Головна » » Про кафедру » Співробітники кафедри » Клименко Ірина Анатоліївна » Про викладача
Співробітники кафедри

Клименко Ірина Анатоліївна


доцент, кандидат технічних наук

Про викладача

Викладає такі дисципліни:

  • «Комп’ютерна логіка»
  • «Архітектура комп’ютерів»
  • «Проектування комп’ютерних систем»

Наукова діяльність:

Методи та засоби підвищення ефективності паралельних обчислень в мультипроцесорних та розподілених системах.

Публікації:

Автор 58 наукових праць, у тому числі 8 методичних розробок та 4 навчальних посібників, 4 патенти на винахід. В тому числі такі роботи:

1. Жабін В.І., Жуков І.А., Клименко І.А., Ткаченко В.В.. Прикладна теорія цифрових автоматів: Навчальний посібник з грифом МОН України. – К.: Книжкове видавництво НАУ, 2005. – 364 с.

2. Жабін В.І., Жуков І.А., Клименко І.А., Стіренко С.Г. Арифметичні та управляючі пристрої цифрових ЕОМ: Навч. посібник з грифом МОН України. – К.: ВЕК+, 2008. – 176 с.

3. Жабін В.І., Жуков І.А.,Клименко В.В., Ткаченко В.В. Мікропроцесорні системи: Навчальний посібник з грифом МОН України. – К.: Видавництво «СПД Гуральник», 2009. – 492 с.

4. Жабін В.І., Жуков І.А., Клименко І.А., Ткаченко В.В.. Прикладна теорія цифрових автоматів: Навчальний посібник з грифом МОН України. – К.: Книжкове видавництво НАУ, 2009. – 364 с. (друге видання)

5. Клименко І.А. Тенденції застосування сучасної елементної бази для побудови високопродуктивних обчислювальних систем Проблеми інформатизації та управління: Зб.наук.пр.– К.: Вид-во нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010.– Вип.1(29). – С 90 – 103.

6. Клименко І.А., Жабина В.В.Обеспечение отказоустойчивости потоковых систем на однотипных вычислительных модулях.Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.: Видавництво «ВЄК +», 2010.  – №51. – С. 166 – 171.

Підготувала за даним науковим напрямком 7 магістрів

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

e-mail: Klimenko@test.ua

Мы в Google+
4.6 stars(359 reviews)

RSS кафедри ОТ