Головна »
Методи і засоби побудови компонентів та систем енергонезалежної сегнетоелектричної пам’яті для обчислювальної техніки та електроніки

Керівник д.т.н., проф., член. кор. НАНУ Самофалов К. Г

В межах цієї роботи працює провідний науковий співробітник, кандидат технічних наук, доцент, заступник завідувача кафедрою по НДР Мартинюк Я.В., кандидат технічних наук, доцент Марковський О.П.

Робота  ведеться на базі напрямку " Елементи і пристрої електроніки та обчислювальної техніки на основі нелінійних діелектриків".

Створення  та дослідження наукових та технологічних основ побудови сег­нетоелектричних конденсаторних та трансформаторних енергонезалежних за­пам’ятовуючих елементів та пристроїв (СЗП) з руйнівним та неруйнівним зчи­ту­ванням. Опрацьювання технології виготовлення ІМС СЗП на тонкій (0,2-0,4мкм і менше) сегнетоелектричній плівці з КМОН структурами, швидкодією 5-20 нс та їх густиною елементів до 0,128 та 32 Мбіт/мм2 при нормах 1 та 0,065мкм в Україні і за кордоном.

Розвиток технології та опрацювання концепції побудови нового класу багатоелементних ульт­развукових антен для систем медичної та технічної діагностики на основі си­метричних мікрополоскових роздільно-сумісних перетворювачів на товстих (0,02-0,3 мм) п’єзоелектричних плівках. Створення умов розробки вітчизняного ультразвукового діагностичного обладнання, яке не поступається кращим іноземним зразрам, розділеньна здатність - 0,1мм,  частоти до 100 мГц.

По напрямку захищено 8 кандидатських і 1 докторська дисертації.


Мы в Google+
4.6 stars(359 reviews)

RSS кафедри ОТ