ua
Абітурієнтам
Студентам
Викладачам

Системне програмування

Метою  вивчення курсу “Системне програмування” є: вивчення загаль­них принципів побудови i експлуатації системних програм, а також методів програмування на машинно-орієнтованих мовах. Одержання навичок в прог­ра­муванні на мові Асемблера на прикладі складання типових елементів сис­тем­них програм. Курс розглядається як вступний до вивчення обчислюваль­них процесів на рівні машинних кодів ЕОМ з структурою фон-Неймана.

Призначення курсу: забезпечити спеціальну підготовку фахівців з ком­п’ю­терної інженерії в галузі розробки системних програмних засобів та ана­лі­зу взаємодії програмного забезпечення з комп’ютерним обладнанням i базу знань для засвоєння спеціальних курсів фахового напрямку "Комп`ю­тер­на інженерія" та достатню глибину засвоєння дисциплін основної інженерної підготовки з усіх спеціалізацій фахового напрямку.

Викладають:

Павлов Валерій Георгійович
Порєв Віктор Миколайович
Вітаємо на оновленому сайті! Ми ведемо уточнення та оновлення інформації. Чекаємо на ваші відгуки та пропозиції. Якщо ви помітили якусь помилку, будь ласка, повідомте нас
finish what you start
© 2024 Кафедра обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського
Про сайт
Друзі сайту
Архів