Головна » » Про кафедру » Співробітники кафедри » Стіренко Сергій Григорович » Про викладача
Співробітники кафедри

Стіренко Сергій Григорович


професор, доктор технічних наук, завідувач кафедрою

Про викладача

Викладає такі дисципліни:

 • «Проектування інтелектуальних систем»
 • «Комп’ютерна логіка»
 • «Архітектура комп’ютерів»
   

Наукові інтереси:

організація ефективних обчислювальних процесів в гетерогенних високопродуктивних середовищах; екстремальні паралельні обчислення для проблемно-орієнтованих предметних областей; побудова схем метаданих і онтологій для підвищення якості інтелектуального пошуку та семантичної сумісності різнорідних, географічно розподілених ресурсів національної Грід-інфраструктури.

 

Публікації

Автор понад 40 публікації, у тому числі навчального посібника з грифом МОН. Втому числі такі публікації:

 1. Стіренко С. Г., Грибенко Д. В., Зіненко О. І., Михайленко А. В.// Засоби паралельного програмування// Київ, 2012. - 183с.
 2. Жабін В.І., Жуков І.А., Клименко І.А., Стіренко С.Г.// Арифметичні та управляючі пристрої цифрових ЕОМ// навчальний посібник з грифом МОН України// Київ.: ВЕК +, 2008. – 176 с.
 3. Стіренко С.Г., Скалько С.Я.// . Засоби інтелектуальної підтримки спеціального програмного забезпечення для систем автоматизованої розробки технічної документації// стаття методичного характеру// Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. - К.: Век+, - 2006. - № 44. - С. 141-148.(фахове видання)
 4. Стіренко С.Г., Поспешный А.С., Барабаш М.А.// Информационные сервисы GRID-систем. Их недостатки и семантический поход к их решению// тези// Збірник праць ювілейної міжнародної науково-практичної конференції, що присвячена 50-річчю створення першої на Україні кафедри обчислювальної техніки «Розподілені комп’ютерні системи», 6-8 квітня 2010, Київ, с. 26-28.
 5. Стіренко С.Г., Пустоваров В.И.// . Программные методы поддержки семантико-целевого анализа текстовых документов// стаття методичного характеру// Вісник НТУУ «КПІ». Інфор­матика, управління та обчислювальна тех­ніка: Зб. наук. пр. - К.: Век+,- 2004. - № 42. - С. 180-187.(фахове видання)
 6. Стіренко С.Г., Тимошин Ю.А.// Ефективне застосування технології віртуалізації для підвищення роботи ІТ інфраструктури// стаття // Проблеми інформатизації та управління: Зб. наук. пр. - К.: НАУ, - 2009. – Вип. № 4 (28). - С. 121-125.
 7. Стіренко С.Г. // Система интеллектуальной обработки ме­дицинской информации.// стаття// Тематический сборник «Элект­ро­­ника и связь» по материалам Международной научно-тех­ни­ческой конфе­ренции. - Київ. - 27-29 травня 1997. - С. 358-360.(фахове видання)
 8. S. Stirenko, V. Pustovarov, A.Kuznetsov// The Object Models of Problem Areas for Textual Data Semantic Processing. Об’єктна модель проблемної області для семантичної обробки текстових даних// тези// 21st International CODATA Conference abstracts. Scientific Information for Society Today to the Future, October 5-8, 2008, Kyiv, Ukraine. P. 99.

Являється керівником 3-х аспірантів.

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

Розклад викладача на rozklad.org.ua


e-mail: stirenko@yandex.ru

Мы в Google+
4.6 stars(359 reviews)

RSS кафедри ОТ