Головна »
Теоретичні і прикладні дослідження в області створення надпродуктивних паралельних обчислювальних систем.

Керівник доктор технічних наук професор Луцький Г.М.

   Проводиться дослідження та розробка нових високоефективних архітектур комп` ютерних систем і мереж загального і спеціального призначення, топологічної організації розподілених систем та комунікаційних технологій в них.

   В межах цієї наукової роботи працюють докторанти Стіренко С.Г. та Волокіта А.М., с.н.с.  Долголенко О.М.

    Робота  ведеться на базі напрямку "Надпродуктивні паралельні обчислювальні системи та мережі"

    Створення теорії та принципів побудови ізо­ефективних масштабованих об­чис­лювальних систем. Методів синтезу но­вих топологій відмовостійких мас­шта­бованих обчислювальних систем. Розробка оп­ти­маль­них варіантів топологій широкого призначення, ва­ріантів побу­до­ви відмовостійких масштабованих об­чис­лювальних систем з більш високими показниками ізоефективностями та значно кращими гіперкубічної топології.

   Створення алгоритмів маршрутизації інформаційних повідомлень і пакетів у  масштабованих   обчислювальних системах із відмовостійкою топологією.  

   Розробка нових алгоритмів планування, зокрема двухпрохідних евристичних універсальних та комплексних.


Мы в Google+
4.6 stars(359 reviews)

RSS кафедри ОТ