ua
Абітурієнтам
Студентам
Викладачам

Кузнєцов Олександр Вікторович

Наукові інтереси:

Штучний інтелект, обробка природних мов, онтологія предметних областей, методи та засоби взаємодії з онтологічними моделями, семантичні мережі з об’єктними моделями, об’єктно-орієнтоване логічне програмування.

 

Контакти

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

Публікації

2009
Кузнєцов О. В., // Спосіб реконструювання пропозицій природного язика за граматичними ознаками // Вісник НТУУ «КПІ». Інфор­матика, управління та обчислювальна тех­ніка: Зб. наук. пр. - К.: Век+ 2009
2008
Кузнєцов О. В., // Об'єктні моделі проблемних областей для обробки семантичних текстових даних. // 21-а Міжнародна конференція CODATA "Наукова інформація для суспільства - від сьогоднішнього дня до майбутнього", Київ 2008
Кузнєцов О. В., // Подання знань в концепції об'єктно-орієнтованого логічного програмування // Вісник НТУУ «КПІ». Інфор­матика, управління та обчислювальна тех­ніка: Зб. наук. пр. - К.: Век+ 2008
Кузнєцов О. В., // Уніфікація технології семантичного аналізу науково-технічної інформації. // 21-а Міжнародна конференція CODATA "Наукова інформація для суспільства - від сьогодні до майбутнього", Київ 2008
2007
Кузнєцов О. В., // Смислова аморфність в граматичних сигнатурах речень природної мови // Вісник НТУУ «КПІ». Інфор­матика, управління та обчислювальна тех­ніка: Зб. наук. пр. - К.: Век+ 2007
2005
Кузнєцов О. В., // Підтримка семантичної коректності природно-мовної обробки на основі об'єктно-орієнтованої моделі логічного програмування // Сборник научных трудов по материалам 2-го международного форума «Прикладная радио­эле­ктро­ника. Состояние и перспективы развития», Т.ІІІ «Информационные сис­те­мы и технологии» - Харьков 2005
Кузнєцов О. В., // Супроводження ана­лі­тич­них перетворень в системах семантичного аналізу текстів // Вісник НТУУ «КПІ». Інфор­матика, управління та обчислювальна тех­ніка: Зб. наук. пр. - К.: Век+ 2005

Кузнєцов Олександр Вікторович старший викладач
Вітаємо на оновленому сайті! Ми ведемо уточнення та оновлення інформації. Чекаємо на ваші відгуки та пропозиції. Якщо ви помітили якусь помилку, будь ласка, повідомте нас
finish what you start
© 2021 Кафедра обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського
Про сайт
Друзі сайту
Архів