Головна »
Розробка моделей, методів та засобів синтезу обчислювальних систем для обробки потоків даних

 Керівник  д.т.н., проф. Сімоненко В. П.

    В межах цієї наукової  роботи  працює к.т.н. с.н.с. Сергієнко А.М.

     Робота  ведеться на базі напрямку " Організація обчислень у мультипроцесорних та розподілених обчислювальних системах та мережах". Створення теоретичних основ рішення задач планування та дис­пет­че­ри­за­ція в багатопроцесорних і розподілених обчислювальних системах та мережах, розробка алгоритмів та програм планувальників та диспетчерів для задач статичного та динамічного планування в па­ра­лельних обчислювальних системах, розробка алгоритмів і програм для отримання за короткий  час оп­ти­мальних або оптимізованих розкладів рішень широкого кола задач планування. Дослідження призначені для розробки системних пла­ну­вальників багатопроцесорних та розподілених  інформаційних об­чис­лю­вальних систем з підвищеними характеристиками  живучості та для вирішення прикладних задач теорії розкладу і ком­бі­на­тор­ної оптимізації, в таких галузях як керування транспортом, торгівлею, банківська справа, бази знань великого обєму.

Мы в Google+
4.6 stars(359 reviews)

RSS кафедри ОТ