ua
Абітурієнтам
Студентам
Викладачам

Силабуси. Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія» ОПП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Обов'язкові (нормативні) компоненти ОП

2023 - 2024 навчальний рік

Цикл загальної підготовки

ЗО1 Історія науки і техніки

ЗО2 Культура мовлення та ділове мовлення

ЗО3 Основи здорового способу життя

ЗО4.1 Практичний курс іноземної  мови. Частина 1

ЗО4.2 Практичний курс іноземної мови. Частина 2

ЗО5.1 Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 1

ЗО5.2 Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 2

ЗО 6 Економіка і організація виробництва

ЗО 7.1 Вища математика. Частина 1. Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної

ЗО 7.2 Вища математика. Частина 2. Диференціальне та інтегральне числення функцій багатьох змінних

ЗО 7.3 Вища математика. Частина 3. Ряди. Теорія функцій комплексної змінної. Операційне числення

ЗО 8 Аналітична геометрія та лінійна алгебра

ЗО 9.1 Програмування.Частина 1. Програмування

ЗО 9.2 Програмування. Частина 2. Об'єктно-орієнтоване програмування

ЗО 10 Дискретна математика

ЗО 11 Фізика

ЗО 12 Теорія електричних кіл та сигналів

ЗО 13 Теорія ймовірності та математична статистика

ЗО 14 Комп'ютерна електроніка

ЗО 15 БДЖ та цивільний захист

ЗО 16 Вступ до філософії

ЗО 17 Стратегія охорони навколишнього середовища

ЗО 18 Правознавство

Цикл професійної підготовки

ПО 1.1 Комп'ютерна логіка. Частина 1. Комп'ютерна логіка

ПО 1.2 Комп'ютерна логіка. Частина 2. Комп'ютерна арифметика

ПО 2 Структури даних і алгоритми

ПО 3 Вступ до операційної системи Linux

ПО 4 Організація баз даних

ПО 5 Інженерія програмного забезпечення

ПО 6.1 Архітектура комп'ютерів. Частина 1. Арифметичні та управляючі пристрої

ПО 6.2 Архітектура комп'ютерів. Частина 2. Процесори

ПО 6.3 Архітектура комп'ютерів. Частина 3. Мікропроцесорні засоби

ПО 7 Системне програмування

ПО 8 Паралельне програмування

ПО 9 Системне програмне забезпечення

ПО 10 Комп'ютерні мережі

ПО 11 Комп'ютерні системи

ПО 12 Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах

ПО 13 Алгоритми та методи обчислень

ПО 14 Комп'ютерна логіка. Курсова робота

ПО 15 Інженерія програмного забезпечення. Курсова робота

ПО 16 Системне програмування. Курсова робота

ПО 17 Архітектури комп'ютерів. Курсова робота

ПО 18 Системне програмне забезпечення. Курсова робота

ПО 19 Комп'ютерна схемотехніка

ПО 20 Переддипломна практика

ПО 21 Дипломне проектування

 

2022 - 2023 навчальний рік

Цикл загальної підготовки

 

ЗО 9.1 Програмування.Частина 1. Програмування

ЗО 9.2 Програмування. Частина 2. Об'єктно-орієнтоване програмування

ЗО 10 Дискретна математика

ЗО 13 Теорія ймовірності та математична статистика

ЗО 14 Комп'ютерна електроніка

 

Цикл професійної підготовки

ПО 1.1 Комп'ютерна логіка. Частина 1. Комп'ютерна логіка

ПО 1.2 Комп'ютерна логіка. Частина 2. Комп'ютерна арифметика

ПО 2 Структури даних та алгоритми

ПО 3 Вступ до операційної системи Linux

ПО 4 Організація баз даних

ПО 5 Інженерія програмного забезпечення

ПО 6.1 Архітектура комп'ютерів. Частина 1. Арифметичні та управляючі пристрої

ПО 6.2 Архітектура комп'ютерів. Частина 2. Процесори

ПО 6.3 Архітектура комп'ютерів. Частина 3. Мікропроцесорні засоби

ПО 7 Системне програмування

ПО 8 Паралельне програмування

ПО 9 Системне програмне забезпечення

ПО 10 Комп'ютерні мережі

ПО 11 Комп'ютерні системи

ПО 12 Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах

ПО 13 Алгоритми та методи обчислень

ПО 14 Комп'ютерна логіка. Курсова робота

ПО 15 Інженері програмного забезпечення. Курсова робота

ПО 16 Системне програмування. Курсова робота

ПО 17 Архітектури комп'ютерів. Курсова робота

ПО 18 Системне програмне забезпечення. Курсова робота

ПО19 Комп'ютерна схемотехніка

ПО 20 Переддипломна практика

ПО 21 Дипломне проектування

ПО 22 Мобільні комп'ютерні мережі

 

Вітаємо на оновленому сайті! Ми ведемо уточнення та оновлення інформації. Чекаємо на ваші відгуки та пропозиції. Якщо ви помітили якусь помилку, будь ласка, повідомте нас
finish what you start
© 2024 Кафедра обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського
Про сайт
Друзі сайту
Архів