Home » Library » Publications
Publications


Кулаков Ю.А., Русанова О.В., Шевело А.П. Иерархический способ планирования для GRID

Language: Ukrainian
Download

Лісніченко Д.І., Сімоненко А.В. Метод уніфікації роботи із файловими ієрархіями шляхом за- стосування для їх обробки параметризованих операцій над графами

Language: Ukrainian
Download

Марковский А.П., Абу-Усбах А.Н., Романец Н.Н. Метод доопределения частично-заданных бу- левых функций для обеспечения их лавинных свойств

Language: Ukrainian
Download

Кузнецов А.В. Способ реконструирования предложений естественного языка по грамматическим признакам

Language: Ukrainian
Download

Жабин В.И. Методы повышения эффективности обмена данными в мультипроцессорных системах

Language: Ukrainian
Download

Луцький М.Г., Рябокінь Ю.М. Метод створення програмного забезпечення пульта інструктора авіаційного тренажеру

Language: Ukrainian
Download

Пустоваров В.І., Коваленко С.Ю. Організація сховищ даних для мов опису та маніпуляцій з інформаційними сутностями

Language: Ukrainian
Download

Марковский А.П., Саидреза Махмали, Турченко Ю.А., Сакун В.Н. Использование взвешенных контрольных сумм для исправления «пачек» ошибок передачи данных

Language: Ukrainian
Download

Кошель М.О., Симоненко А.В. Балансування завантаження веб-сервісів з використанням мобі- льних агентів

Language: Ukrainian
Download

Кулаков Ю.А., Деревянчук А.О. Безопасная передача информации на основе многопутевой маршрутизации

Language: Ukrainian
Download

Кулаков О.Ю., Бролінський С.М., Ашаєв Ю.М. Динамічне створення віртуальних систем для вирішення розподілених задач на основі менеджера ресурсів

Language: Ukrainian
Download

Сергиенко А.М. Пространственный граф синхронных потоков данных

Language: Ukrainian
Download

Лісніченко Д.І., Симоненко А.В. Система оперування файловими ієрархіями

Language: Ukrainian
Download

Клименко И.А., Жабина В.В. Обеспечение отказоустойчивости потоковых систем на однотип- ных вычислительных модулях

Language: Ukrainian
Download

Клименко І.А., Сакара Н.А., Федорчук М.В. Реалізація контролера пріоритетних переривань для обчислювальної системи з відкритою архітектурою

Language: Ukrainian
Download

Бузовский О.В., Алещенко А.В., Подрубайло А.А. Система автоматической генерации кодов по графическим схемам алгоритмов

Language: Ukrainian
Download

Ehsan Ebrahim Shirazi, Stirenko S.G. Effects of information technology on the business

Language: Ukrainian
Download

В. Широчин, Слово об интелекте

Слово об интелекте. Концептуальные основы системной психологии / В. П. Широчин,- К.: ВЕК +, 1999. - 304 с., ил.

Language: Ukrainian
Download

Широчин В.П., Широчин С.В., Мухін В.Є. Основи безпеки комп'ютерних систем

Language: Ukrainian
Download

Стіренко С. Г., Грибенко Д. В., Зіненко О. І., Михайленко А. В. Засоби паралельного програмування

Книга містить прості та вичерпні описи найпоширеніших на сьогоднішній день бібліотек паралельного програмування: MPI, OpenMP, Intel TBB, Intel ArBB.

В книзі приділено увагу практичному використанню отриманих знань та навичок, продемонстровано процес розробки паралельних програм від створення паралельного алгоритму та написання коду до запуску на сучасних кластерних системах, доступ до яких, напевно, є у багатьох читачів.

Більшість прикладів є завершеними програмами, готовими для запуску.

Завантажити приклади коду.

Знайшли помилку? Пишіть: gribozavr@gmail.com

Language: Ukrainian
Download

Салапатов В.І. Особливості підвищення якості програм у сигнальних процесорів

Language: Ukrainian
Download

Мы в Google+
4.6 stars(359 reviews)

RSS кафедри ОТ