ua
Абітурієнтам
Студентам
Викладачам

Освітні програми

Дисципліни підготовки з спеціальності
123 „Комп’ютерна інженерія” 

Цикл гуманітарної і соціально-економічної підготовки:
 
Історія України, Українська мова, Іноземна мова, Філософія,  Економіка організації та планування виробництва, Екологія, Безпека життєдіяльності, Історія української культури, Іноземна мова професійного спрямування, Політологія, Іноземна мова професійного спрямування, Основи охорони праці.

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки

Вища математика, Дискретна математика, Інженерна графіка, Теорія інформації та кодування, Теорія ймовірностей та матстатистика, Алгоритми та методи обчислень, Фізика, Теорія електричних та магнітних кіл, Комп’ютерна електроніка, Теорія планування експерименту.

Професійна програмістська підготовка (software):

Програмування (Pascal), Системне програмування (Assembler, С), Бази даних, Інженерія програмного забезпечення (Java, С), Комп’ютерна графіка, Паралельні та розподілені обчислення (Java, C#, Ada, OpenMP, MPI, Win32), Комп’ютерне моделювання, Комп’ютерна графіка, Системне програмне забезпечення (Linux, Windows), Об’єктна-орієнтоване програмування (Java, C#, C++), Логічне програмування (Prolog)

Професійна схемо-технічна підготовка (hardware):

Комп’ютерна логіка, Основи конструювання комп’ютерів, Архітектура  комп’ютерів, Комп’ютерна схемотехніка, Комп’ютерні мережі, Гібридні комп’ютерні системи, Технологія проектування комп’ютерних систем,Комп’ютерні системи, Системи реального часу, Захист інформації в комп’ютерних системах, Надійність комп’ютерних систем,

Дисципліни підготовки спеціаліста і магістра спеціальністі
123 „Комп’ютерна інженерія” спеціалізації  „Комп’ютерні системи та мережі”

Цикл гуманітарної і соціально-економічної підготовки:

Філософськи проблеми наукового пізнання,  Педагогіка вищої школи, Патентознавство та авторське право,  Іноземна мова професійного спрямування

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки:

Основи сталого розвитку суспільства, Маркетинг, Охорона праці в галузі,  Інтелектуальна власність

Професійна програмістська підготовка (software):

Програмне забезпечення комп’ютерних систем, Технології паралельних обчислень, Проектування складних  систем.

Професійна схемотехнічна підготовка (hardware):

Дослідження та проектування  комп’ютерних систем. Дослідження та проектування  комп’ютерних мереж, Дослідження та проектування  інтелектуальних систем, Мережні інформаційні технології, Глобальні комп’ютерні мережі,  Проектування розподілених систем, Інформаційно - вимірювальні системи, Системи автоматизації проектування

 

Освітні програми спеціальністі
121 „Інженерія програмного забезпечення”

Вітаємо на оновленому сайті! Ми ведемо уточнення та оновлення інформації. Чекаємо на ваші відгуки та пропозиції. Якщо ви помітили якусь помилку, будь ласка, повідомте нас
finish what you start
© 2019 Кафедра обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського
Про сайт
Друзі сайту
Архів