ua
Абітурієнтам
Студентам
Викладачам

Логічне програмування

Мета i завдання курсу: вивчення загальних принципiв i методiв логiчного програмування, заснованого на засадах логiки предикатiв; одержання навичок в програмуваннi на базовiй мовi Prolog на прикладах складання типових елементiв програм iнтелектуальних систем (IС); вивчення загальних методiв розв`язання задач в IС та побудови предикатно-орiєнтованих моделей проблемних областей для керування та науково-технiчних  дослiджень.  

Призначення курсу: вивчити можливостi швидкої розробки програм шляхом узагальнення  i  базу  для використання сучасних засобiв та систем програмування для спецiалiстiв фахового напрям­ку "Комп`ютерна iнженерiя", достатню глибину засвоєння дисциплiн основної інженер­ної підготовки зі спецiальностi, а також для оволодiння сучасними засобами програмування для спецiалiзацiї "Проблемне та системне програмне  забезпечення".

Викладають:

Кузнєцов Олександр Вікторович
Алещенко Олексій Вадимович
Вітаємо на оновленому сайті! Ми ведемо уточнення та оновлення інформації. Чекаємо на ваші відгуки та пропозиції. Якщо ви помітили якусь помилку, будь ласка, повідомте нас
finish what you start
© 2019 Кафедра обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського
Про сайт
Друзі сайту
Архів