Головна » » Про кафедру » Співробітники кафедри » Болдак Андрій Олександрович » Про викладача
Співробітники кафедри

Болдак Андрій Олександрович


доцент, кандидат технічних наук

Про викладача

Викладає такі дисципліни:

  •  «Програмна інженерія»
  •  «Організація баз даних»
  • «Технології розподілених обчислень»
  • «Технології прикладного програмування»

 

Наукова діяльність:

Автоматизація синтезу тестового забезпечення для засобів обчислювальної техніки, теорія проектування програмного забезпечення та розподілених інформаційних систем, комп’ютерна обробка зображень, багатовимірний статистичний аналіз та аналітична обробка даних, системне узгодження даних різної природи у дослідженнях сталого розвитку.

 

Публікації

Результати науково-методичної, дослідницької і освітньої роботи опубліковані у 25 працях, 4 навчально-методичних працях та у 4-х навчальних програмах.

Бере активну участь у роботі наукового семінару «Аналіз глобального розвитку» при Світовому Центрі Даних з геоінформатики та сталого розвитку. 

Підготував навчальні й робочі програми з дисциплін «Програмна інженерія», «Основи баз даних», «Технології розподілених обчислень» та «Технології прикладного програмування».

У 2010 році прочитав курс лекцій «Використання байєсівських мереж довіри для аналізу сталого розвитку» для слухачів літньої школи «Досягнення та застосування сучасних інформатики, математики та фізики» в НТУУ «КПІ».

Відзначений Подякою Міністерства освіти і науки України та знаком «Відмінник освіти України».

Основні праці:

1)      Болдак А.А., Бельхадри Н., Чебаненко Т.М. Надежность и контроль аппаратных компонент СВТ. – К., Век+, 1998. – 160 с., авторський внесок 90 с.

2)      Болдак А.А., Бузовский О.В., Мохамед Руми Компьютерная обработка изображений. – К., Корнийчук, 2001. – 177 с. , авторський внесок 100 с.

3)      Згуровський М. З., Болдак А.О., Войтко С. В. та ін.  Аналіз сталого розвитку – глобальний та регіональний контексти. Частина I. Глобальний аналіз якості та безпеки життя людей. – К., Політехніка, Міжнародна рада з науки (ICSU), 2009. – 280 с. , авторський внесок 70 с.

4)      Згуровський М. З., Болдак А.О., Войтко С. В. та ін. Аналіз сталого розвитку – глобальний та регіональний контексти. Частина II. Україна в індикаторах сталого розвитку 2009. – К., Політехніка, Міжнародна рада з науки (ICSU), 2009. – 200 с. , авторський внесок 82 с.

5)      Болдак А.А., Невдащенко М.В. Математический аппарат формализации моделей используемых при проектировании информационных систем // Вісник КПІ. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка» – 2007, №47, с. 332-345. (фахове видання)

6)      A.Boldak, T. Pomerantseva Principal Component Analysis for Studying the World Security Problem // К., Системні дослідження та інформаційні технології, 2009, №4, с.36-42. (фахове видання)

Під час роботи на посаді доцента видано 18 праць (7 у фахових виданнях).

Розклад викладача на rozklad.org.ua


e-mail: aboldak@comsys.kpi.ua
тел. 454-94-14

Мы в Google+
4.6 stars(359 reviews)

RSS кафедри ОТ