Головна » » Про кафедру » Співробітники кафедри » Подрубайло Олександр Олександрович » Про викладача
Співробітники кафедри

Подрубайло Олександр Олександрович


асистент

Про викладача

Викладає такі дисципліни:

  •  «Основи об'єктно-орієнтованого програмування»
  •  «Технології Java EE»
  •  «Основи програмної інженерії»
  •  «Професійна практика програмної інженерії »
  •  «Дослідження та проектування комп’ютерних систем»

 

Наукова діяльність:

Підвищення ефективності розподілених сховищ даних в оперативній пам'яті.

 

Публікації

Підготував навчальні й робочі програми з дисциплін «Професійна практика програмної інженерії», «Технології Java EE».
Результати науково-методичної, дослідницької і освітньої роботи опубліковані у 4 працях.

Основні праці:

1. Подрубайло А. А. Повышение производительности хранилищ данных в оперативной памяти посредством использования программной транзакционной памяти / А. А. Подрубайло // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015. – № 4(2). – С. 9-14

2. Бузовский О.В., Подрубайло А.А. Актуальные проблемы распределенных хранилищ данных в оперативной памяти. // Вісник Національного авіаційного університету. Проблеми інформатизації та управління. – 2015 – №2(50) 2015 – С. 36-43

3. Бузовский О.В., Подрубайло А.А. Частичное преодоление САР-теоремы в распределенном документ-ориентированном хранилище данных // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Механіко-технологічні системи та комплекси. – 2015. – № 22. С. 38-42

4. Бузовский О.В., Подрубайло А.А. Методы и алгоритмы объединения таблиц для распределенных хранилищ данных в оперативной памяти. // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.: Век+, – 2014. – № 60. C.74-83


e-mail: students537@gmail.com

Мы в Google+
4.6 stars(359 reviews)

RSS кафедри ОТ