ua
Ru
En
Абітурієнтам
Студентам
Викладачам

Значення рейтингу вступников до магістратури

31.10.2012

RI = RA + 2Ф + І, (1) де:   RA – академічний рейтинг студента; Ф – чисельний еквівалент оцінки з фахового випробування за наступною шкалою оцінок: 

«відмінно» - 5 балів;
«добре» - 4 або 4,5 бали;
«задовільно» - 3 або 3,5 бали;
«незадовільно» - 2,5 та менше балів.

І - чисельний еквівалент оцінки з випробування з іноземної мови (тільки для вступників на програми магістерської підготовки).

Академічний рейтинг вступника розраховується атестаційною комісією на підставі додатку відповідного диплому та поданих документів щодо творчих досягнень вступника, де:

kі – кількість кредитів ECTS і–ї навчальної дисципліни;
qi – чисельний еквівалент оцінки з і–ї навчальної дисципліни;
ri –  ранг творчого досягнення (згідно з таблицею);
ni –  кількість творчих досягнень j–го рівня.

Значення рангів творчих досягнень

І рівень, університетський r1 = 0,5
Стаття в університетському збірнику наукових праць або публікація доповіді на науковій конференції, призове місце на конкурсі наукових робіт студентів,  прийняття до розгляду заявки на патент України та ін.

II рівень, міністерський, міжвузівськийr2 = 1
Ті ж досягнення на заходах міжвузівського рівня чи МОН, стаття у всеукраїнському журналі, участь у всеукраїнської виставці з експонатом, наявність патенту України,  заявка на закордонне патентування.

IІІ рівень, міжнароднийr3 = 2
Стаття в міжнародних збірниках та журналах, публікація доповіді на міжнародної конференції, участь у міжнародних олімпіадах, конкурсах та виставках, наявність  закордонного патенту.

*  Якщо є співавтори певної роботи, ваговий коефіцієнт rj поділяється на їх кількість.

Вітаємо на оновленому сайті! Ми ведемо уточнення та оновлення інформації. Чекаємо на ваші відгуки та пропозиції. Якщо ви помітили якусь помилку, будь ласка, повідомте нас
finish what you start
© 2020 Кафедра обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського
Про сайт
Друзі сайту
Архів