ua
Абітурієнтам
Студентам
Викладачам

Вступ на 1 курс (За сертифікатами ЗНО)

Інформація про вступ на перший курс на сайті приймальної комісії

Кафедра здійснює підготовку студентів за наступними спеціальностями: 

Спеціальність: 123 «Комп’ютерна  інженерія»
Спеціальність: 121 «Інженерія програмного забезпечення»

Кафедра пропонує підготовку спеціалістів кваліфікаційних рівнів бакалавра та магістра.  

Форми навчання на кафедрі ОТ – денна та заочна. 

Кафедра дає студентам ґрунтовні знання із таких профілюючих дисциплін:

1. Розробка програмного забезпечення
2. Розробка апаратного забезпечення.

Спеціальність: 123 Комп`ютерна інженерія

Спеціалізація: 123.2040.1 Комп`ютерні системи та мережі

Форма навчання: Денна, заочна
ЗНО: Українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова
Вивчають: Програмування, розробку, супроводження та підтримку програмно-апаратних систем широкого застосування на основі збалансованого та ефективного поєднання програмної та апаратної складової сучасних та перспективних комп’ютерних систем, в тому числі: прикладні та системні засоби програмування, сервісне програмно-апаратне забезпечення; програмування та розробку вбудованих систем різноманітного призначення в межах концепції Інтернету речей та мобільних додатків; розробку та оптимізацію баз даних; розробку, налаштування та модернізацію серверних і клієнтських систем локальних та глобальних комп’ютерних мереж; інструментальні засобі підтримки процесу програмування тощо.

Спеціалізація: 123.2040.2 Технології програмування для комп’ютерних систем та мереж

Форма навчання: Денна, заочна
ЗНО: Українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова
Вивчають: Програмування, супроводження та підтримку програмних систем різного призначення з адаптацією на різних апаратних платформах та ефективним поєднанням програмної та апаратної складової сучасних та перспективних комп’ютерних систем, в тому числі: технології програмування, парадигми та стилі програмування; алгоритми та їх реалізація для рішень типових завдань в різних проблемних областях і способи їх застосування; апаратно-програмні платформи, стандартні бібліотеки та інструментальні засоби підтримки систем програмування; технології побудови вбудованих систем та програмних засобів; методології і технології проектування і використання баз даних; сучасні компілятори, інструменти налагодження та оптимізації програмного коду тощо.

121 Інженерія програмного забезпечення

Спеціалізація: 121.2040.1 Програмне забезпечення високопродуктивних  комп`ютерних систем та мереж

Форма навчання: Денна, заочна
ЗНО: Українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова
Вивчають: Розробку та супроводження програмного забезпечення широкого застосуванняна основі аналізуі оптимізаціїпродуктивності та пропускної спроможності діючих та перспективних комп’ютерних систем для відкритих та корпоративних застосувань, в тому числі: сервіс-орієнтовані, монолітні, розподілені та однорангові системи; мобільні, десктопні, веб-орієнтовані, серверні, хмарні та вбудовані, високонавантажені, високодоступні та високонадійні системи; системи з елементами штучного інтелекту та системи аналізу та обробки надвеликих об’ємів даних за допомогою багатоядерних і багато серверних систем та великих масивів пам’яті, мультимедійне програмне забезпечення в тому числі за допомогою графічних прискорювачів; системи на основі баз даних та знань; програмні засобі захисту інформації в комп’ютерних системах.А також методи верифікації та валідації програмного забезпечення; методи оцінки якості та тестування програмних продуктів; оцінки ризиків, реінжиніринг, рефакторінг; мови опису архітектури і інтерфейсу, методи проектування програмного забезпечення.

Студентам надається можливість одночасного навчання в Університеті м. Мерзебург (Німеччина) з отриманням дипломів бакалавра та магістра, а також випускники бакалаврату можуть одночасно отримати і диплом магістра в університеті міста Ле Ман (Франція) за спеціальностями «Людина і комп’ютер» або «Архітектура комп’ютерних систем реального часу».

На кафедрі працює перший в Україні навчально-науковий центр відкритий компанією Hewlett-Packard (HP). Завдання центру – надання підтримки вузам України у підготовці ІТ-фахівців високого рівня і забезпечення доступу студентів до найсучасніших комп’ютерних технологій. Студенти проходять курс навчання серверним технологіям HP і отримують сертифікат міжнародного зразка.

Починаючи з третього року навчання студентам надається можливість навчатись на Воєнній кафедрі і отримати звання молодшого лейтенанта запасу.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 7 професорів, д.т.н. та 12 доцентів, к.т.н. Наукова школа кафедри представлена більш ніж 200 випускниками аспірантури та докторантури в 18 країнах світу.

Іногороднім студентам надається можливість проживання в гуртожитку.

Вітаємо на оновленому сайті! Ми ведемо уточнення та оновлення інформації. Чекаємо на ваші відгуки та пропозиції. Якщо ви помітили якусь помилку, будь ласка, повідомте нас
Це цікаво
finish what you start
© 2018 Кафедра обчислювальної техніки НТУУ "КПІ" ім. І. Сікорського
Про сайт
Друзі сайту
Архів