Головна » » Про кафедру » Співробітники кафедри » Марковський Олександр Петрович » Про викладача
Співробітники кафедри

Марковський Олександр Петрович


доцент, кандидат технічних наук

Про викладача

Викладає такі дисципліни:

«Теорія імовірності»
«Периферійні пристрої»

 

Наукова діяльність:

Очолює напрямок: «Теорія, методи та засоби булевих функціональних перетворень». Розвиток напрямку: - для створення криптографічних засобів  захисту інформації; - побудови та використання нелінійних кодів для виявлення та корекції помилок передачі даних; - вдосконалення технології хеш-адресації для підвищення ефективності пошуку в пам’яті. Проводяться фундаментальні дослідження властивостей булевих функцій та криптографічних перетворень на їх основі. Зокрема, отримані  принципово важливі для оцінки якості криптографічних алгоритмів результати в області теорії диференціювання булевих функціональних перетворень та  диференційних рівнянь.

 

Публікації

Автор 78 наукових праць, в тому числі  14 статей в виданнях провідних країн Європи та США. В тому числі такі публікції:

1. Samofalov K.G., Markovskyi O.P.,Zuza O.A.High-efficiency Implementation of Modular Exponentiation ofLarge Word Length Numbers in Data Protection Systems.// Abstracts of 21-st International CODATA Conference. October 5-8, 2008.Kyiv, Ukraine.-К.-2008. – P.60.

2. Markovskyy O.P.,Akram Aref Nayef Moustafa, Saleh Ebrahim Alomar.The Approach to increasing of multi-user system abonents authentication efficiency.// Abstracts of 21-st International CODATA Conference. October 5-8, 2008.Kyiv, Ukraine.-К.-2008. – P.122-123.

3. СамофаловК.Г., ЛуцкийГ.М., МарковскийА.П. Эффективная реализация мультипликативных операций модулярной арифметики в системах защиты информации// Proceeding of International scientific conference UNITECH-09. Gabrovo 20-21 November 2009.- Technical University of Gabrovo. Vol.1.-2009.- P.435-437.

4. Марковский А.П., Виноградов Ю.Н., Поважная Н.С. К проблеме оценки качества двоичных псевдослучайных последовательностей для систем защиты информации //Вісник націо­нального технічного університету України ”КПІ”. Інформатика, управління та обчислювальна техніка. – 2009.- № 50.- С.118-124.

5. Марковский А.П., Абу-Усбах А.Н., Романец Н.Н. Метод доопределения частично-заданных булевых функций для обеспечения их лавинных свойств //Вісник націо­нального технічного університету України ”КПІ”. Інформатика, управління та обчислювальна техніка. – 2009.- № 51.- С.56-61.

6. Самофалов К.Г., Марковский А.П., Мулки Яссин Ахмед  Ал Бадайнех. Обнаружение  и исправление ошибок передачи данных с использованием взвешенных контрольных сумм // Проблеми інформа­тизації та управління. Збірник наукових праць: Випуск 3(14).-К.,НАУ.- 2008.- С.121-128.

7. Марковский А.П., Зюзя А.А. Эффективная реализация псевдослучайного выбора элементов множества //Матеріали ХІІ-ї Міжнародної науково-технічної конференції “Системний аналіз та інформаційні технології” – Київ, НТУУ “КПІ”, ІПСА.– 2010. – с. 458.

8. Марковский А.П., Топалова К.Н. Комбинаторный подход к синтезу булевых функций специальных классов для систем защиты информации // Збірник праць Ювілейної міжнародної конференції “Розподілені комп’ютерні системи РКС-2010“. Київ, НТУУ “КПІ”.- 2010.- С.163.

Підготовив 2 кандидатів наук. За результатами конкурсу 2002 р. отримав науковий гранд ЄС.

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

Розклад викладача на rozklad.org.ua


e-mail: markovskij@test

Мы в Google+
4.6 stars(359 reviews)

RSS кафедри ОТ