Головна » Учбовий процес » Магістри

Навчальний план  | Розрахунок інтегрального рейтингу вступників  | Інтегральний рейтінг | Зразки документів

Правила прийому до магістратури

   Прийом до магістратури здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань з урахуванням інтегрального рейтингу. Навчання в магістратурі проводиться за денною та заочною формами. Термін навчання за магістерською програмою для денної форми на основі бакалаврської підготовки складає два роки зі спеціальностей галузей «Інженерія» і «Природничі науки» та від одного до півтора року (залежно від програми підготовки) за іншими галузями. Для осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, термін навчання складає один рік.
   За магістерськими спеціальностями «Якість, стандартизація та сертифікація», «Інтелектуальна власність», «Проектний менеджмент», «Управління навчальним закладом», «Педагогіка вищої школи» та іншими, що входять до розділу Специфічні категорії «Переліку спеціальностей» термін навчання, як правило, складає один рік.
   Навчання в магістратурі осіб, які мають повну вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра), здійснюються за контрактом з повним відшкодуванням витрат на навчання. Особи, які отримали вищу освіту до введення в дію положення «Про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 року №65, можуть вступати на навчання до магістратури на засадах післядипломної освіти за індивідуальними планами, що враховують усі спільні дисципліни відповідних програм освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

Підсумковий список КІ

Підсумковий список ПІ


Положення про магістратуру
Оцінка якості
Титульні сторінки

Заява на вступ на магістратуру/спеціалітет

Заява на вступ на магістратуру/спеціалітет (приклад КІ)

Заява на вступ на магістратуру/спеціалітет (приклад ПІ)

Вимоги до диплому магістрів

Дипломи магістрів 2015

Розклад

Шифр та назва спеціальності Назва

спеціалізації

Дата Час Місце проведення
121 Інженерія програмного забезпечення Програмне забезпечення високопродуктивних комп’ютерних систем та мереж Консультація 05.08.2016 11.00-13.00 25-18
Додаткове випробування з фаху 08.08.2016 10.00-12.00 25-18
Апеляція 08.08.2016 16.00-17.00 25-18
Фахове випробування 09.08.2016 9.00-11.00 307-18
Апеляція 10.08.2016 14.00-16.00 25-18
Консультація з англійської мови 9.08.2016 16.00 103-7
Консультація з німецької мови 9.08.2016 15.00 103-7
Консультація з французької мови 9.08.2016 15.00 634а-7
Вступний екзамен з англійської мови 10.08.2016 10.00 – 18.00  
Апеляція 11.08.2016 14.00 – 16.00  
123 Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

Комп’ютерні системи та мережі Консультація 05.08.2016 11.00-13.00 538-18
Додаткове випробування з фаху 08.08.2016 10.00-12.00 538-18
Апеляція 08.08.2016 16.00-17.00 538-18
Фахове випробування 09.08.2016 9.00-11.00 305-18
Апеляція 10.08.2016 14.00-16.00 538-18
Консультація з англійської мови 9.08.2016 16.00 103-7
Консультація з німецької мови 9.08.2016 15.00 103-7
Консультація з французької мови 9.08.2016 15.00 634а-7
Вступний екзамен з англійської мови 10.08.2016 10.00 – 18.00  
Апеляція 11.08.2016 14.00 – 16.00  

Кафедра обчислювальної техніки 

Галузь знань 12  "Інформаційні технології" спеціальності:

                                                               123 "Комп’ютерна інженерія"

                                                                        спеціалізація «Комп’ютерні системи та мережі»  

                                                               121 "Інженерія програмного забезпечення"

                                                                       спеціалізація "Програмне забеспечення високопродуктивних

                                                                                                    комп’ютерних систем та мереж"

Голова зав. кафедри обчислювальної техніки д.т.н. проф. Луцький Г.М.

Члени д.т.н. професор Кулаков Ю.О.

к.т.н. доцент Селіванов В.Л. 

к.т.н. доцент Русанова О.В.

к.т.н. доцент Клименко І.А.

к.т.н. доцент Корочкін О.В.

Питання на іспит зі спеціальності


Паралельні та розподілені обчислення
Питання по мережам
Питання по КС
Питання з дисциплін схемотехнічного напрямку

Програма комплексного фахового вступного випробування на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та «магістр»
ПРОГРАМА Комплексного фахового вступного випробування на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та «магістр» з напряму «Комп’ютерна інженерія».
ПРОГРАМА Комплексного фахового вступного випробування на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та «магістр» з напряму «Програмна інженерія».
ПРОГРАМА Додаткового фахового вступного випробування на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та «магістр» з напряму «Комп’ютерна інженерія».
ПРОГРАМА Додаткового фахового вступного випробування на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та «магістр» з напряму «Програмна інженерія».

Мы в Google+
4.6 stars(359 reviews)

RSS кафедри ОТ