Головна » АБІТУРІЄНТУ

Кафедра пропонує підготовку спеціалістів кваліфікаційних рівнів бакалавра та магістра.  

Набору на перший курс за дипломом молодшого спеціаліста немає.  

Посилання на сторінки із офіційними документами та контактною інформацією. 

 

Форми навчання на кафедрі ОТ – денна та заочна. 

 

Кафедра дає студентам ґрунтовні знання із таких профілюючих дисциплін: 

1. Розробка програмного забезпечення

2.Розробка апаратного забезпечення. 

Фахівці за спеціальністю 123 „Комп’ютерна інженерія” отримують глибокі та всебічні знання з проектування, розробки, експлуатації, системного та прикладного програмування складних обчислювальних комплексів: розподілених та кластерних комп’ютерних систем, локальних, глобальних та корпоративних комп’ютерних мереж. При подальшому навчанні студенти здобувають спеціалізацію "Комп’ютерні системи та мережі" або "Технології програмування для комп’ютерних систем та мереж". 

Діяльність фахівців за спеціальністю  121 "Інженерія програмного забезпечення" пов’язана з розробкою та супроводженням прикладного програмного забезпечення комп’ютерних систем та мереж, корпоративних систем та мереж, систем підтримки прийняття рішень, автоматизованих систем управління. Інтелектуальних систем, програмних продуктів для бізнесу, Web-порталів, мультимедійного програмного забезпечення, баз даних та знань, програмних засобів захисту інформації в комп’ютерних системах та мережах. При подальшому навчанні студенти здобувають спеціалізацію "Програмне забезпечення високопродуктивних комп ютерних систем та мереж".

 

Студентам надається можливість одночасного навчання в Університеті м. Мерзебург (Німеччина) з отриманням дипломів бакалавра та магістра, а також випускники бакалаврату можуть одночасно отримати і диплом магістра в університеті міста Ле Ман (Франція) за спеціальностями «Людина і комп’ютер» або «Архітектура комп’ютерних систем реального часу».

На кафедрі працює перший в Україні навчально-науковий центр відкритий компанією Hewlett-Packard (HP). Завдання центру – надання підтримки вузам України у підготовці ІТ-фахівців високого рівня і забезпечення доступу студентів до найсучасніших комп’ютерних технологій. Студенти проходять курс навчання серверним технологіям HP і отримують сертифікат міжнародного зразка.

Починаючи з третього року навчання студентам надається можливість навчатись на Воєнній кафедрі і отримати звання молодшого лейтенанта запасу.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 7 професорів, д.т.н. та 12 доцентів, к.т.н. Наукова школа кафедри представлена більш ніж 200 випускниками аспірантури та докторантури в 18 країнах світу.

 

Іногороднім студентам надається можливість проживання в гуртожитку.

Мы в Google+
4.6 stars(359 reviews)

RSS кафедри ОТ