√оловна ї Ќаукова робота ї “ематика Ќƒ–
“ематика Ќƒ–

“ематика завершених Ќƒ– до 2010 р. та головн≥ розробки по ним:

(назви головних розробок, що мають св≥товий р≥вень: роки њх виконанн€, приклади використанн€)

“ѕроцесор з плаваючою комою  високонад≥йноњ ≈ќћ —ќ”-3”. ѕер≥од виконанн€ 1985-1986 рр. «амовник м≥н≥стерство зв€зку —–—–. ѕроцесор сер≥йно виробл€вс€ на ѕќ ≥м. —.ѕ.  орольова в 1987-1990 рр. …ого продуктивн≥сть та точн≥сть обчислень в≥дпов≥дала кращим св≥товим зразкам процесор≥в спец≥ального призначенн€. ¬≥н використовувавс€ в засобах оборони —–—– та крањн ¬аршавського договору. Ќауковий кер≥вник Ћуцький √.ћ.

“—пец≥ал≥зован≥ —јѕ– компютерних систем”. —истеми були створен≥ по замовленню п≥дприЇмств р€ду галузевих в≥домств (ћ≥нелектронпрому, ћ≥нрад≥опрому, ћ≥н≥стерства загального машинобудуванн€ та ≥нших) в пер≥од 70-90 рок≥в та впроваджен≥ в≥дпов≥дно: на  Ќ≤≤ћѕ, м.  ињв – 1975 р., Ќ¬ќ — Ѕ ћѕ, м. Ћьв≥в – 1976 р., ¬ќ „≈лектронмаш”, м  ињв – 1980 р., Ќ¬ќ „—еверна€ зар€” м. Ћен≥нград – 1990 р. Ќауковий кер≥вник Ѕузовський ќ.¬.

“јвтоматизован≥ системи  д≥агностуванн€ компютерних систем”. —истеми були розроблен≥ в к≥нц≥ 80-х рок≥в по замовленню в≥дпов≥дних п≥дприЇмств ≥ впроваджен≥ на: Ќ¬ќ «“ј, м.„еркаси – 1989 р.;  Ќ¬ќ „ расна€ зар€”, м. Ћен≥нград – 1990 р. Ќауковий кер≥вник Ѕузовський ќ.¬.

“–озробка р€ду сегнетоелектричних запам€товуючих пристроњв з неруйн≥вним зчитуванн€м”. ƒан≥ роботи виконувалис€ впродовж 70-80-х рок≥в по замовленн€м п≥дприЇмств ћ≥нрад≥опрому та ≈лектронпрому —–—– (п/€ √-4728, ј-8941, ј-1464, ј-3359 та ≥н.). «а результатом роб≥т в сер≥йне ви­роб­ниц­тво впроваджено р€д м≥кросхем запам€товуючих пристроњв на товстих сег­не­тич­них пл≥вках (0,1-0,01 мм) сер≥њ 307–¬, €к≥ виробл€лис€ з 1972 до 1989 року. ƒан≥ ро­боти захищен≥ авторськими св≥доцтвами в к≥лькост≥ 24 одиниць.  ѕо ј.—.608197 на запам€товуючий пристр≥й отримано значний економ≥чний ефект 2,8 млн руб. ¬иробництво ≤ћ— даного типу ≥ з в≥дпов≥дними характеристиками се­р≥й­но виробл€лис€ ≥ в —Ўј. √алузь використанн€ пристроњв – електронн≥ засоби оборони. Ќауковий кер≥вник —амофалов  .√.

“ƒосл≥дженн€ та розробка ф≥зичних, техн≥чних та технолог≥чних основ проектуванн€ та виготовленн€ елемент≥в та пристроњв обчислювальноњ техн≥ки та акустичних прилад≥в на пЇзоелектричних пл≥вках”. ƒержбюджетна тема 2440, замовник ћќЌ. –оки виконанн€ 2000-2001 рр. —п≥льно з Ќƒ≤ –јƒћ≤– м.’арк≥в опрацьовано технолог≥њ, розроблено ≥ виготовлено багатоелементн≥ л≥н≥йн≥ ультразвуков≥ датчики з числом елемент≥в – 64 дл€ першого створюваного в ”крањн≥ медичного ультразвукового сканера Ultima. —творено технолог≥ю ≥ обгрунтовано напр€мок побудови нового класу ультразвукових л≥н≥йних датчик≥в з динам≥чним фокусуванн€м дл€ медичних ”« сканер≥в з числом елемент≥в 192-256 та розд≥льною здатн≥стью – 0,3-1 мм. –езультати в≥дпов≥дають кращим зразкам пров≥дних ф≥рм св≥ту (Aloka япон≥€, General Elektryk —Ўј), ц≥ни на €к≥ складають 4-40 тис. дол. —Ўј за одиницю. —творено  можлив≥сть побудови конкурентноспрожного в≥тчизн€нного д≥агностичного ”« обладнанн€. ¬ рамках ц≥Їњ теми розроблено ≥ опрацьовано засоби ≥ технолог≥€ побудови сегнетоелектричних запам€товуючих пристроњв на тонких пл≥вках системи титаната-цирконата свинцю сум≥щених з нап≥впров≥дниковими  ћќЌ структурами. ќбгрунтовано ≥ досл≥джено напр€мок побудови пристроњв з неруйн≥вним зчитуванн€м, що дозвол€Ї у пор≥вн€нн≥ з напр€мком побудови сегнетоелектричноњ пам’€т≥ з руйн≥вним зчитуванн€м, пам’€т≥ типу FRAM, €кий розвиваЇтьс€ в —Ўј, ф≥рмою Ramtron  дос€гти швидкод≥њ 1-4 нс зам≥сть 20-40 нс. Ќауковий кер≥вник —амофалов  .√., в≥дпов≥д. виконавець ћартинюк я.¬.

“–озробка конструкц≥й, технолог≥й ≥ виготовленн€ керам≥чноњ плати та помножника електрон≥в зразк≥в багатоканального цифрового детектора дл€ лазерного масспектрометра”. –оки виконанн€ 2001-2003. «амовник – ≤нститут прикладноњ ф≥зики ЌјЌ”, м. —уми. Ѕуло створено два типи цифрових детектор≥в з величиною апертури 10 ≥ 50 мм  та числом цифрових детектор≥в 400 ≥ 2000 одиниць. –озробку впроваджено в експериментальне виробницто заводу електронних м≥кроскоп≥в, м. —уми. ƒос€гнено розд≥льну здатн≥сть у цифровому лазерному масспектрометр≥ реального часу не менше 3000 л≥н≥й на апертур≥ 250 мм та чутлив≥сть 10-4-10-8 по масовому складу речовини, що дозвол€Ї в реальному час≥ ви€вл€ти вс≥ елементи таблиц≥ ћенделеЇва ≥ не менш €к 10 ≥зотоп≥в кожного елементу. ƒос€гнен≥ результати на сьогодн≥ Ї кращими в св≥т≥. Ќауковий кер≥вник ћартинюк я.¬., в≥дпов≥д. виконавець ¬ерба ќ.ј.

“—ейсм≥чний обчислювач —¬-1”, розроблений в 1979 р. ≥ впроваджений в цифровий комплекс Ќ¬ќ “”кргеоф≥зика”. ќбчислювач —¬-1 представл€Ї собою багатопроцесорну обчислювальну систему ≥ використовувавс€ в €кост≥ швидкод≥ючого спецпроцесора дл€ ≈ќћ ≈—-1020, в €к≥й вперше в —–—– була орган≥зована си­стол≥чна обробка даних з сумарною продуктивн≥стю 8 млн. операц≥й в секунду ≥ €ка за своњми показниками перевищувала кращ≥  св≥тов≥  конвольвери на той час пров≥дноњ ф≥рми Geospace, —Ўј. Ќауковий кер≥вник  анЇвський ё.—.

“ќбчислювальна система анал≥затора спектру”. –оки виконанн€ 1987-1988. «амовник Ќƒ≤ приладобудуванн€ м. √орький. ¬проваджено з 1989 по 1990 рр. р€д обчислювальних анал≥затор≥в спектру — 4-91, — 4-92, — 4-93, — 4-94. јнал≥затори сер≥йно виробл€лис€ на ћосковському завод≥ рад≥овим≥рювальноњ апаратури. јнал≥затори побудован≥ на швидк≥сних блоках  багатоканальноњ цифровоњ ф≥льтрац≥њ ≥ процесорах швидкого перетворенн€ ‘ур’Ї. ѓх продуктивн≥сть перевищувала продуктивн≥сть в≥дпов≥дних анал≥затор≥в спектру пров≥дних ф≥рм: Hewlett-Packard, Nicolet, Bruel&Kjaer завд€ки розробки та використанн€ нового класу систол≥чних процесор≥в, нових цифрових ф≥льтр≥в ≥ метод≥в обробки ≥нформац≥њ, головна частина з €ких захищена впровадженими винаходами, ј.—.: 1092517, 1095188, 1095191, 1145346, 1206802, 1264306, 1287175, 1333196. Ќауковий кер≥вник  анЇвський ё.—.

¬им≥рювач сигнал≥в в рейкових мережах системи автоматизованого регулюванн€ швидкост≥ пот€г≥в в метропол≥тен≥“. –оки виконанн€ 1992-1993. «амовник  ињвський метропол≥тен. ¬проваджено в 1993 р. в  ињвському, в 1994-1995 рр. – в ’арк≥вському ≥ ћосковському метропол≥тенах. ¬им≥рювач  був першим портативним, автоматичним, цифровим, багатоканальним вим≥рювальним приладом дл€ зал≥зничного транспорту в —Ќƒ. «авд€ки використанн€ удосконалених алгоритм≥в спектральноњ обробки сигнал≥в вим≥рювач мав в к≥лька раз≥в б≥льшу швидкод≥ю в пор≥вн€нн≥ з кращими ≥ноземними приладами (прилад HP3563 ф≥рми Hewlett-Packard) ≥ разом з тим мав в 20 раз≥в меншу варт≥сть. Ќауковий кер≥вник  аневський ё.—.

 омплекс бюджетних тем по замовленню ћќЌ за номерами: 2264, 2437, 2501“. –оки виконанн€ 1997–2003. —творено б≥бл≥отеку обчислювальних модул≥в дл€ проектуванн€ обчислювальних систем на ѕЋ≤— ≥ замовлених «¬≤—, що включаЇ в себе €дра м≥кроконтролер≥в ≥8051/8052, €дро RISC-м≥к­ро­процесора з арх≥тектурою ARMv.4, процесори швидкого перетворенн€ ‘ур’Ї, дискретного косинусного перетворенн€, декодер ауд≥офайл≥в в формат≥ ћ–3, цифров≥ ф≥льтри. ќбчислювальн≥ модул≥ описан≥ на мов≥ VHDL. —творен≥ засоби перевищують св≥тов≥ зразки по швидкод≥њ (1,1-1,5 раз≥в), апаратним витратам (1,2-3 рази) ≥ енергоспоживанню. “еоретичн≥ результати розробок узагальнен≥ ≥ опубл≥кован≥ в монограф≥њ: ј.ћ.—ергиенко. VHDL дл€ проектировани€ вычислительных устройств.–  иев: ƒиа—офт.–2003.–208 с.,накладом 1500 прим. Ќауковий кер≥вник  анЇвський ё.—., в≥дпов≥д. виконавець —ерг≥Їнко ј.ћ.

“Ѕлок корел€ц≥йного приймача супутникових нав≥гац≥йних сигнал≥в системи √лонасс”. –оки виконанн€ 2002-2003. «амовник ÷Ќƒ≤ нав≥гац≥њ ≥ керуванн€ м.  ињв. –озробка базуЇтьс€ на результатах бюджетних тем 2264, 2437, 2501. ћаЇ в 2,5 рази менш≥ апаратн≥ витрати (по к≥лькост≥ вентил≥в), а також забезпечуЇ не менше н≥ж 1,5 рази п≥двищену чутлив≥сть ≥ меншу похибку визначенн€ м≥сцезнаходженн€, в пор≥вн€нн≥ з св≥товими зразками. —истема √лонасс, €ка створюЇтьс€ головним виконавцем ÷Ќƒ≤ нав≥гац≥њ ≥ керуванн€ м.  ињв, поетапно передаЇтьс€ в  итай дл€ впровадженн€. Ќауковий кер≥вник —ерг≥Їнко ј.ћ.

“Iнформацiйне забезпе­ченн€ компютерних засобiв контролю та дiагностики потуж­них енергооб Їктiв на основi систем штучного iнтелекту майбутнiх поколiнь". Ѕюджетна тема 4240 з ƒержавного фонду фундаментальних досл≥джень є 12.3/81, шифр "¬атра", 1993-1994 рр. ѕрисв€чена проблем≥ ≥нтелектуал≥зац≥њ засоб≥в контролю, д≥агностики та диспетчерського управл≥нн€ потужними енергооб’Їктами та енергосистемами на баз≥ концепц≥њ застосуванн€ теор≥њ, механ≥зм≥в та засоб≥в сем≥отичного моделюванн€. Ќауковий кер≥вник Ўирочин ¬.ѕ

“ онцепцi€, концептуальнi пiдходи, нормативно-правова база захисту iнформацii в компютерних системах". Ѕюджетна тема є 3001 в рамках нац≥ональноњ програми, шифр "«ахист-41", 1993-1994 рр. ѕрисв€чена розробц≥ концепцiњ сертифiкацiњ програмного забезпеченн€ (ѕ«) та апа­ратно-програмних комплексiв в ”крањн≥, €ка базуЇтьс€ на загальноприйн€тих модел€х систем захисту, включаючи вiтчизн€нi та закордоннi нормативнi документи по розробцi систем захисту та на власному досвiдi роз­робки украњнських фахiвцiв i вчених в галуз€х захисту iнформацiњ, вiдлагодженн€ та пiдвищенн€ надiйностi програм та аналiзу корект­ностi виконанн€ програм. –езультати роб≥т використано при створенн≥ ƒержавного стандарту ”крањни по захисту ≥нформац≥њ “ ритер≥њ захищеност≥ компютерних систем та мереж.” Ќауковий кер≥вник Ўирочин ¬.ѕ.

“–озробка високопродуктивних обчислювальних засоб≥в дл€ систем „ѕ ”. –оботи по створенню засоб≥в дл€ систем „ѕ  виконувались впродовж 1985-1997 рок≥в по замовленню  ињвського рад≥озаводу. „астково ц≥ роботи ф≥нансувалис€ ≥з бюджету ћ≥носв≥ти, д/б 434, 1993-1994 роки. «а результатами досл≥джень розроблено ≥ впроваджено у виробництво р€д спец≥ал≥зованих 32-розр€дних обчислювач≥в дл€ систем „ѕ  ("ћ≤ –ќЌ 4-01" –  "ћ≤ –ќЌ 4-08" виробництва " ињв­ський рад≥озавод"), що забезпечило зб≥льшенн€ про­дуктивност≥ систем, зменшило час розрахунку ≥нтерпол€ц≥њ ≥ керуючого впливу та зб≥льшило число керуючих координат. ƒос€гнут≥ результати дозволили розробити мультипроцесорн≥ системи “—лавутич ћќ—”, що масштабуютьс€, на однотипних модул€х з розпод≥леними засобами арб≥тражу ≥ реконф≥гурац≥њ. –озробки п≥дтвердили на практиц≥ висок≥ техн≥чн≥ та економ≥чн≥ показники. ¬икористанн€ апаратних засоб≥в дл€ розпод≥лу завдань м≥ж процесорами ≥ запропонованою орган≥зац≥Їю ≥Їрарх≥чноњ пам€т≥ дозволили спростити адаптац≥ю л≥н≥йних програм ≥ розробку нового програмного забезпеченн€ дл€ паралельних систем. –озробки захищен≥ 32 авторськими св≥доцтвами —–—– та  патентами ”крањни. Ќа основ≥ виконаних роб≥т ≥ отриманих результат≥в науковим кер≥вником роб≥т проф. ∆аб≥ним ¬.≤. в 2003 роц≥ видана монограф≥€ “јрхитектура вычислительных систем реального времени”.  .: ¬≈ +,2003,-176 с. Ќакладом 500 прим.

“–озробка програмно-апаратних за­соб≥в контролю ≥нформац≥йних поток≥в”. –обота виконувалась в рамках нац≥ональноњ програми “ онцепц≥€, концептуальн≥ п≥дходи та нормативно-правова база захисту ≥нформац≥њ в комп’ютерних системах”, Ўифр “«ахист-41”, 1993 –1994 рр. «амовник ƒ— “«≤ ”крањни. ѕри­св€­чено розробц≥ техн≥чних засоб≥в контролю та сертиф≥кац≥њ захищених ком­п’ютер≥в на основ≥ спец≥ал≥зованих пристроњв контролю потоковоњ ≥нформац≥њ. Ќауковий кер≥вник ѕустоваров ¬.≤.

“–озроб­ка, досл≥дженн€ та за­сто­суванн€ засоб≥в ≥нтелектуал≥зац≥њ в про­це­с≥ проектуванн€ баз даних та прикладних програм в авто­матизованих системах на баз≥ ѕ≈ќћ”. –озробка виконувалась за державною науково-тех­н≥чною програмою “—учасн≥ ≥н­формац≥йн≥ технолог≥њ в створенн≥ ≥н­тегрованих виробничих комп­лек­с≥в”, за темою “–озробка програмних засоб≥в анал≥зу та накопиченн€ ≥нформац≥њ в текстов≥й форм≥”. –оки виконанн€ 1994-1996. ѕрисв€чено виконанню синтаксичноњ та семантичноњ обробки текстовоњ ≥нформац≥њ в базах даних ≥ знань. Ќауковий кер≥вник ѕустоваров ¬.≤.

“јльтернативний вар≥ант систем ≥м≥тац≥йного моделюванн€ об­лад­нан­н€ на основ≥ мови Verilog HDL”. –озробка виконувалась за договором м≥ж  Ќ“”” “ ѕ≤” та ф≥рмою Aldec Inc., USA, 1998- 2001 рр. «апропоновано п≥дх≥д до п≥д­вищенн€ швидкост≥ вериф≥кац≥њ електронних схем на баз≥ ≥м≥тац≥йного моделюванн€. Ќауковий кер≥вник ѕустоваров ¬.≤.

ћы в Google+
4.6 stars(359 reviews)

RSS кафедри ќ“