Головна »
Розробка технологій та засобів структурного та об’єктно-орієнтованого програмування


Керівник  д.т.н., проф.
Бузовський О.В.

    Робота за даним напрямком ведеться на базі напрямку " Теорія та методи автоматизованого проектування комп ютерних систем і проблемно-орієнтованого програмного забезпечення".

     Розвиток теорії проектування комп’ютерних систем на системному, операційному, функціонально-логічному та конструкторському рівнях  проектування, формальних методик та алгоритмічних подань розв’язків проектних задач. Розробка теорії та методології контролю та діагностування комп’ютерних систем та їх компонентів на основі уявлення процедури діагностування як процедури декомпозиції об’єкту діагностування на фрагменти з визначеними ознаками тестопридатності.

   Розробка теоретичних засад та методів комп’ютерної обробки контурних зо­бражень, схемної документації та рукописного тексту на основі принципів визначення достатності для якісної об­роб­ки семантичної моделі зображення та   розробки спро­щених алгоритмів для розв’язку конкретних задач розпізнавання  зображень. Результати опубліковано в 3 монографіях та в 200 наукових працях,   8 авторських свідоцтв. Захищені 20 кандидатських та 1 докторська дисертації.

Мы в Google+
4.6 stars(359 reviews)

RSS кафедри ОТ