√оловна ї јЅ≤“”–≤™Ќ“” ї ¬ступ на 1 курс (за сертиф≥катами «Ќќ)
¬ступ на 1 курс (за сертиф≥катами «Ќќ)

≤нформац≥€ про вступ на перший курс на сайт≥ приймальноњ ком≥с≥њ

 

 афедра зд≥йснюЇ п≥дготовку студент≥в за наступними спец≥альност€ми: 

—пец≥альн≥сть: 123 « омп’ютерна  ≥нженер≥€»

—пец≥альн≥сть: 121 «≤нженер≥€ програмного забезпеченн€»

 

‘орми навчанн€ на кафедр≥ ќ“ – денна та заочна.

 афедра даЇ студентам ірунтовн≥ знанн€ ≥з таких проф≥люючих дисципл≥н:

1. –озробка програмного забезпеченн€

2. –озробка апаратного забезпеченн€.

 

 

—пец≥альн≥сть

123  омп`ютерна ≥нженер≥€

—пец≥ал≥зац≥€

123.2040.1  омп`ютерн≥ системи та мереж≥

‘орма навчанн€

ƒенна, заочна

«Ќќ

”крањнська мова та л≥тература, математика, ф≥зика або ≥ноземна мова

¬ивчають

ѕрограмуванн€, розробку, супроводженн€ та п≥дтримку програмно-апаратних систем широкого застосуванн€ на основ≥ збалансованого та ефективного поЇднанн€ програмноњ та апаратноњ складовоњ сучасних та перспективних комп’ютерних систем, в тому числ≥: прикладн≥ та системн≥ засоби програмуванн€, серв≥сне програмно-апаратне забезпеченн€; програмуванн€ та розробку вбудованих систем р≥зноман≥тного призначенн€ в межах концепц≥њ ≤нтернету речей та моб≥льних додатк≥в; розробку та оптим≥зац≥ю баз даних; розробку, налаштуванн€ та модерн≥зац≥ю серверних ≥ кл≥Їнтських систем локальних та глобальних комп’ютерних мереж; ≥нструментальн≥ засоб≥ п≥дтримки процесу програмуванн€ тощо.

 ар’Їрн≥ можливост≥

¬ипускники працюють ≥нженерами з програмного забезпеченн€ та ≥нженерами з комп’ютерних систем, менеджерами проект≥в та системними адм≥н≥страторами, ≥нженерами-досл≥дниками, кер≥вниками проект≥в  програмного супроводженн€, системними та прикладними програм≥стами, анал≥тиками комп’ютерних систем, ≥нженерами-досл≥дниками тощо.

 

 

 

—пец≥ал≥зац≥€

123.2040.2 “ехнолог≥њ програмуванн€ дл€ комп’ютерних систем та мереж

‘орма навчанн€

ƒенна, заочна

«Ќќ

”крањнська мова та л≥тература, математика, ф≥зика або ≥ноземна мова

¬ивчають

ѕрограмуванн€, супроводженн€ та п≥дтримку програмних систем р≥зного призначенн€ з адаптац≥Їю на р≥зних апаратних платформах та ефективним поЇднанн€м програмноњ та апаратноњ складовоњ сучасних та перспективних комп’ютерних систем, в тому числ≥: технолог≥њ програмуванн€, парадигми та стил≥ програмуванн€; алгоритми та њх реал≥зац≥€ дл€ р≥шень типових завдань в р≥зних проблемних област€х ≥ способи њх застосуванн€; апаратно-програмн≥ платформи, стандартн≥ б≥бл≥отеки та ≥нструментальн≥ засоби п≥дтримки систем програмуванн€; технолог≥њ побудови вбудованих систем та програмних засоб≥в; методолог≥њ ≥ технолог≥њ проектуванн€ ≥ використанн€ баз даних; сучасн≥ комп≥л€тори, ≥нструменти налагодженн€ та оптим≥зац≥њ програмного коду тощо.

 ар’Їрн≥ можливост≥

¬ипускники працюють ≥нженерами з програмного забезпеченн€ та його розробниками, менеджерами, анал≥тиками та розробниками баз даних, розробниками вбудованих комп’ютерних систем, ≥нженерами-досл≥дниками, кер≥вниками проект≥в та ≤“ департаментами, техн≥чними директорами тощо.

 

—пец≥альн≥сть

121 ≤нженер≥€ програмного забезпеченн€

—пец≥ал≥зац≥€

121.2040.1 ѕрограмне забезпеченн€ високопродуктивних  комп`ютерних систем та мереж

‘орма навчанн€

ƒенна, заочна

«Ќќ

”крањнська мова та л≥тература, математика, ф≥зика або ≥ноземна мова

¬ивчають

–озробку та супроводженн€ програмного забезпеченн€ широкого застосуванн€на основ≥ анал≥зу≥ оптим≥зац≥њпродуктивност≥ та пропускноњ спроможност≥ д≥ючих та перспективних комп’ютерних систем дл€ в≥дкритих та корпоративних застосувань, в тому числ≥: серв≥с-ор≥Їнтован≥, монол≥тн≥, розпод≥лен≥ та однорангов≥ системи; моб≥льн≥, десктопн≥, веб-ор≥Їнтован≥, серверн≥, хмарн≥ та вбудован≥, високонавантажен≥, високодоступн≥ та високонад≥йн≥ системи; системи з елементами штучного ≥нтелекту та системи анал≥зу та обробки надвеликих об’Їм≥в даних за допомогою багато€дерних ≥ багато серверних систем та великих масив≥в пам’€т≥, мультимед≥йне програмне забезпеченн€ в тому числ≥ за допомогою граф≥чних прискорювач≥в; системи на основ≥ баз даних та знань; програмн≥ засоб≥ захисту ≥нформац≥њ в комп’ютерних системах.ј також методи вериф≥кац≥њ та вал≥дац≥њ програмного забезпеченн€; методи оц≥нки €кост≥ та тестуванн€ програмних продукт≥в; оц≥нки ризик≥в, ре≥нжин≥ринг, рефактор≥нг; мови опису арх≥тектури ≥ ≥нтерфейсу, методи проектуванн€ програмного забезпеченн€.

 ар’Їрн≥ можливост≥

¬ипускники працюють ≥нженерами з програмного забезпеченн€ комп‘ютер≥в; ≥нженерами-досл≥дниками  комп‘ютерних систем; конструкторами та розробниками програмних систем; програм≥стами Ѕƒ та прикладними програм≥стами; ≥нженерами-досл≥дниками кер≥вниками департамент≥в; начальниками в≥дд≥л≥в (п≥дрозд≥л≥в), менеджерами проект≥в тощо.

 

.

ƒокументи, необх≥дн≥ дл€ вступу:

  • ѕаспорт та коп≥њ вс≥х стор≥нок з в≥дм≥тками (перша стор≥нка паспорту, друга стор≥нка паспорту, стор≥нка реЇстрац≥њ – прописка)
  • ≤дентиф≥кац≥йний код
  • —ертиф≥кат «Ќќ та ≥нформац≥йна картка (роздруковуЇтьс€ з особистоњ стор≥нки вступника за адресою testportal.gov. ua)
  • јтестат та додаток до атестату
  • „отири кольоров≥ фотограф≥њ
  • 2 конверти ≥з зворотною адресою та марками по ”крањн≥
  • ѕриписне св≥доцтво або в≥йськовий квиток 

 ѕерел≥к необх≥дних предмет≥в дл€ вступу на 1-ий курс

Ќазви спец≥альност≥

ѕерел≥к предмет≥в «Ќќ

¬аговий коеф≥ц≥Їнт

ћ≥н≥мальний конкурсний бал

121 «≤нженер≥€ програмного забезпеченн€»

123 « омп’ютерн≥ системи та мереж≥»

1. ”крањнська мова та л≥тература

0,2

 не менше 100

2. ћатематика

0,5

ќдин не менше 125, за умови, що ≥нший не менше 100

3. ‘≥зика або ≥ноземна мова

0,25

 

 
≈тапи вступноњ кампан≥њ
 

ѕочаток реЇстрац≥њ електронних каб≥нет≥в вступник≥в, завантаженн€ додатк≥в до документ≥в про повну загальну середню осв≥ту

29 червн€ — 26 липн€ 2017 р.

ѕочаток прийому за€в та документ≥в

12 липн€ 2017 р.

«ак≥нченн€ прийому за€в та документ≥в на основ≥ «Ќќ

26 липн€ 2017 р., 18-00

“ерм≥ни оприлюдненн€ рейтингового списку вступник≥в ≥з зазначенн€м рекомендованих до зарахуванн€ на м≥сц€ державного замовленн€

не п≥зн≥ше 12.00

01 серпн€ 2017 р.

«ак≥нченн€ строку виконанн€ вступниками вимог до зарахуванн€ на м≥сц€ державного замовленн€

не п≥зн≥ше 18.00 05 серпн€ 2017 р.

«ак≥нченн€ строку виконанн€ вступниками, €к≥ отримали рекомендац≥ю, вимог до зарахуванн€ на м≥сц€, що ф≥нансуютьс€ за кошти ф≥зичних та юридичних ос≥б

не п≥зн≥ше

10 серпн€ 2016 року

“ерм≥ни зарахуванн€ вступник≥в

за державним замовленн€м

не п≥зн≥ше 12.00 07 серпн€ 2017 р.

за кошти ф≥зичних та юридичних ос≥б

не п≥зн≥ше

18 серпн€ 2017 р.

ћы в Google+
4.6 stars(359 reviews)

RSS кафедри ќ“