ua
En
Абітурієнтам
Студентам
Викладачам

Основи комп’ютерного моделювання

Мета вивчення навчальної дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти системи знань щодо задач, принципів і методів комп’ютерного моделювання; основ побудови, аналізу та використання математичних моделей систем і процесів для підвищення ефективності управління ними, вивчення методології і технології математичного комп'ютерного моделювання складних систем.

 

Основні завдання навчальної дисципліни: набуття здобувачами вищої освіти практичних навичок з основних розділів моделювання систем, формування початкових умінь зі: створення моделей процесів функціонування систем; вибору та використання методів їх формалізації і алгоритмізації; використання сучасних програмно-технічних засобів комп’ютерної техніки для реалізації моделей; аналізу та обробки результатів моделювання систем.

Викладають:

Іваніщев Богдан Вячеславович
Вітаємо на оновленому сайті! Ми ведемо уточнення та оновлення інформації. Чекаємо на ваші відгуки та пропозиції. Якщо ви помітили якусь помилку, будь ласка, повідомте нас
finish what you start
© 2024 Кафедра обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського
Про сайт
Друзі сайту
Архів