Головна » АБІТУРІЄНТУ » Вступ на 5 курс (магістратура)
Вступ на 5 курс (магістратура)

Інформація про вступ на п’ятий курс на сайті приймальної комісії 

Прийом до магістратури здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань з урахуванням інтегрального рейтингу. Інформацію, як розрахувати інтегральний рейтинг, можна знайти за посиланням. Навчання в магістратурі проводиться за денною формою. Термін навчання за магістерською програмою  складає два роки. 

 

Кафедра здійснює підготовку студентів за наступними спеціалізаціями: 

Спеціальність: 123 «Комп’ютерна  інженерія»

Спеціалізація: Комп’ютерні системи та мережі

Спеціалізація: Технології програмування для комп’ютерних систем та мереж

 

Спеціальність: 121 «Інженерія програмного забезпечення»

Спеціалізація: Програмне забезпечення високопродуктивних комп’ютерних систем та мереж 

 

Спеціалізацію «Програмне забезпечення високопродуктивних комп’ютерних систем та мереж» створено для тих, хто хоче опанувати сучасні інформаційні технології і стати розробником програмного забезпечення. Поряд із вивченням дисциплін інженерії програмного забезпечення відповідно до міжнародних стандартів на цій спеціалізації поглиблено вивчається також архітектура комп’ютерних систем та мереж. Особлива увага приділяється сучасним комп’ютерним мережам – як локальним, так і глобальним. На основі знань мереж вивчаються мережеві сервіси, хмарні технології. Отримавши такі знання та вміння, програміст вже нічого не боїться – він готовий створювати комп’ютерні системи зі смартфонів, ноутбуків, десктопів, серверів до рівня high-end. 

Cпеціалізацію «Комп’ютерні системи та мережі» створено для тих, хто хоче опанувати сучасні інформаційні технології і стати творцем апаратних та програмних складових сучасних багатоядерних комп’ютерів, високопродуктивних комп’ютерних систем (розподілених, кластерних, грід-систем), комп’ютерних мереж (локальних, корпоративних, глобальних).  

Спеціалізацію «Технології програмування для комп’ютерних систем та мереж» створено для тих, хто хоче розвинути навички програмування, супроводження та підтримки програмних систем різного призначення з адаптацією на різних апаратних платформах та ефективним поєднанням програмної та апаратної складової сучасних та перспективних комп’ютерних систем, в тому числі: технології програмування, парадигми та стилі програмування; алгоритми та їх реалізація для рішень типових завдань в різних проблемних областях і способи їх застосування; апаратно-програмні платформи, стандартні бібліотеки та інструментальні засоби підтримки систем програмування; технології побудови вбудованих систем та програмних засобів; методології і технології проектування і використання баз даних; сучасні компілятори, інструменти налагодження та оптимізації програмного коду тощо. 

 

 Перелік документів для вступу (для вступників, що не навчалися на бакалавраті кафедри ОТ):

·  паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)

·  диплом бакалавра (оригінал та копії)

·  додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)

·  творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)

·  військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)

·  ідентифікаційний код (оригінал та копії)

·  шість фотографій 

Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів. 

 

Інформація для абітурієнтів, що мають друковані роботи, що засвідчують творчі досягнення

Абітурієнтам, що мають друковані роботи, що засвідчують творчі досягнення, необхідно додатково під час подання заяви треба надати наступну інформацію у друкованому вигляді:

1. Перший лист збірника.

2. Друга сторінка збірника з реквізитами та редакційною колегією

3. Зміст (сторінка з автором)

4. Стаття

Також, абітурієнтам, що мають друковані роботи, що засвідчують творчі досягнення, необхідно надіслати листа з інформацією про статтю на електронну пошту комісії fiot.ot.contact@gmail.com у наступному вигляді: Автор. Назва статті. Назва журналу. У темі листа необхідно вказати прізвище, ім’я та по-батькові абітурієнта. Приклад заповнення інформації про статті можна переглянути у прикріпленому файлі.

 

До розгляду приймаються роботи обсягом не менше ніж 5 сторінок.

 

 

Розклад вступної кампанії:

Прийом  паперових заяв і документів (перша хвиля)

03 липня - 07 липня 2017р.

Проведення вступних іспитів (перша хвиля)

згідно графіку (08 липня – 15 липня 2017р.)

Прийом паперових заяв і документів

(друга хвиля)

24 липня  - 04 серпня 2017р.

Проведення вступних іспитів (друга хвиля)

згідно графіку (05 серпня – 11 серпня 2017р.)

Термін оголошення інтегрального рейтингового списку вступників

не пізніше 1400 12 серпня 2017р.

Термін оприлюднення інтегрального рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на бюджет

не пізніше 1200 14 серпня 2017р.

Терміни зарахування вступників

бюджет

не пізніше 19 серпня 2017р.

контракт

не пізніше 22 серпня 2017р.

 

Розклад іспитів першої хвилі:

8 липня з 09:00 до 10:00

консультація для додаткового випробування (516-18)

8 липня з 10:00 до 12:00

додаткове випробування  (516-18)

10 липня о 13:00 до 14:00

консультація для комплексного випробування  (516-18)

10 липня з 14:00 до 16:00

апеляція з додаткового випробування  (511-18)

10 липня з 14:00 до 15:00

консультація з англійської мови (304-18)

11 липня з 09:00 до 11:00

комплексне випробування  (306-18)

12 липня з 14:00 до 16:00

апеляція з комплексного випробування  (511-18)

13 липня з 09:00 до 14:00

випробування з англійської мови (304-18)

14 липня з 14:00 до 16:00

апеляція з випробування з англійської мови (339а-18)

 

Розклад іспитів другої хвилі:

7 серпня з 09:00 до 10:00

консультація для додаткового та комплексного випробувань (509-18)

7 серпня з 10:00 до 12:00

додаткове випробування  (Комп ютерная інженерія в ауд. 509-18, Інженерія ПЗ в ауд. 25-18)

8 серпня з 14:00 до 16:00

апеляція з додаткового випробування  (511-18)

9 серпня з 09:00 до 11:00

комплексне випробування з КСМ (денна форма навчання в ауд. 509-18, заочна форма навчання в ауд. 507-18)

9 серпня з 12:00 до 14:00

комплексне випробування  з ТП КСМ (509-18)

9 серпня з 16:00 до 17:00

консультація з англійської мови (103-07)

10 серпня з 14:00 до 16:00

апеляція з комплексного випробування (511-18)

10 серпня з 10:00 до 15:00

випробування з англійської мови

11 серпня з 14:00 до 16:00

апеляція з випробування з англійської мови

 

Заяви вступників:

Заява на вступ на магістратуру

 

Матеріали для підготовки:

ПРОГРАМА додаткового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціальності 121 “ Інженерія програмного забезпечення ” по спеціалізації «Програмне забезпечення високопродуктивних комп ютерних систем та мереж»

 ПРОГРАМА комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціальності 121 “ Інженерія програмного забезпечення ” по спеціалізації «Програмне забезпечення високопродуктивних комп ютерних систем та мереж»

 

 ПРОГРАМА додаткового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціальності 123 “ Комп’ютерна інженерія ” по спеціалізації «Комп’ютерні системи та мережі»

 ПРОГРАМА додаткового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціальності 123 “ Комп’ютерна інженерія ” по спеціалізації «Технології програмування для комп’ютерних систем та мереж»

 

             ПРОГРАМА комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціальності 123 “ Комп’ютерна інженерія ” по спеціалізації «Комп’ютерні системи та мережі»

 ПРОГРАМА комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціальності 123 “ Комп’ютерна інженерія ” по спеціалізації «Технології програмування для комп’ютерних систем та мереж»

 

Попередні підсумкові списки:

Підсумковий попередній список вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціальності 121Програмна інженерія ” по спеціалізації «Програмне забезпечення високопродуктивних систем та мереж (денна форма навчання)»

Підсумковий попередній список вступу на освітньо-наукову програму підготовки магістра спеціальності 121 “ Програмна інженерія ” по спеціалізації «Програмне забезпечення високопродуктивних систем та мереж (денна форма навчання)» 

 

Підсумковий попередній список вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціальності 123 “ Комп’ютерна інженерія ” по спеціалізації «Комп’ютерні системи та мережі (денна форма навчання)»

Підсумковий попередній список вступу на освітньо-наукову програму підготовки магістра спеціальності 123 “ Комп’ютерна інженерія ” по спеціалізації «Комп’ютерні системи та мережі (денна форма навчання)»

 

Підсумковий попередній список вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціальності 123 “ Комп’ютерна інженерія ” по спеціалізації «Технології програмування для комп’ютерних систем та мереж» (денна форма навчання)

Підсумковий попередній список вступу на освітньо-наукову програму підготовки магістра спеціальності 123 “ Комп’ютерна інженерія ” по спеціалізації «Технології програмування для комп’ютерних систем та мереж» (денна форма навчання) 

 

Підсумковий попередній список вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціальності 123 “ Комп’ютерна інженерія ” по спеціалізації «Комп’ютерні системи та мережі (заочна форма навчання)»

 

Мы в Google+
4.6 stars(359 reviews)

RSS кафедри ОТ