Головна » » Про кафедру » Співробітники кафедри » Жабін Валерій Іванович » Про викладача
Співробітники кафедри

Жабін Валерій Іванович


професор, доктор технічних наук

Про викладача

Викладає такі дисципліни:

  •  «Комп’ютерна логіка»
  •  «Архітектура комп’ютерів»
  •  «Дослідження та проектування комп’ютерних систем»

 

Наукова діяльність:

Розробка та дослідження методів підвищення ефективності обробки інформації  в автономному (off-line) та неавтономному (on-line) режимах.

Методи та засоби підвищення ефективності паралельних обчислень в мультипроцесорних та розподілених системах.

 

Публікації

Автор більше 200 наукових праць, з них більше 100 – авторські свідоцтва та патенти. В тому числі:

1. Жабин В.И. Архитектура вычислительных систем реального време-
ни. Монография. – К.: ВЕК+, 2003. – 176 с.

2. Жабін В.І., Жуков І.А., Клименко І.А., Стіренко С.Г. Арифметичні та управляючі пристрої цифрових ЕОМ: Навч. посібник з грифом МОН України. – К.: ВЕК+, 2008. – 176 с.

3. Жабін В.І., Жуков І.А., Клименко І.А., Ткаченко В.В.. Прикладна теорія цифрових автоматів: Навчальний посібник з грифом МОН України. – К.: Книжкове видавництво НАУ, 2009. – 364 с.

4. Жабін В.І., Жуков І.А.,Клименко В.В., Ткаченко В.В. Мікропроцесорні системи: Навчальний посібник з грифом МОН України. – К.: Видавництво «СПД Гуральник», 2009. – 492 с.

5. Жабин В.И. Выполнение последовательностей зависимых операций в режиме совмещения // Вiсник Нацiонального технiчного унiверситету України “КПІ”. „Iнформатика, управлiння та обчислювальна техніка”. –2007. – №46. – С. 226-233.

6. Жабин В.И. Параллельные вычисления под управленим дескрипторов // Розподілені комп'ютерні системи. Т1. Збірник праць ювілейної міжнародної науково-практичної конференції РКС-2010. – Київ, НУТУ "КПІ", 6-8 квітня 2010. – С. 178-180.

7. Жабин В.И. Повышение эффективности параллельной обработки данных и обеспечение отказоустойчивости мультипроцессорных вычислительных систем реального времени // Исскуственный интеллект. – 2015. – №1-2. – С. 87-97.

Підготовив по даному науковому напрямку 3 кандидатів наук та 21 магістра.

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

Розклад викладача на rozklad.org.ua


e-mail: vizhabin@comsys.kpi.ua

Мы в Google+
4.6 stars(359 reviews)

RSS кафедри ОТ