Головна » АБІТУРІЄНТУ » Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО)
Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО)

Інформація про вступ на перший курс на сайті приймальної комісії

 

Кафедра здійснює підготовку студентів за наступними спеціальностями: 

Спеціальність: 123 «Комп’ютерна  інженерія»

Спеціальність: 121 «Інженерія програмного забезпечення»

 

Форми навчання на кафедрі ОТ – денна та заочна.

Кафедра дає студентам ґрунтовні знання із таких профілюючих дисциплін:

1. Розробка програмного забезпечення

2. Розробка апаратного забезпечення.

 

 

Спеціальність

123 Комп`ютерна інженерія

Спеціалізація

123.2040.1 Комп`ютерні системи та мережі

Форма навчання

Денна, заочна

ЗНО

Українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

Вивчають

Програмування, розробку, супроводження та підтримку програмно-апаратних систем широкого застосування на основі збалансованого та ефективного поєднання програмної та апаратної складової сучасних та перспективних комп’ютерних систем, в тому числі: прикладні та системні засоби програмування, сервісне програмно-апаратне забезпечення; програмування та розробку вбудованих систем різноманітного призначення в межах концепції Інтернету речей та мобільних додатків; розробку та оптимізацію баз даних; розробку, налаштування та модернізацію серверних і клієнтських систем локальних та глобальних комп’ютерних мереж; інструментальні засобі підтримки процесу програмування тощо.

Кар’єрні можливості

Випускники працюють інженерами з програмного забезпечення та інженерами з комп’ютерних систем, менеджерами проектів та системними адміністраторами, інженерами-дослідниками, керівниками проектів  програмного супроводження, системними та прикладними програмістами, аналітиками комп’ютерних систем, інженерами-дослідниками тощо.

 

 

 

Спеціалізація

123.2040.2 Технології програмування для комп’ютерних систем та мереж

Форма навчання

Денна, заочна

ЗНО

Українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

Вивчають

Програмування, супроводження та підтримку програмних систем різного призначення з адаптацією на різних апаратних платформах та ефективним поєднанням програмної та апаратної складової сучасних та перспективних комп’ютерних систем, в тому числі: технології програмування, парадигми та стилі програмування; алгоритми та їх реалізація для рішень типових завдань в різних проблемних областях і способи їх застосування; апаратно-програмні платформи, стандартні бібліотеки та інструментальні засоби підтримки систем програмування; технології побудови вбудованих систем та програмних засобів; методології і технології проектування і використання баз даних; сучасні компілятори, інструменти налагодження та оптимізації програмного коду тощо.

Кар’єрні можливості

Випускники працюють інженерами з програмного забезпечення та його розробниками, менеджерами, аналітиками та розробниками баз даних, розробниками вбудованих комп’ютерних систем, інженерами-дослідниками, керівниками проектів та ІТ департаментами, технічними директорами тощо.

 

Спеціальність

121 Інженерія програмного забезпечення

Спеціалізація

121.2040.1 Програмне забезпечення високопродуктивних  комп`ютерних систем та мереж

Форма навчання

Денна, заочна

ЗНО

Українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

Вивчають

Розробку та супроводження програмного забезпечення широкого застосуванняна основі аналізуі оптимізаціїпродуктивності та пропускної спроможності діючих та перспективних комп’ютерних систем для відкритих та корпоративних застосувань, в тому числі: сервіс-орієнтовані, монолітні, розподілені та однорангові системи; мобільні, десктопні, веб-орієнтовані, серверні, хмарні та вбудовані, високонавантажені, високодоступні та високонадійні системи; системи з елементами штучного інтелекту та системи аналізу та обробки надвеликих об’ємів даних за допомогою багатоядерних і багато серверних систем та великих масивів пам’яті, мультимедійне програмне забезпечення в тому числі за допомогою графічних прискорювачів; системи на основі баз даних та знань; програмні засобі захисту інформації в комп’ютерних системах.А також методи верифікації та валідації програмного забезпечення; методи оцінки якості та тестування програмних продуктів; оцінки ризиків, реінжиніринг, рефакторінг; мови опису архітектури і інтерфейсу, методи проектування програмного забезпечення.

Кар’єрні можливості

Випускники працюють інженерами з програмного забезпечення комп‘ютерів; інженерами-дослідниками  комп‘ютерних систем; конструкторами та розробниками програмних систем; програмістами БД та прикладними програмістами; інженерами-дослідниками керівниками департаментів; начальниками відділів (підрозділів), менеджерами проектів тощо.

 

.

Документи, необхідні для вступу:

  • Паспорт та копії всіх сторінок з відмітками (перша сторінка паспорту, друга сторінка паспорту, сторінка реєстрації – прописка)
  • Ідентифікаційний код
  • Сертифікат ЗНО та інформаційна картка (роздруковується з особистої сторінки вступника за адресою testportal.gov. ua)
  • Атестат та додаток до атестату
  • Чотири кольорові фотографії
  • 2 конверти із зворотною адресою та марками по Україні
  • Приписне свідоцтво або військовий квиток 

 Перелік необхідних предметів для вступу на 1-ий курс

Назви спеціальності

Перелік предметів ЗНО

Ваговий коефіцієнт

Мінімальний конкурсний бал

121 «Інженерія програмного забезпечення»

123 «Комп’ютерні системи та мережі»

1. Українська мова та література

0,2

 не менше 100

2. Математика

0,5

Один не менше 125, за умови, що інший не менше 100

3. Фізика або іноземна мова

0,25

 

 
Етапи вступної кампанії
 

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту

29 червня — 26 липня 2017 р.

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2017 р.

Закінчення прийому заяв та документів на основі ЗНО

26 липня 2017 р., 18-00

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 12.00

01 серпня 2017 р.

Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 18.00 05 серпня 2017 р.

Закінчення строку виконання вступниками, які отримали рекомендацію, вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше

10 серпня 2016 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням

не пізніше 12.00 07 серпня 2017 р.

за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше

18 серпня 2017 р.

Мы в Google+
4.6 stars(359 reviews)

RSS кафедри ОТ