Головна » Учбовий процес » Учбові лабораторії
Учбові лабораторії

    Кафедра має сiм комп`ютерних класiв (140 сучасних комп ютерiв Pentium та Pentium II, 11 серверiв), об`єднаних у локальну дворiвневу мережу, що забезпечує вихiд до мережi унiверситету, а також свiтових iнформацiйних мереж Internet та Fidonet i ряд наукових лабораторiй, в яких проводиться науково-дослiдна робота пiд керiвництвом провiдних викладачiв кафедри.

   Учбово-дослiднi лабораторiї:

 •  Лабораторiя cучасних iнформацiйних технологiй, комп`ютерних мереж та високопродуктивних обчислювальних систем (лаб.538-18)
  Керiвник: проф., д.т.н. Кулаков Юрiй Олексiйович
   
 •  Лабораторiя програмування i автоматизацiї обчислювальних систем (лаб.537-18)
  Керiвник: проф., д.т.н. Бузовський Олег Володимирович
   
 •  Лабораторiя системного програмування i систем штучного iнтелекту баз данних (лаб.536-18)
  Керiвник: проф., д.т.н. Стіренко Сергій Григорійович
   
 •  Лабораторiя архiтектури обчислювальних систем (лаб.535-18)
  Керiвник: проф., д.т.н. Жабiн Валерiй Iванович
   
 •  Лабораторiя моделювання розподiлених систем та комп ютерної безпеки (лаб.514-18)
  Керiвник: проф., д.т.н. Мухін Вадим Євгенович
   
 •  Лабораторiя системного програмного забезпечення (лаб.513-18)
  Керiвник: проф., д.т.н. Cімоненко Валерiй Павлович
   
 •  Лабораторiя паралельних розподiлених обчислень у системах та мережах (лаб.515-18)
  Керiвник: доц., к.т.н. Корочкін Олександр Петрович 

   Науковi лабораторiї:

 •  Науково-дослiдна лабораторiя розподілювальних обчислювальних систем (лаб.507-18, 516-18, 312-18)
  Наукові керiвники: д.т.н., проф. Луцький Георгiй Михайлович, д.т.н., проф. Кулаков Юрій Олексійович
   
 •  Лабораторiя обчислювальних систем реального часу (лаб.535-18)
  Науковий керiвник: д.т.н., проф. Жабiн Валерiй Iванович
   
 •  Лабораторiя вакуумної технологiї сегнетоелектричних елементiв (лаб.503-18)
  Науковий керiвник: к.т.н., доцент, старший науковий співробітник Мартинюк Яків Васильович
   
 •  Лабораторiя технологiї п`єзоелектричних пристроїв (лаб.501-18)
  Науковий керiвник: к.т.н., доцент, старший науковий співробітник Мартинюк Яків Васильович
   
 •  Лабораторiя функцiональної електронiки (лаб.502-18)
  Науковий керiвник: к.т.н., доцент, старший науковий співробітник Мартинюк Яків Васильович
   
 • Науково-дослiдна лабораторiя проектування ПЛІС ім. Канєвського Ю. С (лаб.313-18)   Науковий керiвник: д.т.н., проф. Cімоненко Валерiй Павлович 

          

Мы в Google+
4.6 stars(359 reviews)

RSS кафедри ОТ