Головна » Про кафедру » Кафедра сьогодні
Кафедра сьогодні

Сьогодні кафедра ОТ є однією з провідних кафедр України в галузі проектування та апаратного забезпечення компютерних систем та мереж. Учбову та наукову роботу ведуть висококваліфіковані викладачі та наукові співробітники, серед яких 7 професорів і 19 доцентів. Для більшої частини учбових курсів викладачі кафедри видали підручники а також учбові посібники.

Кафедра має сучасну технічну базу, до складу кафедри входять 7 учбових та 4 наукові лабораторії, які обладнані сучасною технікою. Кафедра обчислювальної техніки є одним з фундаторів та розробників концепції побудови центру суперкомп`ютерних обчислень. Співробітники кафедри займають ключові посади в штаті цього центру та їх зусиллями забезпечується високий рівень працездатності та технічної підтримки роботи центру.

На кафедрі обчислювальної техніки відкрито GRID систему на основі middleware gLite 3.1, яка використовується з метою навчання студентів сучасним IT технологіям, а також розв`язання складних науково-технічних задач. Навички роботи у GRID середовищі дають можливість ефективно використовувати обчислювальні ресурси GRID-систем України та всього світу.

Професор Кулаков Юрій Олексійович проводить консультацію для студентів кафедри обчислювальної техніки з приводу сучасних компютерних систем та мережних технологій у учбово-науковій лабораторії проектування GRID систем.

На базі кафедри створено міжнародний інститут технологій HP, головною метою якого є впровадження сучасних компьютерних технологій в навчальний процес і промисловість України.

Завдяки цьому НТУУ "КПІ" став одним з більш ніж 20 вузів країн Центральної та Східної Європи, які приєдналися до програми МІТ НР. Програма була створена в 2008 році спеціально для російських вузів, а її унікальність і перші успіхи дозволили стати міжнародною вже після року роботи.

Київ, 27 квітня 2010 р - урочиста церемонія відкриття навчально-наукового центру НР пройшла за участю заступника міністра освіти і науки Євгена Миколайовича Сулеми, ректора НТУУ "КПІ" Михайла Захаровича Згуровського, Герберта Растбіхлера, директора НР в країнах Центральної та Східної Європи, Cергія Савенка, генерального директора НР в Україні та інших почесних гостей.

  Привітання Герберта Растбихлера у залі учбової ради. Відкриття міжнародного інституту HP-технологій.

Науковці кафедри Г.М. Луцький, Ю.О. Кулаков, О.В. Корочкін, С.Г. Стіренко брали активну участь в розробці концепції високопродуктивного обчислювального комплексу і побудові кластера НТУУ «КПІ». Цей комплекс включений до високопродуктивного GRID-середовища та приймає для обробки завдання з всесвітнього відомого Європейського Центру ядерних досліджень (CERN, Швейцарія).

Учбова робота

Направлення підготовки спеціалістів

   Кафедра готує бакалаврів комп’ютерної інженерії та бакалаврів з програмної інженерії, магістрів з комп’ютерних систем та мереж та магістрів з програмного забезпечення автоматизованих систем. З урахуванням свого багаторічного досвіду, досвіду провідних університетів США та Європи програма підготовки бакалаврів та магістрів відповідає сучасному світовому рівню. Фахівці за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі» отримують глибокі та всебічні знання з проектування, розробки, експлуатації, системного та прикладного програмування складних обчислювальних комплексів: розподілених та кластерних комп’ютерних систем, локальних, глобальних та корпоративних комп’ютерних мереж. Діяльність фахівців за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем» пов’язана з розробкою та супроводженням прикладного програмного забезпечення комп’ютерних систем та мереж, корпоративних систем та мереж, систем підтримки прийняття рішень, автоматизованих систем управління, інтелектуальних систем, програмних продуктів для бізнесу, Web-порталів, мультимедійного програмного забезпечення, баз даних та знань, програмних засобів захисту інформації в комп’ютерних системах та мережах.

Навчання у провідних університетах Європи

   Студентам кафедри надається можливість одночасно с навчанням в НТУУ «КПІ» отримати дипломи бакалавра і магістра в Німеччині, Франції або Австрії.

    Студенти кафедри ОТ на практиці в Німеччині

 

Умови навчання студентів кафедри ОТ в університеті м. Ле Ман (Франція)

1. Студенти можуть бути зараховані за напрямками магістра:

- комунікації людина-машина (Communication Homme-Machine) В процесі навчання велика увага приділяється управлінню проектами, розробкам інтерфейсів, а також технічній частині. Навчання ведеться французькою мовою.

2. За рік до вступу в університет українські студенти навчаються в KПI і паралельно відвідують курси французької мови. Відвідування курсів є обов’язковим.

3. Оптимальним рівнем французької мови для вступу в університет являється В2, однак можливий вступ і з рівнем А2. Навчання в університеті розпочинається 20 вересня.

4. Обов’язковою умовою для навчання є проходження 2-місячних курсів(липень, серпень) французької мови DUFOS в Франції безпосередньо перед початком навчання. Після закінчення курсів видається диплом DUFOS.

5. Програма навчання за напрямком магістра триває 2 роки. По закінченню кожного з них студент отримує диплом (М1 та М2). Перший рік навчання включає тримісячне стажування на підприємстві, другий рік - п'ятимісячне стажування.

6. Паралельно з навчанням в Франції студенти можуть навчатись в КПІ за програмою подвійного диплому, або взяти академвідпустку до закінчення навчання.

7. По закінченню кожного з років навчання студент здає звіт по стажу, що разом з оцінками по зимовій сесії і формує загальну оцінку студента. Якщо студент отримав що найменше 50% від максимального балу – він отримує диплом університету Дю Мен.

 

 

Головний корпус університету

 

 Французькі студенти та іноземці

    Учбовий процес і науково-дослідницьку роботу студентів забезпечують навчально-дослiдні лабораторiї:

1. Сучасних iнформацiйних технологій, комп’ютерних мереж та високопродуктивних обчислювальних систем.
2. Програмування i автоматизації обчислювальних систем.
3. Системного програмування i систем штучного інтелекту, баз даних.
4. Архітектури обчислювальних систем.
5. Моделювання розподілених систем та комп’ютерної безпеки.
6. Лабораторія технології п’єзоелектричних пристроїв.
7. Лабораторія функціональної електроніки.

Академія Linux Professional Institute

    Перший і єдиний в Україні офіційний партнер всесвітньої організації Linux Professional InstituteАкадемія LPI при НТУУ «КПІ» розташована на базі кафедри ОТ, відкриває на курси, присвячені підготовці до сертифікації за професійним рівнем LPIC-1.

Програма курсів є цілісною і фундаментальною і саме тому може вважатись максимально універсальною в плані підготовки спеціалістів з користування Linux-системами. Курси побудовані таким чином, що слухачі не прив’язані до жодного дистрибутиву відкритих операційних систем.

Linux Professional Institute – всесвітня некомерційна організація, що плідно співпрацює з великими підприємствами та концернами, що займаються IT, наприклад, IBMNovellSuseHP та іншими. Метою LPI є актуалізація знань з Linux-систем та підготовка і сертифікація кваліфікованих спеціалістів. 

Учбово - науковий центр Hewlett-Packard (HP)

   На кафедрі працює перший в Україні навчально - науковий центр, відкритий компанією Hewlett-Packard (HP). Завдання центру – надання підтримки вузам України у підготовці ІТ-фахівців високого рівня і забезпечення доступу студентів до найсучасніших комп’ютерних технологій. Студенти проходять курс навчання серверним технологіям HP і отримують сертифікат міжнародного зразка.

    На базі кафедри створено міжнародний інститут технологій HP, головною метою якого є впровадження сучасних компютерних технологій в навчальний процес і промисловість України. Завдяки цьому НТУУ "КПІ" став одним з більш ніж 20 вузів країн Центральної та Східної Європи, які приєдналися до програми МІТ НР.

Герберт Растбихлер та керівник програми " МІТ НР" Ігор Білоусов на відкритті центру.

 

Науково-дослідна робота кафедри

   На сьогодні сформований науковий напрям: «Теорія мережевих інформаційних технологій, методи і засоби апаратної та програмної реалізації високопродуктивних комп’ютерних систем та мереж, орієнтованих на розподілену обробку інформації в кластерних, GRID та Cloud середовищах».

Даний науковий напрямок включає:

- Теоретичні і прикладні дослідження в області створення надпродуктивних паралельних обчислювальних систем.

- Методи та засоби адаптивного управління безпекою комп’ютерних систем та мереж.

- Методи та засоби підвищення ефективності обчислень в паралельних комп’ютерних системах реального часу.

- Методи і засоби побудови компонентів та систем енергонезалежної сегнетоелектричної пам’яті для обчислювальної техніки та електроніки.

- Розробка моделей, методів та засобів синтезу обчислювальних систем для обробки потоків даних.

- Розробка технологій та засобів структурного та об’єктно-орієнтованого програмування.

- Розробка та дослідження методів семантичного аналізу природних та комп’ютерних мов в системах штучного інтелекту.

- Автоматизація аналізу специфікацій та формальної верифікації для систем автоматизації програмування та моделювання.

- Дослідження та розробка сучасних мережевих інформаційних технологій, орієнтованих на розподілену обробку інформації з заданими параметрами якості обслуговування.

- Методи та засоби підвищення ефективності розв’язання задач в гетерогенному обчислювальному середовищі.

- Підвищення ефективності корпоративних інформаційних систем, в т. ч. інформаційних систем ВУЗів.

- Аналіз ризиків в задачах забезпечення інформаційної безпеки розподілених систем.
 

   Кафедра обчислювальної техніки є одним з фундаторів та розробників концепції побудови центра суперкомп`ютерних обчислень. Співробітники кафедри займають ключові посади в штаті цього центру та їх зусиллями забезпечується високий рівень працездатності та технічної підтримки роботи центру. Науковці кафедри Г.М. Луцький, Ю.О. Кулаков, О.В. Корочкін, С.Г. Стіренко брали активну участь в розробці концепції високопродуктивного обчислювального комплексу і побудові кластера НТУУ «КПІ». Цей комплекс включений до високопродуктивного GRID-середовища та приймає для обробки завдання з всесвітнього відомого Європейського Центру ядерних досліджень (CERN, Швейцарія).
 

Директор Центру суперкомп’ютерних обчислень к.т.н. Стіренко С.Г.

 

Студентські олімпіади

   Співробітники кафедри взяли активну участь в організації міжнародної олімпіади з програмування «KPI-OPEN». Студенти кафедри займають призові місця в республіканських олімпіадах з програмної інженерії та компютерних мереж.

Мы в Google+
4.6 stars(359 reviews)

RSS кафедри ОТ