ua
Абітурієнтам
Студентам
Викладачам

Технології Computer Vision

Дисципліна призначена для набуття надання ґрунтовного теоретичного базису та потужних практичних навичок програмної реалізації методів, математичних моделей і алгоритмів технологій Computer Vision (комп’ютерного бачення = комп’ютерного зору).

Теоретичні основи Computer Vision надаються у формі лекційних занять з обов’язковою демонстрацією практичної реалізації розглянутих алгоритмів у формі прикладів програмного коду.

Практичні навички застосування технологій Computer Vision набуваються на лабораторних заняттях, які побудовані за принципом нарощування функціональності розроблених скриптів. При цьому особлива увага приділяється процесам інженерії програмного забезпечення.

Практична частина дисципліни орієнтована на застосування мови програмування високого рівня Python з вивченням можливостей графічних бібліотек Graphics, Tkinter, Matplotlib, NumPy (для «сирої» реалізації алгоритмів Computer Vision) та спеціалізованих пакетів типу PIL/ Pillow, OpenGL, OpenCV для створення програмних модулів завершеної практичної спрямованості.

Дисципліна розкриває суть етапів класичного конвеєра обробки цифрових графічних зображень: синтез зображення (просторове перетворення) – растеризація (реалістичне зображення, цифрова обробка) – векторизація (ідентифікація об’єкту та цільова обробка зображень).

Тематика курсу орієнтована на потреби посад: Software Developer with Computer Vision; Embedded developer for Computer Vision systems; Computer Vision Research Engineer тощо.

Викладають:

Писарчук Олексій Олександрович
Вітаємо на оновленому сайті! Ми ведемо уточнення та оновлення інформації. Чекаємо на ваші відгуки та пропозиції. Якщо ви помітили якусь помилку, будь ласка, повідомте нас
finish what you start
© 2024 Кафедра обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського
Про сайт
Друзі сайту
Архів