Головна »
Наукова робота, Сергієнко А.М


Висикорівневий синтез обчислювальних систем для реалізації періодичних алгоритмів. Керівник піднапрямку с.н.с. к.т.н. Сергієнко А.М.

  Розробка основ теорії відображення періодичних алгоритмів в об­чис­лю­валь­ні системи (ОС), що складаються з множин процесорних елементів (ПЕ) і сис­тем їх комутацій. Створення методів ситезу та кінцевого опису ОС на струк­турному рівні і рівні регістрових передач, складання і розподілення програм для ПЕ, методів і методик для проектування ОС на кристалі з мільйонами вентилів і продуктивністью до десятків і сотень мільярдів операцій за секунду. Розробка і реалізація високоефективних проектів ОС проектів багатоцільового призначення  на ПЛІС: ядра мікропроцесорів з архітектурою і8051 і ARM; процесори швидких ортогональних перетворювань сигналів; структурний компілятор цифрових фільтрів та ін. Опубліковано монографію в 2003 р.

Діє сайт лабораторії ім. проф. Канєвського Ю.С. http://www.kanyevsky.kpi.ua

Мы в Google+
4.6 stars(359 reviews)

RSS кафедри ОТ