент кафедри ОТ
Саверченко Василь Григорович
старший викладач кафедри ОТ
Селіванов Віктор Левович
Заступник завідувача кафедри по учбово-організаційній роботі, кандидат технічних наук, доцент кафедри ОТ
Сергієнко Анатолій Михайлович
доктор технічних наук
Сімоненко Андрій Валерійович
старший викладач кафедри ОТ
Сімоненко Валерій Павлович
доктор технічних наук, професор кафедри ОТ
Стешин Віктор Васильович
Відповідальний за e-campus, асистент кафедри ОТ
Стіренко Сергій Григорович
Завідувач кафедри ОТ, доктор технічних наук, професор кафедри ОТ
Ткаченко Валентина Василівна
кандидат технічних наук, доцент кафедри ОТ
Вітаємо на оновленому сайті! Ми ведемо уточнення та оновлення інформації. Чекаємо на ваші відгуки та пропозиції. Якщо ви помітили якусь помилку, будь ласка, повідомте нас
Це цікаво
finish what you start
© 2018 Кафедра обчислювальної техніки НТУУ "КПІ" ім. І. Сікорського
Про сайт
Друзі сайту
Архів